2023 m. rugsėjo 12 d., antradienis

TARO BŪRIMO MENAS


Taurės (Cups)
simbolizuoja šviesiai rudų plaukų ir šviesaus veido žmones. 

Skeptrai (Wands) simbolizuoja  turinčius geltonus ar raudonus plaukus ir mėlynas akis.

Kardai (Swords) atitinka asmenis su tamsiais rudais plaukais ir pilkomis, rudomis ar net mėlynomis akimis.

Monetos (Pentacles) vaizduoja labai tamsius žmones.

Kartais žmogaus priskyrimas kuriai nors kortų rūšiai gali būti taikomas pagal žmogaus charakterį, o ne pagal išvaizdą. Tas, kuris yra nepaprastai drąsus, labai energingas, labiau atitinka  Kardų (Swords) korta, negu Monetų (Pentacles). Kita vertus, labai teisingas žmogus, kuris buvo nerūpestingas ir vangus, turėtų būti priskirtas Taurių (Cups) kortai, o ne Skeptrams (Wands).

Būrimo "Keltų kryžius" procesas

Pasirinkite asmens arba daikto apie kurį klausiate Signifikatorių. Tai yra korta, kuri būrėjo sprendimu ar patirtimi labiausiai reprezentuoja asmenį ar daiktą, dėl kurio buriama; ir tai nebūtinai Magas (Magician) arba Vyriausioji žynė (High Priestess). Signifikatoriaus kortą padėkite stalo viduryje. Tegu būrėjas ir buriamasis sumaišo kortų kaladę ir nukelia kortas po tris kartus.


Pirmą kortą
uždėkite ant Signifikatoriaus ir pasakykite: Tai tave dengia. Tai yra bendra asmens ar daikto aplinka tuo metu, įtaka, kuria jis veikiamas.

Antrąją kortą padėkite ant pirmosios horizontaliai ir pasakykite: Tai rodo tavo kliūtis. Jei tai yra palanki korta, tai savaime bus kažkas gero, bet neproduktyvu, neatneš gėrio.

Trečiąją kortą padėkite virš Signifikatoriaus galvos ir pasakykite: Tai tave vainikuoja. Tai rodo (a) geriausią, ką jis (ji) gali pasiekti, arba (b) jo (jos) idealą šiuo klausimu; (c) tai, ko jis (ji) nori turėti; d) bet tai šiuo metu nėra jo (jos).

Ketvirtąją kortą padėkite po Signifikatoriaus kojomis ir pasakykite: Tai yra po tavimi. Tai yra jo (jos) – tai, su kuo jis (ji) turi dirbti ir gali naudotis.

Penktąją kortą padėkite jį toje pusėje, nuo kurios Signifikatorius nusisukęs, ir pasakykite: Tai yra už tavęs. Tai yra ką jis (ji) dabar praeina, ir tai gali būti praeitis.

Šeštąją kortą padėkite Signifikatoriaus veido pusėje ir pasakykite: Tai yra prieš tave. Tai yra kas ateina artimiausiu laiku ir kas nutiks einamuoju klausimu.

Šešios pirmosios kortos ir Signifikatoriaus korta dabar yra išdėliotos kryžiaus pavidalu. Kitos keturios kortos dedamos iš eilės dešinėje, viena korta virš kitos.

Septintoji kortą reiškia jį (ją) patį (pačią),  jo (jos) požiūrį ir santykį su dalyku.

Aštuntoji korta reiškia reiškia jo (jos) namus, jo (jos) aplinką, o kokiame nors reikale - įtaką, žmones ir įvykius aplink jį (ją).

Devintoji korta reiškia jo (jos) viltis ir baimes.

Dešimtoji korta rodo tai, kas nutiks.

TARO - KAS TAI?

 

Daktaras Artūras Edvardas Vaitas (Dr. Arthur Edward Waite, 1857 - 1942) buvo tikrasis okultizmo žinovas, kurio publikuoti darbai yra "Šventoji Kabala" (The Holy Kabbalah) ir "Taro raktas" (The Key to the Tarot) pirmą kartą išleisti 1910 metais Anglijoje. Kaip raktą į Taro kortų kaladę Vaitas naudojo simbolizmą. Knygoje "Taro raktas" jis rašo: "Tikrasis Taro yra simbolika; ji nekalba jokia kita kalba ir nesiūlo kitų ženklų“. Kokios yra Taro kortos, apie kurias Vaitas taip sumaniai rašo? Kokia yra kiekvienos kortelės žinutė ir kada bei kur atsirado šie žavūs kartono kortelių simboliai?

Tiksli Taro kortų kilmė senovėje lieka neaiški. Pirmasis Europą supažindinęs su Taro yra Kurtas de Gebelinas (Court de Gebelin). Savo kūrinyje "Pirmykštis pasaulis (Le Monde Primitif, 1781) iškelia teoriją, kad Taro kortos kilusios iš senovės Egipto knygos "Toto knyga" (The Book of Thoth). Totas buvo Egipto Merkurijus, laikomas vienu iš pirmųjų karalių ir hieroglifų sistemos išradėjas. Gebelinas tvirtina, kad Taro kortos buvo paskleistos visoje Europoje egiptiečių ir čigonų. 

Taro kortos Europoje atsirado daugiau nei penkiais šimtmečiais anksčiau nei Vaito knygas. Vokiečių vienuolis Johanesas aprašo žaidimą, pavadintą Ludas Cartarum, kuris buvo žaidžiamas 1377 m. Penkioliktojo amžiaus metraštininkas Covelluzzo pasakoja apie kortų žaidimo įvedimą į Viterbą 1379 m. 1369 m. lošimo kortos nėra minimos Prancūzijos Karolio VI dekrete prieš įvairias lošimo formas; tačiau po 28 metų Paryžiaus Prevotas 1397 m. sausio 22 d. potvarkiu uždraudė dirbantiems žmonėms žaisti tenisą, kamuolį, kortas ar kėglius, išskyrus tik šventines dienas. Visuotinai pripažįstama, kad lošimo kortos Europoje atsirado antroje XIV amžiaus pusėje, tikriausiai pirmiausia Italijoje kaip pilna 78 kortų kaladė – arba koks nors išradingas genijus vėliau sujungė įprastas 56 kortas, žinomas kaip Mažieji Arkanai su 22 ezoterinėmis ir simbolinėsmis kortomis, žinomomis kaip Didieji Arkanai, kad sudarytų 78 kortelių kaladę. 

Penkioliktame amžiuje Taro kortos dažniausiai buvo tapytos arba pieštos rankomis Šiaurės Italijos ir Prancūzijos kunigaikščių namams. Vėliau kortų kaladžių daugėjo, nes jos buvo atkurtos medžio raižinių, trafaretų ir vario raižinių technika. Iki XVI amžiaus išpopuliarėjo modifikuota Taro kaladė, vadinama Marselio Taro. 

Šiandien Nacionalinės Paryžiaus bibliotekos archyve yra 17 didžiųjų Arkanų kortelių, kurios, tikriausiai klaidingai, buvo nupieštos rankomis apie 1392 m. Jacquemin Gringonneur ir skirtos Prancūzijos Karoliui VI. Šios kortelės greičiausiai yra vėlesniosios Venecijos Taro kortų kaladės, galbūt penkioliktojo amžiaus viduryje, kilmės šaltinis.

Pierponto Morgano biblioteka Niujorke turi 35 kortas iš 78 kortų Taro kaladės, datuojamos maždaug 1484 m. ir, kaip manoma, yra Bonifacio Bembo arba Antonio Cicognara darbas. Ši kaladė, matyt, priklausė kardinolui Ascanio Maria Sforza (1445–1505) arba jo motinai Biancai Visconti Sforza ir tikriausiai nebuvo skirtas tikram žaidimui, o galėjo būti tik vaizdingas to meto atvaizdavimas. 

Kitos ankstyvosios europietiškos kortos, susijusios su Taro kalade, yra:

- Mantegna Tarocchi kaladė, kurią sudaro 50 mokomųjų kortų penkiose dešimties kortų serijose; 

- Venecijos „Tarrochi“ arba „Lombardi“ kaladė, kurią sudaro 78 kortos, įskaitant 22 Didžiųjų arkanų ir 56 Mažųjų arkanų kortas; 

- Bolonijos tarocchino kaladė, kurią sudaro 62 kortos, kurias, kaip manoma, išrado Pizos princas Francois Fibbia ir kurioje yra 22 Didieji arkanai ir tik 40 skaičių sekos kortų; 

- Florencijos Minchiate kaladė, panaši į įprastą 78 kortų Taro kaladę, bet padidinta iki 97 kortų pridedant zodiako ženklus, keturis elementus ir tris pagrindines dorybes. 

Spėjant ateitį pagal Taro, paprastai atsižvelgiama ne tik į individualią būrimo kortos reikšmę, bet ir į ryšį tarp dviejų ar daugiau kortų, taip pat į apverstų kortų reikšmes, kurios reiškia vėlavimą ar netgi priešingą reikšmę. Kiekvienos iš 22 Didžiųjų arkanų kortų pavadinims yra platesnės ir gilesnės prasmės, kurią būrėjas siekia išreikšti, šaltinis

Taro kaladė turi  78 kortas, padalintas į dvi grupes:

- 22 Didžiųjų akranų kortos,

- 56 Mažųjų arkanų kortos.

22 Didieji arkanai arba simbolinės kortos apima 21 kortą, sunumeruotą nuo XXI iki I (21 iki 1) ir vieną kortą be numerio, vadinamą Kvailiu (The Fool angliškai arba Le Mat ir Le Fou prancūziškai). 22 Didieji arkanai, taip pat gali būti vadinami koziriais (Trumps angliškai, Atouts prancūziškai, Atutti arba Trionfi itališkai), kurios reikškia "visiems".

56 Mažieji arkanai apima kiekvienos iš 4 rūšių eiles, kurias sudaro skaičių kortos nuo Tūzo iki dešimtakės, įskaitant dvaro kortas. Karalius, Karalienė, Pažas (Jack, Valet, Page) ir ketvirtoji korta - Riteris (Knight, Knave), kurio vieta yra tarp Karalienės ir  Pažo. Mažojo Arkano kortos primena paprastą žaidimo kaladę, kurioje yra keturios rūšys: Skeptrai (Batons, Wands, Clubs), Taurės (Cups, Hearts), Kardai (Swords, Spades) ir Monetos (Coins, Pentacles, Diamonds). Manome, kad šios kortų rūšys atspindi keturias viduramžių gyvenimo būdus: bajorai ar asmenys, ėję karinę tarnybą, buvo simbolizuojami Kardais, valstiečiai ar darbininkų klasės žmonės - Skeptrai; dvasininkai ir valstybės veikėjai - Tauręs ir prekybininkai bei pramonės klasė - Monetos.

Šiandieninė žaidimo kortų kaladė kilo iš viduramžių Taro kaladės. Augant žaidimo kortų populiarumui, Didžijų arkanų buvo atsisakyta (išskyrus Kvailį, kuris liko Juokdarys (Joker)), o Riteris ir Pažas buvo sujungti į šiandieninį Valetą (Jack) ir taip susiformavo standartinė penkiasdešimt dviejų kortų kaladė ir Juokdarys.

Per pastaruosius du šimtmečius pasirodė įvairių svarbių darbų apie skirtingus Taro kortų aspektus: Gebelin (1781), Etteilla (1783), Levi (1854), Vaillant (1857), Mathers (1888), Papus (1889), Falconnier (1896), Wirth, Waite (1910), Thierens, Case, Crowley (1944), Gray (1960), Knight (1965), Moakley (1966), Doane (1967) and Kaplan (1970).

 Vaito iniciatyva ir su jo priežiūra unikali 78 kortų Taro kaladė, žinoma kaip "Raiderio kaladę" nupiešė panelė Pamela Kolman Smith, kuri buvo amerikietė, "Auksinės aušros ordino" narių bendražygė.

Panelė Smith buvo atvežta į Jamaiką ir ankstyvoje paauglystėje keliavo kartu su aktoriais Terry ir Henry Irvingais. 21-erių metų įsikūrė Anglijoje kaip teatro dizainerė ir iliustratorė. Jos domėjimasis teatru scenos dizaino srityje paskatino ją bendradarbiauti su Wiliam Butler Yeats. Vėliau ji dirbo su jo broliu Jack Yeats publikuojant ir iliustruojant mažą žurnalą pavadinimu "The Broad Sheet", vėliau tapusiu "The Green Sheaf", kuriame buvo publikuojamos baladės, paveikslai, liaudies pasakos ir eilės.

Išskirtinė Rider Kaladės savybė - visos kortos, įskaitant ir  40 skaičių kortų (kiekvienos iš 4 rūčių nuo Tūzo iki 10) yra sukurtos su simboliais ir jos labai tinka būrimui, priešingai negu anksčiau įprastos griežtų formų Kardų, Skeptrų, Taurių ir Monetų kortos. Vaitas tikėjo, kad Kvailys, būdamas nesunumeruotas ir simbolizuojantis 0, neturi užimti vietos tarp 20 ir 21 kortos, kad natūralesnė kortų seka, kai jis eina prie Magą ir priskiriamas pirmąjai hebrajų abėcėlės raidei Aleph.

Vaitas perkėlė dviejų Didžiųjų arkanų numerius: Stiprybė (Strenght, Force, Fortitude), dažnai kitose Taro kaladėse (Muller 1JJ ir Grimaud Tarot of Marseilles versijoje) yra XI, o Rider kaladėje - VIII. Teisingumas (Justice), dažniausiai esanti VIII, Vaito Rider kaladėje yra XI numeriu.

Šiuo metu jaučiamas didalies ateities būrimo Taro kortomis susidomėjimas. Būrėjai siekia panaudoti kortas kaip priemonę pažvelgti į praeitį, į prasmingesnę perspektyvą, suprasti dabartį ir atskleisti alternatyvas, kurios egzistuoja ateityje.

Mažiau susipažinę su Taro kortomis, pasitenkina jas naudodami kaip žaidimą ir laiko vakarėliuose ir nedidelėse privačiose grupėse leidimo būdą. Kolekcionierių požiūriu Taro kortos ir spalvingos, ir įdomios.

2023 m. balandžio 17 d., pirmadienis

KELETAS PRIEŽASČIŲ, KODĖL KITI ŽODIAKO ŽENKLAI NEMĖGSTA JAUČIŲ


Nuo balandžio 21-os dienos ateina Jaučio ženklo laikas, ta proga panagrinėkime, kodėl kiti zodiako ženklai nemėgsta Jaučių.

Yra nuomonė, kad kiekvienas žodiako ženklas skirtingai suvokia pasaulį. Asmeninių santykių, kuriuos žmogus kuria, daugiausia priklauso nuo jo žvaigždinio globėjo. Jautriosios Taurės meilės santykiai priklauso nuo jos charakterio, kuriuo ją apdovanojo gamta.

Šiandien pakalbėsime apie tai, kaip pasiekti Jaučio palankumą ir užkariauti jo širdį. Mat tai - labai sudėtinga užduotis!

Meilės santykiai su Jaučio ženklu

Jautis yra, galbūt, patis griežčiausias iš žodiako ženklų. Jis labai užsispyręs ir tvirtas. Jei nori jį įtikinti kuo nors, kas skiriasi nuo jo požiūrio, turi būti kantrus ir pasiruošęs savo argumentus. 

Jei Jautis sau išsikėlė tikslą, niekada nenukryps nuo jo, kol negaus to, ko nori. Taip pat meilėje Jautis stengsis užsitikrinti potencialaus partnerio simpatijas, kol šis nepasiduos ir nenukris į Jaučio glėbį.

Jaučio ženklo atstovai yra labai užsispyrę, o tai dažnai yra savisaugos reakcija. Šio žodiako ženklui nepatinka tapti našta kitiems ir jie visada laikosi savo principų.

Jaučio ženklo atstovai visada išsiskiria ypatingu stabilumu. Jie kuria tvirtas šeimas, kuriose laikomasi amžinų tradicijų. Jautį galima palyginti su akmeniu ar net kalnu, kuris išsilaikys bet kokioje audroje ar gyvenimo kataklizme.

Antroji Jaučių išskirtinė savybė yra savininkiškumas. "Kas yra mano, tas yra auksas" yra Jaučių šūkis. Jie visada ištikimi savo partneriams, net neabejoja savo pasirinkimu. Įsimylėję žmogų, jie mylės jį visą gyvenimą.

Gimę po Jaučio ženklu žmonės atiduoda savo širdį ir sielą tiems, kuriuos laiko vertais. Jučio antroji pusė visada gali pasitikėti juo ir tiksliai žino, kad yra Jaučio apsaugoma ir globojama, bet kuriuo metu ir bet kokioje situacijoje.

Kuo Jaučiai skiriasi nuo kitų žodiako ženklų

Trečia Jaučio ypatybė yra lėtumas. Jie garsėja savo darbštumu. Jaučiai viską aiškiai planuoja ir apskaičiuoja. Kartais pasirengimo stadijos užima daugiau laiko nei pati tikslas, tačiau tai nesukelia Jaučiams jokio nusivylimo.

Žinoma, kartais gali pasirodyti, kad Jautis visiškai nieko nedarė meilės santykiuose, bet tai visai ne taip. Jis sistemingai ir kruopščiai atlieka savo namų ruošos pareigas, ramiai ir be stresų juda link savo tikslų.

Ketvirtas Jaučio bruožas yra godumas ir susikaupimas. Jaučiai myli pinigus. Jiems labai sunku nuo jų atsiskirti. Jei jie planavo atlikti didelę pirkinių operaciją, jie nemėtys pinigų smulkiems pirkiniams. 

Jautis nepadovanos malonių mažų dovanų, nes laiko tai nesąmoningu pinigų švaistymu. Jo antrąją pusę tai dažnai gąsdina, tačiau visa tai kompensuojama tuo, kad Jautis perka brangius ir ilgaamžius daiktus šeimai.

Dar vienas Jaučio bruožas - tai jo šlykštus charakteris. Kai Jautis yra įsiutęs, niekas negali jo sustabdyti. Tiesa, tokia būsena pasitaiko labai retai. Jaučiai nesikarščiuoja dėl smulkmenų, o ilgai savyje kaupia įžeidimus. Bet kai kantrybė baigiasi, žmogaus jau negalima sutramdyti. Artimi žino apie tai ir stengiasi nesuteikti jokios priežasties nerimui.

Visais kitais atvejais Jautis yra nuostabus šeimos žmogus ir mylintis tėvas. Visada stoja ginti savo šeimos ir niekada jos neišduoda.

KĄ REIŠKIA PASIKARTOJANTYS SKAIČIAI?


Pasikartojantys skaičiai, tokie kaip 11:11, 22:22 ar 12:34, yra dažnai laikomi reikšmingais ir gali sukelti įvairias emocijas ir mintis. Šie skaičiai taip pat yra laikomi ezoteriniais, nes juos galima interpretuoti kaip pasaulio ir žmogaus dvasinę pusę atspindinčius ženklus.

Viena iš teorijų, kodėl žmonės mato pasikartojančius skaičius, yra ta, kad tai yra aukštesniosios jėgos ar dvasinio pasaulio būtybių ženklai, siejami su sąmonės lygiu. Kita teorija teigia, kad tai yra ženklai iš mūsų aukštesniojo ašies ar aukštesniojo pasaulio, kuris nori mums parodyti, kad esame kelyje, teisingoje vietoje ir kelyje į teisingą kelią.

Be to, pasikartojantys skaičiai taip pat gali būti laikomi savotiška žinute ar signalu iš pasaulio dvasinės pusės, kad turime dėmesingiau stebėti savo mintis, emocijas ir elgesį. Tokiu būdu, pasikartojantys skaičiai gali būti vertinami kaip pasaulio ir mūsų sielos ryšys, rodantis mums, kad turime būti dėmesingi savo gyvenimo kokybei ir kad turime būti sąmoningi savo aplinkos ir savo elgesio atžvilgiu.

Kita vertus, pasikartojančių skaičių matymas gali būti laikomas ir atsitiktiniu reiškiniu, kuris neturi jokios prasmės ar reikšmės. Taigi, svarbu neįsivaizduoti per daug dalykų ir nekreipti pernelyg didelio dėmesio į pasikartojančius skaičius.

Vis dėlto, jei jūs reguliariai matote pasikartojančius skaičius ir jie jums kelia tam tikrų emocijų ir mintys, galite pasikonsultuoti su ezoterikos specialistu ar kitais dvasiniais praktikais, kad sužinotumėte daugiau apie tai, kaip šie skaičiai gali paveikti jūsų gyvenimą ir kaip galite jais naudotis savo dvasiniam augimui.

Reikia nepamiršti, kad skaičiai gali turėti skirtingas reikšmes ir prasmę, priklausomai nuo konteksto ir individualių asmenų suvokimo. Taip pat svarbu neprarasti racionalumo ir neištraukti skubotų išvadų iš pasikartojančių skaičių derinių matymo.

Štai keli pasikartojančių skaičių derinių ir jų reikšmės:


 • 11:11 - gali reikšti dvasinį budrumą ir atsinaujinimą
 • 22:22 - gali reikšti tvirtumą ir stabilumą
 • 333 - gali reikšti kūrybingumą ir sėkmę
 • 444 - gali reikšti sėkmę ir pasitikėjimą
 • 555 - gali reikšti pokyčius ir transformacijas
 • 666 - gali reikšti dvasinį išbandymą ir iššūkį
 • 777 - gali reikšti dvasinę pažangą ir pažinimą
 • 888 - gali reikšti sėkmę ir finansinę gerovę
 • 999 - gali reikšti pasiruošimą baigti vieną gyvenimo etapą ir pradėti kitą
 • 000 - gali reikšti galimybes ir naujus pradžių

Štai keletas kitų pasikartojančių skaičių reikšmių:

 • 222: dažnai siejama su pasitikėjimu, ramybe ir harmonija.
 • 333: sako, kad tavo angelas yra šalia tavęs ir kad turėtum pasitikėti savimi bei savo pasirinkimais.
 • 444: dažnai laikoma stabilumo ir tvirtybės simboliu. Tai taip pat gali būti ženklas, kad tavo angelai stovi šalia tavęs.
 • 555: dažnai siejama su pokyčiais ir transformacija, taip pat su laisvės siekimu ir naujomis pradžiomis.
 • 666: kartais žinoma kaip blogo ženklo skaičius, tačiau taip pat gali būti susijęs su intuicija ir kūrybiškumu.
 • 777: gali būti laikoma sėkmės ir pasiektų tikslų simboliu. Tai taip pat dažnai siejama su dvasiniu augimu ir pažanga.
 • 888: dažnai laikoma gerovės ir finansinio sėkmės simboliu. Tai taip pat gali reikšti baigtą etapą ir naują pradžią.
 • 999: dažnai siejama su užbaigimu ir baigtimi, tačiau tai taip pat gali reikšti naują pradžią arba transformaciją.

Štai keletas dažniausių pasikartojančių skaičių reikšmių:

 • 333: dažnai laikomas "meilės ženklu", taip pat gali simbolizuoti kūrybiškumą, entuziazmą ir ryžtą.
 • 444: dažnai siejamas su angelų buvimu ir palaikymu, taip pat gali simbolizuoti tvirtą pamatą, ramią prigimtį ir susikaupimą.
 • 555: dažnai laikomas pokyčių ženklu, taip pat gali simbolizuoti laisvę, naujas galimybes ir individualumą.
 • 666: dažnai suvokiamas kaip blogio simbolis, tačiau tam tikrose ezoterinėse tradicijose jis taip pat gali reikšti apšvietimą, subtilią energiją ir kūrybiškumą.
 • 777: dažnai laikomas sėkmės ir dvasinio tobulėjimo simboliu, taip pat gali simbolizuoti vidinę ramybę ir suvokimo gilinimą.
 • 888: dažnai siejamas su finansine sėkme ir gerovės pritraukimu, taip pat gali simbolizuoti didžiulį energijos potencialą ir pasiryžimą veikti.
 • 999: dažnai laikomas perėjimo ženklu, taip pat gali simbolizuoti baigtį, atleidimą ir naują pradžią.
 • 000: dažnai laikomas pradžios ir galimybių simboliu, taip pat gali simbolizuoti amžinybę ir begalybę.

Štai dar keletas pasikartojančių skaičių reikšmių:

 • 1:11 - dažnai laikomas pranešimu apie svarbų gyvenimo pasikeitimą, naują pradžią ar galimybių atsiradimą;

 • 2:22 - gali rodyti, kad turite stiprią ryšį su savo vidine intuicija ir yra tinkamas laikas pasitikėti savo instinktais;
 • 3:33 - dažnai laikomas ženklu, kad jūsų maldos ir užklausos yra išgirstos ir kad jums bus suteikta pagalba ar vadovavimas;
 • 4:44 - gali rodyti, kad turite stiprią ryšį su dvasiniais gidais arba kad turite tvirtą pagrindą, kuris padės jums pasiekti savo tikslus;
 • 5:55 - gali reikšti, kad jums reikia išsivaduoti iš senų įpročių, minties modelių arba santykių, kad galėtumėte judėti pirmyn ir pasiekti savo tikslus;
 • 6:66 - nors šis skaičius dažnai laikomas negatyviu dėl savo ryšio su velniu, kai kurie interpretuoja jį kaip pranešimą, kad turite sustoti ir apsvarstyti savo veiksmus, nes jie gali turėti neigiamų padarinių;
 • 7:77 - dažnai laikomas ženklu, kad turite didelę dvasinę energiją ir gebate pasiekti aukštus dvasinius lygius;
 • 8:88 - gali reikšti, kad jums bus suteikta gausybė finansinių arba materialinių išteklių, arba kad turite pasiruošęs tam, kad priimtumėte sėkmę ir gerovę į savo gyvenimą;
 • 9:99 - gali reikšti, kad baigiasi tam tikra gyvenimo stadija ir kad jums reikia atsikratyti senų idėjų arba santykių, kad galėtumėte pereiti prie naujo gyvenimo etapo.

 Kelios kitos pasikartojančių skaičių reikšmės:

 • 1212: šis skaičių derinys dažnai siejamas su dvasinėmis naujovėmis ir kūrybiškumu. Tai taip pat gali reikšti galimybes pasiekti savo tikslus, o kartu ir pasitikėjimą savimi.
 • 1313: šis skaičių derinys dažnai rodo, kad turite būti atviri naujoms patirtims ir iššūkiams. Tai taip pat gali reikšti, kad turite pasitikėti savo intuicija ir savimi.
 • 1717: šis skaičių derinys dažnai yra siejamas su pasaulietiškais sėkmės ženklais, tokiais kaip sėkmingas verslas arba laimėjimai finansinėje srityje. Tačiau taip pat gali reikšti, kad reikia pasistengti ir ką nors nuveikti, kad pasiektumėte savo tikslus.
 • 1919: šis skaičių derinys dažnai rodo, kad turite būti pasiruošęs atsisakyti tam tikrų dalykų, kad galėtumėte judėti į priekį gyvenime. Tai taip pat gali reikšti, kad turite atsikratyti nereikalingų santykių ar praeities išgyvenimų.
 • 2222: šis skaičių derinys dažnai rodo, kad turite pasitikėti savo intuicija ir pasitikėjimu, kad gyvenimas veda jūsų norimu keliu. Tai taip pat gali rodyti, kad jums reikia pasiruošti pokyčiams ir permainoms gyvenime.
 • 3333: šis skaičių derinys dažnai rodo, kad turite pasiruošti dvasinei kelionei arba pažinimo ieškojimui. Tai taip pat gali rodyti, kad turite būti atviri dvasinėms galimybėms, kad pasiektumėte aukštesnį dvasinį lygį.
 • 4444: šis skaičių derinys dažnai rodo, kad turite būti atidus ir pasiruošęs spręsti problemas, kurias gyvenimas kelia jums. Tai taip pat gali reikšti, kad jums reikia pasitikėti savimi ir savo gebėjimais, kad galėtumėte įveikti sunkumus.
 • 5555: šis skaičių derinys dažnai rodo, kad esate linkęs priimti iššūkius ir perimti kontrolę. Taip pat gali reikšti, kad reikia atsikratyti senųjų įpročių arba tiesiogine prasme pradėti naują gyvenimo etapą. Tai gali būti ženklas, kad jūsų gyvenime atsiras pokyčių ir iššūkių, kuriuos turite sugebėti suvaldyti.
 • 6666: šis skaičių derinys yra susijęs su materinės energijos galybe ir yra susijęs su geru finansine būsena. Tačiau tai taip pat gali reikšti, kad per daug susitelkėte į materialinius dalykus ir pamiršote dvasinius.
 • 7777: šis skaičių derinys dažnai rodo dvasinį proveržį arba artėjančią dvasinę evoliuciją. Tai gali reikšti, kad jums bus suteiktos aukštesnės dvasinės žinios ir kad turite pasiruošti atidaryti savo sąmonę naujoms dvasinėms patirtims.
 • 8888: šis skaičių derinys rodo, kad turite daug galios ir kad esate pasirengęs savo gyvenime imtis atsakomybės. Tai taip pat gali reikšti, kad turite sugebėti perimti kontrolę ir vadovauti savo gyvenimui, siekiant savo tikslų ir svajonių.
 • 9999: šis skaičių derinys rodo, kad artėja jūsų gyvenimo ciklo pabaiga ir naujas pradžios etapas. Tai gali reikšti, kad reikia atsikratyti senųjų įpročių ir pasiruošti naujai pradėti. Tai gali būti ženklas, kad turite pasiruošti naujoms galimybėms ir iššūkiams, kad galėtumėte toliau augti ir tobulėti.
 • 0000: šis skaičių derinys yra susijęs su amžinybe ir visata. Tai taip pat gali reikšti, kad jūsų dvasinė sąmonė yra visapusiškai atvira ir kad turite gebėti priimti naujas dvasines patirtis ir žinias. Tai gali būti ženklas, kad turite sugebėti išmokti iš savo praeities ir judėti į priekį su dvasiniu suvokimu ir atvirumu.

Kodėl yra tiek daug skirtingų pasikartojančių skaičių reikšmių?

Yra keletas teorijų, kodėl egzistuoja tiek daug skirtingų pasikartojančių skaičių reikšmių. Kai kuriems žmonėms tai gali atrodyti tiesiog atsitiktinės sutapimų serijos, tačiau daugeliui pasikartojančių skaičių yra priskiriamos simbolinės reikšmės. Pavyzdžiui, pagal numerologiją kiekvienam skaičiui yra priskiriamos tam tikros reikšmės, o pasikartojantys skaičių deriniai gali turėti dar gilesnę prasmę.

Taip pat yra žmonių, kurie mano, kad pasikartojantys skaičių deriniai gali būti ženklas iš aukštesniųjų jėgų arba dvasinių galių, kurie nori su mumis bendrauti. Kai kuriems žmonėms pasikartojančių skaičių deriniai atrodo kaip signalas iš pasaulio, o kitiems - kaip patvirtinimas, kad jie yra savo teisingame kelyje.

Tačiau, kad ir kaip būtų, kiekvienas asmuo gali interpretuoti pasikartojančius skaičius savo unikaliai ir reikšmę jiems gali suteikti tik patys žmonės. Tai gali būti kaip signalas, kad turite ką nors padaryti, atkreipti dėmesį į savo aplinką ar tiesiog pripažinti, kad yra kažkas didesnio už mūsų pačių supratimą, kas vyksta mūsų gyvenime.

APIE JUODĄJĄ MAGIJĄ APSKRITAI


Juodoji magija yra viena iš seniausių ir kontroversiškiausių magijos formų, kuri dažnai siejama su neigiamais arba destruktyviais veiksmais. Ji susijusi su praktikomis, kuriomis siekiama pasiekti savo tikslus naudojantis galingais ritualais, pasižymintis daugybe simbolikos, kurią lengva suprasti tik iniciuotiems magams.

Paprastai juodoji magija susijusi su intencijomis, kurios siekia padaryti žalą kitiems arba pasiekti asmeninius tikslus, net jei tai kelia pavojų kitų žmonių saugumui. Tačiau, reikia pabrėžti, kad tai yra tik viena iš juodosios magijos apraiškų ir ne visi juodoji magija praktikuojantys žmonės naudoja ją tik tam, kad padarytų žalos kitiems.

Juodąją magiją gali praktikuoti tiek vienas žmogus, tiek grupė. Dažniausiai juodosios magijos praktikai siekia pasiekti savo tikslus, kurie nebūtinai yra susiję su žala kitiems žmonėms, tačiau tam tikromis aplinkybėmis jie gali imtis veiksmų, kurie padarytų žalos kitam žmogui. Taigi, juodoji magija gali būti naudojama ne tik kaip savęs pažinimo ir savo tikslų siekimo priemonė, bet ir kaip ginklas kitų žmonių atžvilgiu.

Juodosios magijos pavojus yra tas, kad jos praktikai gali pasiekti tikslus, net jei tai kelia pavojų kitų žmonių saugumui arba gerovei. Tokios praktikos gali sukelti neigiamas pasekmes, kurios apsunkina ne tik žalos aukų gyvenimą, bet ir paties juodosios magijos praktiko gyvenimą. Be to, tam tikros juodosios magijos praktikos yra ilegali ir gali būti baudžiamos pagal vietos teisę.

Svarbu atkreipti dėmesį, kad dauguma modernių magijos praktikų ir religinių bendruomenių nepraktikuoja juodosios magijos ir netgi atmeta jos praktikavimą. Tokie žmonės siekia pasiekti savo tikslų per kitas, pozityvias ir saugias praktikas, kurios nesukelia žalos kitiems žmonėms.

Galiausiai, norint suprasti, kas yra juodoji magija, svarbu atsižvelgti į tai, kad tai yra labai sudėtingas ir daugialypis reiškinys. Juodoji magija nėra vienareikšmiškai apibrėžiama, o jos reikšmė ir praktikos gali skirtis priklausomai nuo to, kurios kultūros ar tradicijos ją praktikuoja. Tai taip pat reiškia, kad vertinant ar kvalifikuojant kaip juodąją magiją tam tikrą veiksmą, reikia atsižvelgti į kontekstą ir kultūrinę aplinką.

Be to, svarbu paminėti, kad juodoji magija yra labai sudėtingas ir rizikingas procesas, nes ji dažnai yra susijusi su pačia tam tikro asmens siela ar dvasia. Daugelis žmonių, kurie praktikuoja juodąją magiją, tiki, kad tam, kas skiriasi nuo jų pačių vertybių ar tikėjimų, reikia būtinai padaryti žalą arba priversti atsiduoti savo valiai. Tai gali turėti rimtų pasekmių, tokių kaip karma arba piktasis atsakas.

Kaip minėta anksčiau, juodoji magija dažnai yra susijusi su asmeniniu noru gauti kontrolę ar valdžią, o tai dažnai reikalauja manipuliacijų arba žalingų veiksmų. Tačiau verta paminėti, kad ne visi, kurie praktikuoja juodąją magiją, yra blogiečiai arba nori padaryti žalą kitiems. Kai kuriems žmonėms tai gali būti tik priemonė pasiekti tam tikrą tikslą, pavyzdžiui, išgydyti ligą arba surasti meilę.

Vis dėlto, reikia prisiminti, kad juodoji magija yra ne tik rizikinga, bet ir gana nelegali daugelyje šalių. Todėl, jei jaučiate norą išmėginti ją, geriau gerai pagalvoti apie galimas pasekmes. Taip pat, jei susiduriate su juodosios magijos praktikais, geriau laikytis atokiau ir nesikišti į jų reikalus, kad vengtumėte nenumatytų pasekmių.

Galų gale, kad ir koks būtų jūsų požiūris į juodąją magiją, svarbu prisiminti, kad kiekvienas turime savo laisvę ir atsakomybę dėl savo veiksmų. Tai reiškia, kad mes turime atsakyti už savo veiksmus, net ir tuomet, kai jie atrodo esą pagrįsti. Taip pat svarbu turėti stiprias vertybes ir moralę, kad būtų atsparūs neigiamoms jėgoms, kurios gali stengtis paveikti mūsų veiksmus.

Kaip ir bet kuri kita magija, juodoji magija yra galinga jėga, kuri gali būti naudojama tiek gera, tiek bloga. Tai yra kaip peilis, kuris gali būti naudojamas kirpti maistą arba ką nors nužudyti. Todėl svarbu atsakingai naudoti magiją ir nesiekti savo asmeninių tikslų kitų žmonių sąskaita.

Galiausiai, reikia pabrėžti, kad juodoji magija nėra vienintelis magijos tipas, ir kad dauguma magijos praktikuojančių žmonių pasirinktų kitus kelią, kurie yra gerbiantys kitus ir yra skirti padėti pasiekti gerovės, harmonijos ir šviesos. Juodoji magija yra tik maža dalis didesnio paveikslėlio ir turėtų būti vertinama atsargiai ir su pagarba kitiems žmonėms ir jų įsitikinimams.

Juodoji magija yra viena iš daugelio magijos praktikos formų, kurios yra skirtos įtakoti aplinkinį pasaulį arba asmeninę situaciją. Ši magija gali būti naudojama kaip galingas instrumentas norint pasiekti norimus tikslus arba kaip būdas susidoroti su problemomis. Tačiau, kaip ir bet kokia kitoji praktika, juodoji magija turi savo rizikas ir pavojus.

Kaip ir bet kuri kitą praktiką, taip pat ir juodąją magiją galima naudoti teisingai ir netinkamai. Jei ji naudojama kaip būdas apsaugoti save ar savo artimuosius, tai gali būti laikoma teisinga praktika. Tačiau, jei ji naudojama siekiant valdžios ar susidoroti su kitais žmonėmis, tai gali būti laikoma neteisinga ir pavojinga.

Daugelis žmonių baiminasi juodosios magijos dėl jos pavojingumo, tačiau yra ir daugybė kitų magijos praktikos formų, kurios yra naudojamos gerai. Tam, kad būtų išvengta juodosios magijos pavojų, svarbu susilaikyti nuo bet kokių žalos kitiems žmonėms, nes tai dažnai baigiasi blogai. Be to, svarbu laikytis etikos ir moralinių principų, gerbti kitų žmonių laisvę ir nepriklausomybę, bei susilaikyti nuo savanaudiškumo ir siekti asmeninio naudos.

Kita vertus, svarbu nepamiršti, kad juodąją magiją gali naudoti ne tik atskiri žmonės, bet ir organizacijos ar net valstybės. Tai gali būti naudojama kaip ginklas kovojant su politiniais priešais arba siekiant įgyti daugiau galių ir kontrolės. Todėl svarbu būti budriems ir išlaikyti kritišką požiūrį į įvykius aplink save.

Vis dėlto, daugeliui žmonių juodoji magija yra tik mitas ir fantazija, o ne realus pavojus. Tai yra klausimas, kurį kiekvienas žmogus turi spręsti pats, tačiau svarbu būti atsargiam ir sąmoningam, siekiant apsaugoti save nuo bet kokių galimų pavojų.

Galų gale, bet kokia magija, tiek baltoji, tiek juodoji, gali turėti įtakos mūsų gyvenimui ir pasauliui, todėl svarbu išlaikyti gerus ketinimus ir naudoti magiją atsakingai.

Dėl to, kad juodoji magija yra dažnai priskiriama blogiui, ją praktikuojančių žmonių vardu naudojami negatyvūs epitetai. Vienas tokių žodžių yra "ragana". Tačiau reikia suprasti, kad toks žodis turi neigiamą prasmę dėl istorinių ir kultūrinių priežasčių, o ne dėl paties magijos pobūdžio.

Ragana senovės laikais buvo laikoma moterimi, turinčia ypatingas galias ir galėdama bendrauti su dvasiniais pasauliais. Tačiau, kai krikščionybė plito po Europą, moterys, kurios tais laikais praktikuodavo tradicinę mediciną ir susijusias su ja praktikas, dažnai buvo kaltinamos raganyste. Šios kaltinimosios dažnai buvo remiamos bažnyčios institucijomis, kurios norėjo sunaikinti senovės Europos pagonybę.

Dėl to ragana tapo simboliu, kuris siejamas su piktybišku, neigiamu elgesiu. Tačiau, iš tikrųjų, praktikuojanti juodąją magiją asmenybė yra daug sudėtingesnė nei paprasčiausiai "blogoji ragana". Tokia asmenybė gali būti bet kas - moteris, vyras, jaunas ar senas.

Juodoji magija gali būti naudojama siekiant padaryti ką nors blogo kitiems ar sau, tačiau tai tik viena iš jos formų. Kitos formos yra skirtos siekti gero, o ne blogo rezultato. Svarbiausia yra atsakomybės jausmas ir supratimas, kad bet kokia veikla turi pasekmių.

Taigi, svarbu atsiminti, kad juodoji magija yra tik viena iš magijos formų, kuri gali būti naudojama siekiant skirtingų tikslų. Nepaisant to, jog ši magija dažnai yra priskiriama neigiamai, būtina suprasti, kad praktikuojant magiją svarbiausia yra atsakomybė, sąžiningumas ir gebėjimas suvokti veiklos pasekmes.

INTUICIJA - AUKŠČIAUSIA INTELEKTO FORMA

Vokiečių psichologo Gerdo Gigerenzerio nuomone Intuicija - tai ne tiek gebėjimas "žinoti" teisingą atsakymą, kiek instinktyvus supratimas kokia informacija yra ne svarbi ir gali būti ignoruojama:
"Moksliniame darbe kartais turiu nuojautą. Aš ne visada galiu paaiškinti kodėl šį ar kitą būdą laikau teisingu, bet aš šiuo jausmu pasitikiu. Be to, aš turiu galimybę šią nuojautą ir jos reikšmę patikrinti. Kalbu apie mokslinę veiklą, o asmeniniame gyvenime aš pasikliaunu instinktu. Pavyzdžiui, kai susipažinau su savo žmona, aš neatlikau jokių skaičiavimų. Ji - taip pat."
Taigi intuicija kuri kartais vadinama intelekto forma, todėl ar žmogus, turintis gerą intuiciją, yra apdovanotas ir dideliu intelektu?
Instinktyviai norisi su tuo sutikti, ypač kai kalba pasisuka apie intelektualiai žingeidžius žmones, kurie rimtai užsiima žinių paieška ir pasiruošę abejoti savo kuriamomis prielaidomis.
Jeigu kalbėti paprasčiau, tai jeigu jūs sėdite ant kėdės ir pasitikite savo intuicija, jūs nedemonstruojate savo intelekto. Bet jeigu jūs stipriai domitės kokia nors tema ir studijuojate daugelį aspektų, tai naudojate savo intelektą tada, kai intuicija jums kužda į ką reikėtų (arba nereikėtų) atkreipti dėmesį.
Kažkuria prasme intuiciją galima pavadinti tiksiu kolektyvinio proto supratimu. Pavyzdžiui, mūsų laikais daugelis interneto svetainių yra sukurti intuityviai, tai yra - aiškiai ir patogiai daugeliui žmonių. Toks požiūris išsivysto daugiamečio online chaoso eigoje, kai palaipsniui susiformavo bendros idėjos apie tai, kokie duomenys yra svarbūs, o kokie nelabai, pavyzdžiui, puslapis "Apie mus" - yra svarbus.
Teo Hampris intuityvų dizainą apibrėžia kaip "aišku be instrukcijų". Objektas gali būti aiškus daugeliui žmonių todėl, kad jų supratimas apie pasaulio struktūrą yra panašus.

Disiplinuota intuicija ir jos svarba

Autorius sako, kad jei žmogus naudoja savo intuiciją, bet tuo pačiu ir yra logiškas, autorius vertina jo intuiciją ir atsižvelgia į ją. Tačiau jei žmogus tiesiog tingi naudoti savo smegenis ir tikisi, kad autorius pasitikės jo intuicija, autorius palieka sau teisę išeiti neatsisukant.
Autorius remiasi asmeniniu patyrimu ir sako, kad kuo daugiau jis atlieka tyrimų, tuo geriau veikia jo intuicija.
Taip pat autorius mini citatą, kuri dažnai būna priskiriama Albertui Einšteinui: "Intuityvus protas yra šventa dovana, o racionalus protas yra tik patikimas tarnas. Mes sukūrėme visuomenę, kuri gerbia tarną ir pamiršta dovaną."
Kartais įmonės reikalavimai, grupinis mąstymas ar noras pasiekti tam tikrą rezultatą, priverčia jūsų racionalųjį protą pasitraukti nuo tiesos kelio. Tokiais momentais išsigelbėjimas yra tiesiogiai susijęs su intuicija. Nagrinėjant jus kankinančius "nemalonius jausmus", jūsų intuicija kalba, kad nepaisant to, kaip bandote save įtikinti, jūs vis tiek esate klaidingame kelyje.
Protingi žmonės atkreipia dėmesį į tokius jausmus. O patys protingiausi tarp mūsų - tie, kurie padaro didžiulius intelektualinius šuolius, - didžiąja dalimi yra dėkingi intuicijos jėgai.

AR YRA GYVENIMAS PO MIRTIES ARBA REINKARNACIJA


Ar yra gyvenimas po mirties ir kaip mes turime elgtis su mūsų mirusiais artimaisiais?

Ar mūsų mirę artimieji gali girdėti mūsų maldas, ar jie gali kontaktuoti vienas su kitu?
Ryšys su mirusiais artimaisiais palaikomas tol, kol jūs juos atsimenate. Kol atsimenate, egzistuoja subtilus ryšys. Jeigu sapne pas jus ateina protėviai, guru ar pusdieviai - tai ne sapnai.  Vedose rašoma, kad tai - realybė. Per sapnus galite gauti informaciją iš mirusių artimųjų arba iš dvasinio mokytojo. Po fizinio kūno mirties gyvenimas subtiliajame kūne tęsiasi. Iki sekančio fizinio įsikūnijimo bus tam tikra pertrauka.
Mes gimstame ne pirmą kartą, mes jau esame gimę - tai faktas, kaip ir tai, kad mes taip pat gimsime iš naujo. Tai tiesiog gamtos faktas, kuris vyksta nuolat. Gimusysis numirs ir vėl gims. Tai sanskrite vadinama samsara - uždaras gimimų ir mirčių ciklas. Galutinis tikslas yra nutraukti samsaros ciklą, užbaigti tą begalinę gimimų ir mirčių eilę suvokus savo dvasinę prigimtį.
 

Reinkarnacija - tai ne kažkas mistiško, tai - gamtos reiškinys

Žmogus reinkarnuoja kiekvieną sekundę, tiesiog šis procesas įprastai vadinamas kitaip - medžiagų apykaita.
Po 7 metų su trupučiu jūsų kūno ląstelės pilnai atsinaujina ir jūsų kūnas buna jau kitas kūnas. Jeigu jums 70 metų, jūs jau 10 kartų pakeitėte savo kūną. Medžiagų apykaita - tai kūno pakeitimas ir apie tai kalbame Vedose.
Tačiau kūno tipas išlieka tas pats per visą gyvenimą. Taigi kūnas keičiasi, bet kūno tipas - ne. O momentas, kai keičiamas kūno tipas yra vadinamas mirtimi.
Taigi kūnas keičiasi pastoviai, taip pat keičiasi ir asmenybė kūne. Juk jūs vaikystėje buvote ne kažkuo kitu, o pats savimi, o kūnas buvo kitoks. Tai keičiasi. Priklausomai nuo amžiaus keičiasi supratimas apie gyvenimą. Vaikas kalba kvailystes, o suaugęs jau kvailysčių kalba mažiau.
Amenybė nepasikeičia, o pasikeičia tik suvokimas apie gyvenimą, kuris gali kisti skirtingais amžiais. Tačiau asmenybės pati, kaip visų šių pokyčių nešėja, nepasikeičia. Tai buvau aš, o tai niekada nepasikeis.
Štai pavyzdys reinkarnacijos - tai nuolat vyksta. Kūno tipas pasikeičia tik tada, kai šio kūno tipo karmos ciklas pasibaigia. Tai kaip atnaujinimas - senas automobilis yra šiukšlės, perkate naują modelį.
Naujas modelis tampa pasenusiu - perkate kitą modelį.
Pirkimas, pinigai - tai yra karma. Kiek turite pinigų, tiek ir galite nusipirkti, ir toks bus jūsų kūno tipas.

Kažkas gali turėti sveiką kūną, o kažkas ligotą. Kodėl? Kaip tai atsitinka? Kokia yra jo kaltė?

Tai - praėjusio gyvenimo patirtis. Ši priežastis yra logiška, nes to reikalauja pusiausvyros ir energijos išsaugojimo įstatymas.
Jei gimstu sergantis arba vargingas - tai yra bloga karma iš praeities gyvenimo. O galėčiau gimti gražus, turtingoje šeimoje, talentingas - tai yra gera karma iš praeities gyvenimo.
Todėl mes visi nesame vienodi. Įdomu, kad apie tai paklausė Jėzaus, kai mokiniai pamatė akląjį: „Papasakok, už kieno nuodėmas jis kenčia: už savo ar už tėvų nuodėmas?“
Įdomus klausimas? Ar nuo gimimo aklas žmogus kentėjo už savo nuodėmas ar už kitų nuodėmas? Kokios buvo tos nuodėmės?
Taigi jis juos padarė kažkada praeityje. Taigi žmonės žinojo apie tai. Įdomus klausimas.
Jei atidžiai pažvelgsite į visas pasaulio šventąsias knygas, matysite, kad visur kalbama apie reinkarnaciją: Iliada, Odiseja, Biblija, Koranas, Rusijos Vedos, Indijos Vedos - visur kalbama apie reinkarnaciją, skirtingomis proporcijomis. Apie tai jau diskutuota milijonais kartų. Tai nėra nieko naujo.
Taip pat daugelis žmonių atsimena savo praeitas gyvenimas

Ryšius su mirusiaisiais reikia palaikyti ar nutraukti?

Svarbu palaikyti ryšį su mirusiuoju, ypač jei jis dar reikalingas pagalbos. Jei mirusysis jau reinkarnavęs, ryšio palaikymas nėra toks svarbus. Svarbiausia yra tai, kad tarp reinkarnacijų reikia padėti mirusiesiems, ypač per 9 arba 40 dienų. Jie turi būti maitinami, nes jei jų nemaitins, jie kenčia ir negali valgyti. Taip pat svarbu žinoti, kad intervalas tarp reinkarnacijų gali būti nuo 40 dienų iki dviejų mėnesių. Jei yra bloga karma, intervalas gali būti ilgesnis, ypač tarp reinkarnacijų savanorišką mirtį pasirinkusiems asmenims.
Informacijos šaltinis: audioveda.ru,

BALANDŽIO 20-TĄ DIENĄ PAKEISK SAVO GYVENIMĄ DVIDEŠIMTIES METŲ LAIKOTARPIUI


Artėjant 2023 metų balandžio 20 dienai, prasidės ypatingas kosminis reiškinys - Saulės užtemimas Mėnulio jaunatyje.
Šis įvykis yra ypatingas ir reikalingas atkreipti dėmesį, kadangi jis gali turėti ne tik fizinį, bet ir dvasinį poveikį mums visiems.

Mėnulio jaunatyje atsirandančios kosminės energijos yra labai stiprios, o šis Saulės užtemimas gali padidinti šias energijas dar labiau. Todėl, jei norite pasinaudoti šia galia, turite žinoti, kaip tai padaryti.
- Visų pirma, svarbu susikoncentruoti ir atsidaryti savo vidiniam aš. Galite naudoti meditacijos ir jogos pratimus, kad atsikratytumėte išorinių trikdžių ir būtumėte pasirengęs priimti kosminę energiją.
- Antra, turite turėti aiškius tikslus ir norus. Padarykite sąrašą to, ko norite pasiekti ar kuo norite pagerinti savo gyvenimą. Tai gali būti tiek materialiniai, tiek dvasiniai tikslai.
- Trečia, turite pasiruošti atsipalaiduoti ir pasitikėti procesu. Kartais kosminės energijos gali būti labai stiprios ir sukelti didelį įtampą, tačiau svarbu mokėti atsipalaiduoti ir leisti energijai tekėti natūraliai.
- Ketvirta, turite laikytis sveiko gyvenimo būdo. Tai reiškia reguliariai sportuoti, sveikai maitintis ir vengti blogų įpročių. Toks gyvenimo būdas padės sustiprinti jūsų kūną ir dvasią, kad galėtumėte lengviau priimti kosminę energiją.
Galite naudoti šią galimybę, kad pagerintumėte savo gyvenimą ir pasiektumėte savo tikslus. Tačiau svarbiausia yra turėti teisingą požiūrį ir būti pasiruošus priimti viską, kas pas jus ateina. Todėl būkite pasiruošę priimti ir naudoti kosminę energiją, kuri ateis kartu su Saulės užtemimu Mėnulio jaunatyje 2023 metų balandžio 20 dieną,
Kartu su savo vidine kelione ir pasiruošimu pasiekti savo tikslus, taip pat galite naudoti tam tikrus ritualus ir praktikas, kad sustiprintumėte savo ryšį su kosmine energija. Tai gali apimti paprastus dvasinius pratimus, kaip atsipalaidavimo pratimus ar vizualizaciją, arba galingus ritualus, kaip purvo valymą, atgijimo meditacijas ar energetines praktikas, tokias kaip reiki.
Šiuo metu yra daugybė informacijos ir išteklių, kuriuos galite pasiekti, kad geriau suprastumėte, kaip galite naudoti Saulės užtemimo kosminę energiją, kad sustiprintumėte savo dvasinį augimą ir pasiektumėte savo tikslus. Būtinai pasikonsultuokite su ekspertais ar patyrusiais ezoterikais, kad gautumėte patarimų ir pagalbos, kaip geriausiai panaudoti šią galimybę.
Galiausiai, atkreipkite dėmesį į savo aplinką ir pasaulį aplink jus. Saulės užtemimas yra ne tik dvasinis, bet ir mokslinis reiškinys, kuris gali turėti poveikį mūsų planetai. Būkite atsargūs ir stebėkite savo aplinką, kad galėtumėte saugiai pasinaudoti šiuo reiškiniu.
Siekiant pasiekti savo tikslus, geriausiai būtų atlikti šiuos veiksmus reguliariai, o ne tik per Saulės užtemimą Mėnulio jaunatyje. Stiprinti savo ryšį su kosminėmis energijomis ir atidaryti savo vidinį aš - yra nuolatinis procesas, kuris reikalauja pastangų ir atkaklumo.
Tačiau, jei pastoviai dirbsite su savimi ir su dvasine sfera, jūs galite pasiekti savo tikslus ir didesnį suvokimą apie savo gyvenimą ir aplinką.
Saulės užtemimas Mėnulio jaunatyje 2023 metais yra tik vienas iš daugelio kosminių reiškinių, kurie gali turėti įtakos mūsų gyvenimui.
Svarbiausia yra būti atviriems ir pasiruošusiems priimti šias energijas, kad galėtumėte augti ir pasiekti savo tikslus.

2021 m. spalio 14 d., ketvirtadienis

AURVEDOS KILMĖ IR ISTORIJA


VEDOS IR VEDŲ ŽINIOS

Retai pasitaikanti sėkmė ir laimė lydi žmones, kurie prisiliečia prie tokių dieviškų žinių, kaip Vedų žinios. Ajurveda - vienas iš keturiasdešimties Vedų mokslų, žinomų, kaip Vedų žinios. Žmonės, turintys Vedų žinių, gyvenime elgiasi tinkamai, spontaiškai elgiasi teisingai, jaučia laimę, moka derinti savo galimybes su norais. Jeigu žmogus taip elgiasi ir jaučia tikrąją laimę mėgaudamasis šiomis dieviškomis žiniomis, tai jis sugeba paskui save vesti ir kitus žmones.

Dabartiniu metu, kai esame Kalijugos laikmetyje, daug nesėkmingų ir nelaimingų žmonių, nori nešti žinias kitiems žmonėms, bet patys nėra pilnavertiškai jas įvaldę. Ir tai nėra vien tik Ajurvedos ar kito medicinos mokslo atvejai, tai apima visas gyvenimo sritis.

Vedose yra posakis, kad tuščias indas negali pagirdyti, o užgesusi žvakė negali sušildyti. Puikiai žinome kaip vyresniosios (sovietų laikus mačiusios) kartos mamos sakydavo: "Kad tik mano vaikui būtų gerai, aš pati tai jau kaip nors..." Iš Ajurvedos pozicijos - tai visiškai neteisingas požiūris. Tik apsirūpinęs, savarankiškas žmogus gali kitą žmogų padaryti laimingu ir sėkmingu. Tik žmogus, turintis tikrų žinių, gali vesti žmones paskui save šių žinių įsisavinimo keliu.

KAS YRA AJURVEDA

Kaip kurie žmonės mano, kad Ajurveda - tai Vedinė medicina.

Ajur - tai gyvenimas, ir tai nėra tiesiog gyvenimas, o gyvenimas, nugyventas nuo gimimo iki mirties, ir ne tiesiog pragyventos, o pragyventas su švaria sąmone.

Veda - tai ne paprasčiausios žinios, o žinios, kurios nepriklauso žmogiškajam protui, tai žinios, kurios žmogų veda už žinių ribų.

Taigi Ajurveda - tai mokslas apie gyvenimą, nugyventą švaria sąmone nuo gimimo iki mirties, žinios, kurios veda už žinių ribų.

Pačiame termine nėra jokios užuomenos, tai tai medicinos mokslas, ar gydo tą ir tą... Tai - mokslas apie gyvenimą. Reiškia, kad šitos žinios apima visus gyvenimo aspektus ir tai, kaip šie aspektai įtakoja mūsų sveikatą.

Jeigu žmogus fiziškai sveikas, bet dirba pamainomis - naktį dirba, o dieną nepailsi, tai nors jis sako, kad jis sveikas, mes žinome, kad toks nenatūralus gyvenimo būdas kažkada sukels disbalansą. 

Dar vienas klaidingas įsitikinimas, kad Ajurvedą žmonės laiko indų medicina.Šios, kaip ir visos Vedų žinios, priklauso visai žmonijai. Kitas reikalas, kad šiandieninė Indija - yra lopšys, šalis, kuri maksimaliai išsaugojo šias žinias, todėl turi teisę būti lydere ir dėl to kartais sakoma, kad Ajurveda - tai indiška medicina. Indija, tai vienintelė šalis pasaulyje, kuri turi dvi sveikatos apsaugos ministerijas: viena ministerija, tokia, kaip ir pas visus - Indijos sveikatos apsaugos ministerija, o antroji - tai Ajurvedinės medicinos ministerija, kuris vadinasi Ayush. Tai - fenomenalu, nes valstybiniame lygyje ši medicina pripažįstama oficialiai.
Ajurveda - tai pirmoji medicinos žinių sistema žemėje ir Vedų laikais ši sistema buvo paplitusi po visą tuometinį pasaulį.
Jeigu prisiminsime vakarų medicinos atstovą Hipokratą, tai jam yra priskirti šie ždodžiai: "Savo vaistus palikite vaistinėje, jeigu žmogui negalite padėti maistu". Šiuo sakiniu Hipokratas išdėstė vieną iš Ajurveos postulatų, taigi Hipokratas, būdamas vakarų medicinos atstovas, buvo įvaldęs Vedų žinias. Jeigu Ajurveda yra pirmoji medicinos sistema, tai tokios žinomos medicinos srovės, kaip Kinų medicina, Tibeto medicina, Arabų medicina, tokios technologijos, kaip į mūsų gyvenimą atėjo kaip hirudoterapija, homeopatija, daugelio yra laikomos šiuolaikinio medicinos mokslo pasiekimais, bet visa tai yra Ajurvedos dalis.
Apie Ajurvedą kartais sakoma, kad tai - mums svetima medicina, bet Ajurvedos žinių pagrindas yra žinios apie gamtos dėsnius. Ar galima teigti, kad Indijoje yra kitokie gamtos dėsniai, negu kitose šalyse? 
Informacijos šaltinis: youtube.com

2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

TU NIEKO NEGALI IŠGELBĖTI

Tu nieko negali išgelbėti. Tu gali būti su jais, gali pasiūlyti jiems savo sveikatą, ramybę. Netgi tu gali su jais pasidalinti savo kelią, pasiūlyti jiems savo viziją. Bet tu negali nuimti jų skausmo. Tu negali už juos nueiti jų kelio. Tu negali jiems duoti teisingus atsakymus, arba atsakymus, kuriuos jie sugebėtų suvokti dabar iš karto. Jie patys turės rasti savo atsakymus, užduoti savo klausimus, susidraugauti su jų pačių nesaugumu.
Jiems reikės daryti savo klaidas, jausti savo liūdesį, išmokti savo pamokas. Jeigu jie iš tiesų nori būti ramybėje, jie turės pasitikėti  savigydos keliu, kuris pasireiškia progresuojant. Tu negali jų išgydyti. Tu negali išsklaidyti jų baimės, jų pykčio, jų bejėgiškumo jausmo. Tu negali jų išgelbėti...
Tu negali nieko ištaisyti. Jeigu tu spausi per stipriai, jie gali išklysti iš savo unikalaus kelio. Tavo kelias - greičiausiai ne jų kelias.
Tu "nesukūrei" jų skausmo. Galbūt tu kažką padarei, pasakei ar ne pasakei ir tokiu būdu užkabinai skausmą, kuris jau buvo jų viduje. Bet tu "nesukūrei" jo, tu niekuo nekaltas, netgi jei jie tvirtina priešingai. Taip, tu gali prisiimti atsakomybę už savo "žodžius ir poelgius". Tu gali gailėtis praeities, bet tu negali "ištrinti" arba pakeisti to, kas nutiko, tu negali kontroliuoti ateities. Viskas, ką tu gali, tai "būti" su jais dabar, tavo vienintelėje jėgos vietoje. Tu atsakai už jų laimę, o jie atsako už tavąją.
Tavo laimė negali atsirasti iš išorės. Jeigu taip, tai yra priklausoma, trapi laimė, kuri greičiausiai pavirs liūdesiu. Tada tave apgaubs kaltinimų ir kaltės, apgailestavimų ir persekiojimų "tinklas". Tavo laimė yra susijusi su tavo buvimu, su tavo kvėpavimu, kūnu, "žeme". Tavo laimė ne maža, ir jos neįmanoma panaikinti baime, pykčiu ir netgi pačia didžiausia gėda. Tavo laimė - ne būsena, ne praeinanti patirtis, ne išgyvenimas ir ne jausmas, kurį tau gali duoti kiti.
Tavo laimė - bekraštė, visur esanti, niekuo neapribota širdies erdvė, kurioje džiaugsmas ir liūdesys, palaima ir ilgesys, pasitikėjimas ir abejonės, vienatvė ir ryšiai, netgi baimė ir stiprus noras gali keisti vienas kitą, kaip lietingas ir saulėtas oras, kuris yra dangaus platybėse.
Tu nieko negali išgelbėti. Tu pats negali būti išgelbėtas, jeigu tu neieškai išsigelbėjimo. Nėra to, ką reikia gelbėti, ką prarasti, ką apginti, ką tobulinti ar daryti laimingu. Paleisk bet kokį neįmanomą idealą. Tu nuostabus savo netobulume, idealus savo abejonėse, mylimas netgi su savo nesugebėjimu mylėti. Visos šios tavo dalys - duotybė, visa tai - visumos dalis ir tu niekada nebuvai mažiau negu visuma.
Tu kvėpuoji, tu žinai, kad tu gyvas. Tu turi teisę būti, egzistuoti, jausti tai, ką jauti, galvoti tai, ką galvoji. Tu turi teisę džiaugtis, teisę liūdėti. Taip pat tu turi teisę abejoti. Tu turi teisę eiti savo keliu. Turi teisę klysti, teisę į milžinišką laimę, kurią tu jautei, kai buvai mažas. Tu kvėpuoji ir tu neatskiriamas nuo gyvenimo jėgos, kuri suteikia gyvastį viskam, kuri žino save, kaip ir visos būtybės, randa save kiekviename šio nepaprastai nuostabiame buvimo momente.
Tavasis "aš" nesusietas su tuo, ką kiti apie tave mano. Jis susietas su mėnuliu, su bekrašte kosmoso erdve, su kometomis, lekiančiomis nežinomomis kryptimis, su laiko pamiršimu ir su vienatvės meile... Ir su tuo neišreiškiamu dėkingumu prieš kiekvieną naują saulėtekį, nenumatytu, bet duotu...
Informacijos šaltinis: LifeWithoutACentre, portalj.

2020 m. balandžio 25 d., šeštadienis

NEPRALEISKITE GERIAUSIOS METŲ DIENOS, KURIĄ GALITE PADĖTI PAGRINDĄ GERESNIAM GYVENIMUI

Jeigu šiais metais norite pradėti kažką svarbaus, tai darykite balandžio 26 dienos rytą. Ši diena yra palankiausia svarbiems darbams. Tokia diena būna tik vieną kartą metuose. Šią dieną Mėnulis ir Saulė atsiranda vienodame pakilime. Saulė būna Avino, o Mėnulis Jaučio ženkle. Šią dieną abu dangaus kūnai būna egzeltacijoje, todėl jų poveikis yra ypač teigiamas, skleidžiantis stiprią pozityvią energiją.
Egzeltacija (lot. exaltatio didybė) – pati stipriausia planetos Zodiako ženkle/žvaiždyne padėtis. Griežti autoriai tikrąja egzeltacija laiko tik tokią planetos padėtį, kai ji užima Zodiako laipsnį, kuriame egzeltacija maksimali.
Taigi, jeigu norite šiais metais pradėti kažką svarbaus, tai darykite balandžio 26 dieną ryte. Ši palankiausia metuose diena Vedų astrologijoje vadinama Akšaja Tritia (Akshaya Tritiya).
Akšaja tritja, išvertus iš hindi kalbos, reiškia nenugalimas, nesunaikinimas. Tai yra šventa diena induistams. Tritja reiškia trečioji Mėnulio diena.

Akšaja Tritia 2020 metais Lietuvos laiku bus sekmadienį balandžio 26 dieną.

Prasidės ankstų rytą 05:50 ir tęsis iki 10:52, tęsis 5 valandas ir 2 minutes.

Taigi šią dieną reikia priimti itin svarbius sprendimus, kurie turės įtakos tolesniam mūsų gyvenimui. Šie sprendimai gali būti susiję su vedybomis, verslo pradžia, vaiko pradėjimu ir visais kitais svarbiais dalykais. Šią dieną pradėti dalykai augs, plėsis, klestės, klostysis sėkmingai ir neš pelną.

Ką galima padaryti šią dieną?

- Šią dieną galite pradėti keltis anksčiau, pavyzdžiui 5 val. ryto.
- Šią dieną galite atsikratyti žalingų įpročių.
- Šią dieną galite kreiptis į Saulę ir Mėnulį, atitinkamai kokios energijos jums trūksta. Saulė - tai Tėvo energija, Mėnulis - tai Motinos energija.
- Šią dieną galite aukoti, padaryti gerą darbą.
- Šią dieną galime melstis už išėjusius artimuosius.
- Šią dieną galite pamaitinti alkanus.
- Šią dieną galite įsigyti auksinį papuošalą sau arba padovanoti.
- Šią dieną labai tinka kreiptis į LAKSHMI ir gauti energijos, jeigu jos trūksta.
Norėdami pradėti ką nors ar mesti, reikia apmąstyti, suvokti kodėl to norite, kaip tai jums padės. Šią dieną ypatingai stipri Saulės energija jums padės šio pažado  - užsibrėžto tikslo laikytis.
Kai koks nors veiksmas pradedamas palankiu metu, tai yra tikimybė, kad toks veiksmas susilauks sėkmės. Kai pradedame ką nors nepalankiu metu, tai rezultatas gali net neatnešti naudos.
Informacijos šaltinis: drikpanchang.com, neetasinghal.com

2020 m. kovo 3 d., antradienis

ALYTUJE DISKUTUOJAMA AR REIKIA LIETUVAI TAIKOS GONGO?

Bažnyčios požiūriu - gongas Alytuje prišauktų ne taiką, o nelaimes. Miesto meras sako, kad jis niekada netikėjo, kad metalo gabalas gali prišaukti demonus.
Socialiniame tinkle Facebook verda diskusijos ar reikia miestui iš Indonezijos dovanojamo Taikos Gongo:
- Ukraina pasistatė 2010 metais "Taikos gongą", po keturių metų karas... Apie kokį "Taikos gongą" gali būti kalba? - klausia facebook narys.
- "Taikos gongas buvo įkurtas Kremenčuko miesto taikos parke 2010 m. Kaip dovana Ukrainai iš Indonezijos. Miestas turi tradiciją kasmet minėti Tarptautinę taikos dieną." Dabar net suabejojau: ar dėl karo Ukrainoje kalta Rusija ar, vis dėl to, Indonezija? - svarstoma socialiniame tinkle Facebook.
Regioninė Dzūkijos televizija ragina alytiškius ir visus Lietuvos gyventojus balsuoti, ar mums reikia Taikos Gongo:  balsavimo anketa ir pateikia video reportažą su miesto vadovo ir kunigo, egzorcisto Arnoldo Valkausko komentarais: žiūrėti video. Panašu, kad vyksta katalikų, "Naujojo amžiaus (New age) judėjimo bei netikinčiųjų kova. O ką manote Jūs? Ar Lietuvai reikia Taikos Gongo?