2018 m. vasario 23 d., penktadienis

15 DALYKŲ, KURIE NUTINKA, KAI ATSKLEIDŽIATE SAVO SLAPTAS GALIAS

Kai suvokiame savo tikrąją vertę, suprantame, kad šiame pasaulyje nėra nieko, kas galėtų mus nugalėti. Kitiems žmonėms mes leidžiame dominuoti tik tada, kai mes nesuvokiame savo potencialo.  Žinios apie save yra pirmas žingsnis šlovės ir sėkmės link.
Visko apie  save žinojimas pašalins visas neigiamas mintis ir jūs suprasite, kad šiame pasaulyje nėra nieko, ko negalėtumėte pasiekti. Galėsite daugiau nelaukti leidimų ar patvirtinimų. Svarbiausia - jūs nebijosite kalbėti apie savo mintis. Jūs galėsite kalbėti net tada, kai jūsų balsas drebės. Tai yra jūsų savimonės jėga. Nėra nustatytų jokių amžiaus grupės ribų, tačiau yra keletas dalykų, kurie parodo, kad jūs pagaliau atradote savo slaptą galią.

1. JŪS ŽIŪRITE SAVO BAIMEI Į AKIS

Jūs žvelgiate savo baimei į akis ir drąsiai su ja susiduriate. Daugiau jūs nebijote. Jūs suprantate, kad baimė gali padaryti žalos tik tada, kai jai tai leisite. Viskas yra tik jūsų galvoje.
Jeigu savo baimėms neleisite užkariauti jūsų proto, jos jūsų niekada nepaveiks. Vos tik suprasite, kad realybėje nėra nieko, kas gali jus išgąsdinti, jūs būsite pasirengęs bet kam, ką rytojus jums yra numatęs. Pagaliau jūs išlaisvinsite savo vidinį karį.
2. JŪS TAMPATE DĖKINGAS

Netgi sunkiose situacijose jūs atrandate mažus gerus dalykus gyvenime, primenate sau, kad jūs esate vertas visko. Jūs tampate dėkingas už viską, kas įrašyta į jūsų likimą.
Vos tik jūs suvokiate savo tikrąją vertę,  jūs suprantate, kad gerumas yra pats geriausias žmogui suteiktas ginklas. Savęs suvokimas daro jus nuolankiu žmogumi.

3. JŪS UŽKARIAUJATE SAVO MINTIS

Savo galvoje jūs daugiau neleidžiate karaliauti neigiamoms mintims, jūs koncentruojatės į tai, ką darote. Jūs neleidžiate tamsai apgaubti jūsų proto.
Svarbiausia, kad jūs netikite tuo, kad esate mažas ir silpnas. Jūs suprantate, kad dabartinė jūsų situacija - nėra galutinė jūsų paskirties vieta ir jūs ne visada jausitės taip apgailėtinai. Sau jūs primenate, kad tai - tik sunkus laikas, bet ne sunkus gyvenimas.

4. JŪS PASTEBITE ŽENKLUS

Jūs matote daugiau, negu vidutinis žmogus. Jūs iššifruojate ženklus, kurių daugelis žmonių nesupranta bei nepastebi ir naudojate juos savo gerovei.
Viskas yra susiję. Jūs gaunate pranešimus iš Visatos ir žinote kaip juos skaityti ir kaip į juos reaguoti.

5. JŪS PRITRAUKIATE GĖRĮ

Visatos dėsnis sako, kad tai, ką jūs siunčiate į pasaulį, viskas sugrįžta jums, o galbūt kartais netgi dvigubai. Skleisdami teigiamą energiją jūs pradedate traukti gerus žmones.
Jūs pradedate suvokti, kad jus supa tam tikra ramybė. Jūs pradedate pritraukti panašius žmones, kurie jūsų buvimą jų gyvenime vertina ir tiesiog džiaugiasi, kad jūs esate. Jie supranta savo vertę. Negatyvūs žmonės jūsų gyvenime pradeda trauktis. Tai reiškia, kad gyvenimo dalis su negatyviais žmonėmis jums baigiasi.
6. JŪS ESATE SĄMONINGAS IR PASITIKINTIS

Jūs žinote apie savo silpnybes ir stipriąsias puses. Kiekvienas žmogus turi savo angelą ir demoną. Jūs - taip pat, tačiau jūs apie tai žinote. Jūs žinote apie savo trūkumus ir stengiatės juos taisyti.
Žinojimas apie savo blogybes yra pirmas žingsnis jų taisymui. Kai kurie žmonės yra tokie akli, kad net nemato kur jie elgiasi blogai ir dėl to negali taisyti savo klaidų. Šis suvokimas padeda jums tapti pasitikinčiu žmogumi. Jūs žinote savo trūkumus. Niekas negali priversti jūsų dėl to jaustis nesaugiu ar jums tai prikišti, kad jus sugėdintų. Kažkas jūsų silpnybes gali panaudoti prieš jus tik tada, kai jūs tų silpnybių nežinote.

7. KITŲ NUOMONĖ TAMPA NESVARBI

Dienos pabaigoje jūs galvojate apie save taip, kaip žiūrėdami į veidrodį. Jūs esate didžiausias savo kritikas ir motyvatorius. Jūs nustojate jaudintis ką kiti apie jus mano, nes jūs suprantate, kad negalite patikti visiems. Kažkas vis tiek  visada matys problemų tame, ką jūs darote.
Šiame pasaulyje visada bus žmonių, kuriems nepatiks net gi tai, kaip jūs kvėpuojate ar miegate. Jūs išmokote ignoruoti  žmonių, kurie nepadeda jums tapti geresniais ar į jūsų gyvenimą įneša negatyvo, komentarus.

8. TIK JŪS GALITE APIBRĖŽTI SAVE

Nepriklausomai nuo to, kiek mes meluojame pasauliui, mes niekada negalime meluoti sau. Tik jūs pats sugebate apibrėžti save. Niekas kitas jūsų taip puikiai nepažįsta.

9. JŪS ŽINOTE, KAD ESATE YPATINGAS

Jeigu jūs manote, kad jūs esate unikalus, tai jūs toks ir esate. Normali meilė sau prasideda namuose. Ir namai yra ten, kur jūs esate.
10. JŪS TAMPATE DRAUGIŠKESNIS

Jūs pradedate priimti dalykus tokiais, kokie jie yra. Jūs suvokiate, kad visko pasaulyje kontroliuoti jūs negalite. Jūs nustojate jaudintis be reikalo.

11. JŪS LAUKIATE KITOS DIENOS

Jūs prabundate kiekvieną rytą su pilna galva tikslų ir pilna širdimi gerumo. Jūs norite kuo geriau išnaudoti savo dienas.

12. JŪS KEIČIATE

Visą savo patirtį jūs nukreipiate taip, kad ji padėtų jums būti geresniu žmogumi, negu buvote vakar.

13. JŪS JAUČIATE RAMYBĘ

Kai jūsų širdis laisva nuo blogų minčių, jums lengva gyventi ramiai. Tai su jumis ir vyksta.

14. JŪS TIKITE SAVO INTUICIJA

Jūs atidžiai stebite kokius jausmus jums sukelia tam tikras asmuo ar situacija. Jūs vertinate savo gerų pojūčių galią.

15. JŪS TIKITE, KAD VISKAS ĮMANOMA

Jūs priimate faktą, kad viskas yra įmanoma, jeigu jūs į tai įdedate savo širdį ir protą.
Informacijos šaltinis: gostica.com pixabay.com nuotr.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą