2021 m. spalio 14 d., ketvirtadienis

AURVEDOS KILMĖ IR ISTORIJA


VEDOS IR VEDŲ ŽINIOS

Retai pasitaikanti sėkmė ir laimė lydi žmones, kurie prisiliečia prie tokių dieviškų žinių, kaip Vedų žinios. Ajurveda - vienas iš keturiasdešimties Vedų mokslų, žinomų, kaip Vedų žinios. Žmonės, turintys Vedų žinių, gyvenime elgiasi tinkamai, spontaiškai elgiasi teisingai, jaučia laimę, moka derinti savo galimybes su norais. Jeigu žmogus taip elgiasi ir jaučia tikrąją laimę mėgaudamasis šiomis dieviškomis žiniomis, tai jis sugeba paskui save vesti ir kitus žmones.

Dabartiniu metu, kai esame Kalijugos laikmetyje, daug nesėkmingų ir nelaimingų žmonių, nori nešti žinias kitiems žmonėms, bet patys nėra pilnavertiškai jas įvaldę. Ir tai nėra vien tik Ajurvedos ar kito medicinos mokslo atvejai, tai apima visas gyvenimo sritis.

Vedose yra posakis, kad tuščias indas negali pagirdyti, o užgesusi žvakė negali sušildyti. Puikiai žinome kaip vyresniosios (sovietų laikus mačiusios) kartos mamos sakydavo: "Kad tik mano vaikui būtų gerai, aš pati tai jau kaip nors..." Iš Ajurvedos pozicijos - tai visiškai neteisingas požiūris. Tik apsirūpinęs, savarankiškas žmogus gali kitą žmogų padaryti laimingu ir sėkmingu. Tik žmogus, turintis tikrų žinių, gali vesti žmones paskui save šių žinių įsisavinimo keliu.

KAS YRA AJURVEDA

Kaip kurie žmonės mano, kad Ajurveda - tai Vedinė medicina.

Ajur - tai gyvenimas, ir tai nėra tiesiog gyvenimas, o gyvenimas, nugyventas nuo gimimo iki mirties, ir ne tiesiog pragyventos, o pragyventas su švaria sąmone.

Veda - tai ne paprasčiausios žinios, o žinios, kurios nepriklauso žmogiškajam protui, tai žinios, kurios žmogų veda už žinių ribų.

Taigi Ajurveda - tai mokslas apie gyvenimą, nugyventą švaria sąmone nuo gimimo iki mirties, žinios, kurios veda už žinių ribų.

Pačiame termine nėra jokios užuomenos, tai tai medicinos mokslas, ar gydo tą ir tą... Tai - mokslas apie gyvenimą. Reiškia, kad šitos žinios apima visus gyvenimo aspektus ir tai, kaip šie aspektai įtakoja mūsų sveikatą.

Jeigu žmogus fiziškai sveikas, bet dirba pamainomis - naktį dirba, o dieną nepailsi, tai nors jis sako, kad jis sveikas, mes žinome, kad toks nenatūralus gyvenimo būdas kažkada sukels disbalansą. 

Dar vienas klaidingas įsitikinimas, kad Ajurvedą žmonės laiko indų medicina.Šios, kaip ir visos Vedų žinios, priklauso visai žmonijai. Kitas reikalas, kad šiandieninė Indija - yra lopšys, šalis, kuri maksimaliai išsaugojo šias žinias, todėl turi teisę būti lydere ir dėl to kartais sakoma, kad Ajurveda - tai indiška medicina. Indija, tai vienintelė šalis pasaulyje, kuri turi dvi sveikatos apsaugos ministerijas: viena ministerija, tokia, kaip ir pas visus - Indijos sveikatos apsaugos ministerija, o antroji - tai Ajurvedinės medicinos ministerija, kuris vadinasi Ayush. Tai - fenomenalu, nes valstybiniame lygyje ši medicina pripažįstama oficialiai.
Ajurveda - tai pirmoji medicinos žinių sistema žemėje ir Vedų laikais ši sistema buvo paplitusi po visą tuometinį pasaulį.
Jeigu prisiminsime vakarų medicinos atstovą Hipokratą, tai jam yra priskirti šie ždodžiai: "Savo vaistus palikite vaistinėje, jeigu žmogui negalite padėti maistu". Šiuo sakiniu Hipokratas išdėstė vieną iš Ajurveos postulatų, taigi Hipokratas, būdamas vakarų medicinos atstovas, buvo įvaldęs Vedų žinias. Jeigu Ajurveda yra pirmoji medicinos sistema, tai tokios žinomos medicinos srovės, kaip Kinų medicina, Tibeto medicina, Arabų medicina, tokios technologijos, kaip į mūsų gyvenimą atėjo kaip hirudoterapija, homeopatija, daugelio yra laikomos šiuolaikinio medicinos mokslo pasiekimais, bet visa tai yra Ajurvedos dalis.
Apie Ajurvedą kartais sakoma, kad tai - mums svetima medicina, bet Ajurvedos žinių pagrindas yra žinios apie gamtos dėsnius. Ar galima teigti, kad Indijoje yra kitokie gamtos dėsniai, negu kitose šalyse? 
Informacijos šaltinis: youtube.com

2020 m. liepos 9 d., ketvirtadienis

TU NIEKO NEGALI IŠGELBĖTI

Tu nieko negali išgelbėti. Tu gali būti su jais, gali pasiūlyti jiems savo sveikatą, ramybę. Netgi tu gali su jais pasidalinti savo kelią, pasiūlyti jiems savo viziją. Bet tu negali nuimti jų skausmo. Tu negali už juos nueiti jų kelio. Tu negali jiems duoti teisingus atsakymus, arba atsakymus, kuriuos jie sugebėtų suvokti dabar iš karto. Jie patys turės rasti savo atsakymus, užduoti savo klausimus, susidraugauti su jų pačių nesaugumu.
Jiems reikės daryti savo klaidas, jausti savo liūdesį, išmokti savo pamokas. Jeigu jie iš tiesų nori būti ramybėje, jie turės pasitikėti  savigydos keliu, kuris pasireiškia progresuojant. Tu negali jų išgydyti. Tu negali išsklaidyti jų baimės, jų pykčio, jų bejėgiškumo jausmo. Tu negali jų išgelbėti...
Tu negali nieko ištaisyti. Jeigu tu spausi per stipriai, jie gali išklysti iš savo unikalaus kelio. Tavo kelias - greičiausiai ne jų kelias.
Tu "nesukūrei" jų skausmo. Galbūt tu kažką padarei, pasakei ar ne pasakei ir tokiu būdu užkabinai skausmą, kuris jau buvo jų viduje. Bet tu "nesukūrei" jo, tu niekuo nekaltas, netgi jei jie tvirtina priešingai. Taip, tu gali prisiimti atsakomybę už savo "žodžius ir poelgius". Tu gali gailėtis praeities, bet tu negali "ištrinti" arba pakeisti to, kas nutiko, tu negali kontroliuoti ateities. Viskas, ką tu gali, tai "būti" su jais dabar, tavo vienintelėje jėgos vietoje. Tu atsakai už jų laimę, o jie atsako už tavąją.
Tavo laimė negali atsirasti iš išorės. Jeigu taip, tai yra priklausoma, trapi laimė, kuri greičiausiai pavirs liūdesiu. Tada tave apgaubs kaltinimų ir kaltės, apgailestavimų ir persekiojimų "tinklas". Tavo laimė yra susijusi su tavo buvimu, su tavo kvėpavimu, kūnu, "žeme". Tavo laimė ne maža, ir jos neįmanoma panaikinti baime, pykčiu ir netgi pačia didžiausia gėda. Tavo laimė - ne būsena, ne praeinanti patirtis, ne išgyvenimas ir ne jausmas, kurį tau gali duoti kiti.
Tavo laimė - bekraštė, visur esanti, niekuo neapribota širdies erdvė, kurioje džiaugsmas ir liūdesys, palaima ir ilgesys, pasitikėjimas ir abejonės, vienatvė ir ryšiai, netgi baimė ir stiprus noras gali keisti vienas kitą, kaip lietingas ir saulėtas oras, kuris yra dangaus platybėse.
Tu nieko negali išgelbėti. Tu pats negali būti išgelbėtas, jeigu tu neieškai išsigelbėjimo. Nėra to, ką reikia gelbėti, ką prarasti, ką apginti, ką tobulinti ar daryti laimingu. Paleisk bet kokį neįmanomą idealą. Tu nuostabus savo netobulume, idealus savo abejonėse, mylimas netgi su savo nesugebėjimu mylėti. Visos šios tavo dalys - duotybė, visa tai - visumos dalis ir tu niekada nebuvai mažiau negu visuma.
Tu kvėpuoji, tu žinai, kad tu gyvas. Tu turi teisę būti, egzistuoti, jausti tai, ką jauti, galvoti tai, ką galvoji. Tu turi teisę džiaugtis, teisę liūdėti. Taip pat tu turi teisę abejoti. Tu turi teisę eiti savo keliu. Turi teisę klysti, teisę į milžinišką laimę, kurią tu jautei, kai buvai mažas. Tu kvėpuoji ir tu neatskiriamas nuo gyvenimo jėgos, kuri suteikia gyvastį viskam, kuri žino save, kaip ir visos būtybės, randa save kiekviename šio nepaprastai nuostabiame buvimo momente.
Tavasis "aš" nesusietas su tuo, ką kiti apie tave mano. Jis susietas su mėnuliu, su bekrašte kosmoso erdve, su kometomis, lekiančiomis nežinomomis kryptimis, su laiko pamiršimu ir su vienatvės meile... Ir su tuo neišreiškiamu dėkingumu prieš kiekvieną naują saulėtekį, nenumatytu, bet duotu...
Informacijos šaltinis: LifeWithoutACentre, portalj.

2020 m. balandžio 25 d., šeštadienis

NEPRALEISKITE GERIAUSIOS METŲ DIENOS, KURIĄ GALITE PADĖTI PAGRINDĄ GERESNIAM GYVENIMUI

Jeigu šiais metais norite pradėti kažką svarbaus, tai darykite balandžio 26 dienos rytą. Ši diena yra palankiausia svarbiems darbams. Tokia diena būna tik vieną kartą metuose. Šią dieną Mėnulis ir Saulė atsiranda vienodame pakilime. Saulė būna Avino, o Mėnulis Jaučio ženkle. Šią dieną abu dangaus kūnai būna egzeltacijoje, todėl jų poveikis yra ypač teigiamas, skleidžiantis stiprią pozityvią energiją.
Egzeltacija (lot. exaltatio didybė) – pati stipriausia planetos Zodiako ženkle/žvaiždyne padėtis. Griežti autoriai tikrąja egzeltacija laiko tik tokią planetos padėtį, kai ji užima Zodiako laipsnį, kuriame egzeltacija maksimali.
Taigi, jeigu norite šiais metais pradėti kažką svarbaus, tai darykite balandžio 26 dieną ryte. Ši palankiausia metuose diena Vedų astrologijoje vadinama Akšaja Tritia (Akshaya Tritiya).
Akšaja tritja, išvertus iš hindi kalbos, reiškia nenugalimas, nesunaikinimas. Tai yra šventa diena induistams. Tritja reiškia trečioji Mėnulio diena.

Akšaja Tritia 2020 metais Lietuvos laiku bus sekmadienį balandžio 26 dieną.

Prasidės ankstų rytą 05:50 ir tęsis iki 10:52, tęsis 5 valandas ir 2 minutes.

Taigi šią dieną reikia priimti itin svarbius sprendimus, kurie turės įtakos tolesniam mūsų gyvenimui. Šie sprendimai gali būti susiję su vedybomis, verslo pradžia, vaiko pradėjimu ir visais kitais svarbiais dalykais. Šią dieną pradėti dalykai augs, plėsis, klestės, klostysis sėkmingai ir neš pelną.

Ką galima padaryti šią dieną?

- Šią dieną galite pradėti keltis anksčiau, pavyzdžiui 5 val. ryto.
- Šią dieną galite atsikratyti žalingų įpročių.
- Šią dieną galite kreiptis į Saulę ir Mėnulį, atitinkamai kokios energijos jums trūksta. Saulė - tai Tėvo energija, Mėnulis - tai Motinos energija.
- Šią dieną galite aukoti, padaryti gerą darbą.
- Šią dieną galime melstis už išėjusius artimuosius.
- Šią dieną galite pamaitinti alkanus.
- Šią dieną galite įsigyti auksinį papuošalą sau arba padovanoti.
- Šią dieną labai tinka kreiptis į LAKSHMI ir gauti energijos, jeigu jos trūksta.
Norėdami pradėti ką nors ar mesti, reikia apmąstyti, suvokti kodėl to norite, kaip tai jums padės. Šią dieną ypatingai stipri Saulės energija jums padės šio pažado  - užsibrėžto tikslo laikytis.
Kai koks nors veiksmas pradedamas palankiu metu, tai yra tikimybė, kad toks veiksmas susilauks sėkmės. Kai pradedame ką nors nepalankiu metu, tai rezultatas gali net neatnešti naudos.
Informacijos šaltinis: drikpanchang.com, neetasinghal.com

2020 m. kovo 3 d., antradienis

ALYTUJE DISKUTUOJAMA AR REIKIA LIETUVAI TAIKOS GONGO?

Bažnyčios požiūriu - gongas Alytuje prišauktų ne taiką, o nelaimes. Miesto meras sako, kad jis niekada netikėjo, kad metalo gabalas gali prišaukti demonus.
Socialiniame tinkle Facebook verda diskusijos ar reikia miestui iš Indonezijos dovanojamo Taikos Gongo:
- Ukraina pasistatė 2010 metais "Taikos gongą", po keturių metų karas... Apie kokį "Taikos gongą" gali būti kalba? - klausia facebook narys.
- "Taikos gongas buvo įkurtas Kremenčuko miesto taikos parke 2010 m. Kaip dovana Ukrainai iš Indonezijos. Miestas turi tradiciją kasmet minėti Tarptautinę taikos dieną." Dabar net suabejojau: ar dėl karo Ukrainoje kalta Rusija ar, vis dėl to, Indonezija? - svarstoma socialiniame tinkle Facebook.
Regioninė Dzūkijos televizija ragina alytiškius ir visus Lietuvos gyventojus balsuoti, ar mums reikia Taikos Gongo:  balsavimo anketa ir pateikia video reportažą su miesto vadovo ir kunigo, egzorcisto Arnoldo Valkausko komentarais: žiūrėti video. Panašu, kad vyksta katalikų, "Naujojo amžiaus (New age) judėjimo bei netikinčiųjų kova. O ką manote Jūs? Ar Lietuvai reikia Taikos Gongo?

2020 m. vasario 12 d., trečiadienis

KO PER GIMIMO DIENĄ REIKIA VENGTI?

Gimimo diena kiekvienam žmogui emociniame plane ir numerologijos prasme reiškia labai daug. Juk skaičių magija tą dieną sukuria ypatingą atmosferą, kurios dėka galima labai daug pasiekti ir labai daug prarasti.
Norint nerizikuoti likimu ir pritraukti teigiamą energiją per gimtadienį, reikia laikytis tam tikrų taisyklių.
1. Nešvęskite šventės iš anksčiau! Tai gali ženkliai sumažinti dienų skaičių jūsų gyvenime!
2. Prieš gimtadienį venkite skolų! Ir ne tik piniginių, bet ir materialių - produktai, daiktai, drabužiai. Tai leis jums atsikratyti finansinių nemalonumų ir konfliktų metams.
3. Stenkitės artimai nekontaktuoti su žmonėmis, kurie serga! Kitaip visus metus lydės nesveikata.
4. Sudarydami svečių sąrašą gimtadienio puotai, suskaičiuokite jų kiekį. Tai reikalinga ne tik dėl to, kad pasodinti visus žmones ir užsakyti šventines vaišes. Skaičiai 9, 21, 13, 100, 18, 51, 99 - laikomi nelaimingais ir pritraukia nelaimes.
5. Jeigu jūsų amžius toks, kokie skaičiai paminėti praeitame punkte - atsisakykite žvakučių ant torto, arba pakeiskite jas žvake su skaičiumi.
6. Neverta pritraukti negatyvo į gimtadienį kviečiant žmones, su kuriais jūsų santykiai pašliję. Gimimo dieną jūs ypač pažeidžiami ir jautrūs netinkamai energijai. Kvieskite tik tuos, su kuo jums komfortiška ir gera.
O dabar dar keletas ritualų, kurie padės jums pritraukti teigiamą energiją šios laimingos dienos bėgyje.
Sudužo indas? Paskelbkite, kad tai - laimei.
Prisikaupė daug šiukšlių? Palikite jas iki ryto.
Žmogus, kuris jūsų nemėgsta, jums padovanojo dovaną? Atsisakykite arba išmeskite, tik neperdovanokite.
Štai tokios paprastos taisyklės padės jums ne tik laimingai atšvęsti gimimo dieną, bet ir būti laimingais visus metus!
   Informacijos šaltinis: zhurnal-lady.com

2020 m. vasario 11 d., antradienis

KAS TU EZOTERIKOS PASAULYJE?

Nori sužinoti kas tu esi ezoterikos pasaulyje? Pagal savo vardo pirmąją raidę ir gimimo dienos bei mėnesio numerį susirask tavyje užkoduotą ezoterikos pasaulio gyventojo pavadinimą.
Pavyzdžiui, aš esu NEPAKARTOJAMAS  AUKŠČIAUSIOJO   PROTO   VALDOVAS!
O kas TU? Sužinok ir parašyk komentaruose.

2020 m. sausio 22 d., trečiadienis

ĮVAIRIŲ SPALVŲ SIŪLŲ - APYRANKIŲ REIKŠMĖ

Laimingas tas, kas moka apsaugoti tai, ką myli...
| Publijus Ovidijus Nazonas (Publius Ovidius Naso) |
Ką reiškia  skirtingų spalvų siūlai - apyrankės ant riešo?
Senovės slavai apsaugai naudojo daug skirtingų daiktų. Ypatingas dėmesys buvo skiriamas ant riešo rišamiems siūlams su mazgeliais. Pačiais stipriausiais magijos atžvilgiu buvo laikomi šilkiniai, vilnos, lino ir medvilnės siūlai, kurie betarpiškai lietėsi prie žmogaus kūno.
Buvo manoma, kad jeigu drabužių siūlams surišti mazgelių, tai tokį rūbą nešiojantis žmogus gali susirgti arba net numirti.
Pintų siūlų apsaugos elementai slavų buvo nešiojami ant rankos, tvirtinami septyniais mazgais ir buvo vadinami Nauzais (Navetais) | наузами (наветами) |. Ypač stipria apsauga buvo laikomi riešo  siūlai, kurių spalvų reikšmė buvo parenkama atsižvelgiant į jų poveikį.

SPALVOTŲ SIŪLŲ SAVYBĖS

Spalvoti siūlai ant rankos turėjo savo reikšmes, kurios priklausė nuo spalvos. 

RAUDONA

Ugnies ir energijos spalva, vyriškumo ir pusiausvyros spalva, vienas iš pačių stipriausių atspalvių. Optimizmas, aistra, veržlumas ir ištvermė - tokias savybes siūlo nešiotojui dovanojo raudoni siūlai ant riešo. Bet svarbiausia, raudonas vilnonis siūlas ant rankos - pati stipriausia apsauga nuo nužiūrėjimo.
TAMSIAI RAUDONAS (BORDO) atspalvis padeda verslo vystymui, gerina abipusį bendradarbiavimą.
SKAISČIAI RAUDONAS atspalvis - idealus pagalbininkas meilės ir aistrų reikaluose, fizine prasme. Bet tokie jausmai tampa paviršutiniški, pradingsta jų gilumas ir jausmingumas.
ROŽINIS atspalvis saugo švelnią, skaisčią meilę. Įsimylėjėliams šis atspalvis suteikia ramybės ir lengvumo, padeda vengti negatyvo ir pavydo.

ORANŽINĖ

Tai - saulės energijos spalva, pasaulio suvokimo pilnatvės spalva. Ji sumanymams suteikia kilnumo, skatina sveikus užmojus ir populiarumą. Stimuliuoja visus jausmus, tobulina bendravimo įgūdžius. Sveikatai teikia naudą gydydama nuo mažakraujystės, didina lytinį pajėgumą ir energiją, stimuliuoja kūnišką potraukį.

GELTONA

Tai - kūrybos, intelekto ir saulės energijos spalva. Ši spalva padeda aktoriams, mistikams ir mokslininkams.

ŽALIA

Šventa spalva, simbolizuojanti gamtos galią. Žalias siūlas ant riešo išvalo žmonių sielas nuo negatyvo ir pavydo, pripildo juos atjauta, minkštumu ir nušvitimu. Gerai padeda žmogui adaptuotis skirtingose gyvenimo situacijose, visus fizinius ir dvasinius rezervus padeda išlaikyti aukštame lygmenyje.

SMARAGDINĖ

Tokį siūlą rekomenduojama naudoti keičiant darbo vietą arba dalykinėse kelionėse. Tai apsaugos ir pagalbos adaptacijoje atsakingu momentu spalva.

MĖLYNA

Viena iš universaliausių vandens stichijos spalvų. Tokios spalvos apyrankė padeda nusiteikti romantiškai nuotaikai, suteikia jėgų kūrybai ir įkvėpimą. Visi mėlyni atspalviai simbolizuoja ištikimybę. Š spalva saugo, kad žmogus nepamestų savo individualumo, saugo jį nuo nerimo ir įvairių baimių.
ŽYDRAS atspalvis tai švelnaus dangaus spalva. Jo jėga skirta padėti žmogui kilniuose jo darbuose. Tai - dvasinių pasiekimų ženklas ir tikrosios tiesos paieškos simbolis.
TAMSIAI MĖLYNAS atspalvis simbolizuoja pasitikėjimą, gerą bendradarbiavimą ir atsidavimą. Kartu jis savininkui dovanoja nepriklausomybę ir sėkmę visuose verslo startuose.
VIOLETINIS  - labai stiprus atspalvis, simbolizuojantis aukštesnių idealų siekį. Tai - harmonijos, kūrybos, turtingos vaizduotės ženklas.

BALTA

Ši spalva - tai visiškos švaros ir idealaus gyvenimo kelio ženklas. Savo šeimininkui dovanoja nuoširdumą, sąžiningumą, narsą ir gebėjimą giliai pažinti aplinkinius. Balti siūlai ant riešo padeda atlikti įvairius religinius ritualus, tai yra šventumo ir dvasingumo simbolis.
BALTA - RAUDONA apyrankė savininką saugo nuo fizinio pavojaus ir traumų.
JUODAS IR BALTAS siūlai savininkui prideda išminties.

PILKA

Ši spalva savyje turi negatyvią simbolinę reikšmę. Ji įgauna teigiamą užtaisą, kai jos atspalvis panašėja į sidabrinį. Sidabriniai siūlai buvo naudojami nuimti traukuliams ir tokių ligų gydymui.

JUODA

Beveik visada šis tamsus atspalvis turėjo neigiamą reikšmę - simbolizavo blogio ir keršto jėgas. Bet kartu juodos apyrankės naudojimas savininkui suteikia ir ramybę, pusiausvyrą, aplinkinius įtakoja šio siūlo savininką gerbti. Juodi siūlai ant riešo simbolizuoja orumą ir pagarbią padėtį tarp žmonių.
RAUDONAS IR JUODAS siūlas suteikdavo galingas jėgas, kad atlikti magiškuosius ritualus.

RUDA

Padeda įvairių fizinių pratimų atlikimui, suteikia sėkmę reikalams. Tai - įžeminimo, meilės darbui ženklas. Ji padeda pasiekti tikslų, dovanoja rudojo siūlo savininkui pastovumą ir skatina planuoti veiksmus.

SIŪLŲ SPALVŲ ĮTAKA ZODIAKO ŽENKLAMS

AVINUI labiausiai tinka raudoni ir oranžiniai siūlai.
JAUČIUI - tamsiai žalia.
DVYNIAMS - ruda ir juoda.
VĖŽIUI  - sidabrinė.
LIŪTUI - auksinė.
MERGELEI - balta siūlų spalva.
SVARSTYKLĖMS - šviesiai žalia.
SKORPIONUI - skaisčiai raudona.
ŠAULIUI - mėlyna.
OŽIARAGIUI - tinka juoda.
VANDENIUI - pilki siūlai.
ŽUVIMS - tamsiai mėlyna.
Įvairių spalvų ir atspalvių siūlų ant riešo derinimas gali padėti sukurti asmenišką, labai stiprų apsauginį papuošalą, kuris turi ypatingą reikšmę savo šeimininkui. Jis visada ateis į pagalbą sunkiose situacijose ir apsaugos nuo daugelio gyvenimo rūpesčių ir negalavimų.
  Informacijos šaltinis: fortunagid.com, Mėnesiena, pixabay.com nuotr.

ATIDARYTOS DURYS KARTĄ PER 1000 METŲ!

Kuo unikali diena 2020.02.02 moterims?
Tokia data - retenybė, ji būna kartą per tūkstantį metų, todėl tikrai verta pasinaudoti skaičių magija ir pakeisti gyvenimą į gerąją pusę. Šią dieną suteikiamas šansas visoms moterims: pasiruoškite lemtingiems pokyčiams.
Vasario 2 diena bus užpildyta Jupiterio energija, tokios dienos istorijoje dar niekada nebuvo.
Ši diena pakankamai stipri vyriškajai lyčiai, bet būtent moterims bus duota galimybė kurti stebuklus. Svarbiausia, pasinaudoti momentu ir praleisti dieną teisingai. Netgi jeigu dabar jus žlugdo apatija, jėgų nuosmukis, greitai viskas pasikeis. Nebijokite permainų, ženkite į šią datą su džiaugsmu ir noru.
Vyriškoji energija karaliavo per daug ilgai, dabar viskas pradėjo keistis moteriškosios energijos naudai, pasaulis pradeda judėti ten, kur nori moteris.
Žinoma, tai sąlyginė samprata, bet tai, kad pasaulį  valdys minkštumas, būtis, pusiausvyra - nenuginčijama. Kovų ir varžybų laikas traukiasi į praeitį. Kaip teisingai šią dieną praleisti? Ką būtinai reikia padaryti?
Galvoti norus, svajoti, vizualizuoti ir detalizuoti.
Įsivaizduoti visa išsipildžiusiais, pasinerti į pojūčius, pajausti pasitenkinimą dėl jų. Būtinai atleisti skriaudėjams, paleisti žmones, kurie nori išeiti. Dabar jums nereikia nieko, kad nereikalinga. Save statykite į centrą - nėra daugiau nieko svarbesnio.
Pasakykite: "Aš atleidžiu visiems ir sau. Ir iš savo gyvenimo paleidžiu visą negatyvą. Tegu mano svajonė išsipildo! Būkite nuoširdūs, tikėkite savo žodžiais ir savimi.
Šią dieną jokiu būdu negalima - pasiduoti pavydui, barniams, konkurencijai, lenktyniauti. Padėkite, palaikykite kurkite ir spinduliuokite gėrį. Jeigu tai yra virš jūsų galimybių ribų - išeikite, venkite, nesikiškite.
2020.02.02 gali tapti atsirties tašku jūsų gyvenime, praleiskite šią dieną teisingai!
Informacijos šaltiniai: zhurnal-lady.com

ŽMOGUS - MANIPULIATORIUS

Kažkada vaikystėje visi lankėmės cirke ir, žinoma, mums patikdavo iliuzionistų, kurie įvairių manipuliacijų dėka rodė "fokusus",  pasirodymai. Į juos žiūrėjome, kaip į tikrą stebuklą.
Šie "stebuklai" - iliuzionisto manipuliacinių veiksmų, kuriuos jis atlieka pasinaudodamas žmonijos stereotipais ir ribotu suvokimu, rezultatas, plius "rankų miklumas" ir "stebuklas" paruoštas! Šiuo atveju manipuliatoriaus tikslas pakankamai skaidrus - pralinksminti publiką, ir galbūt pažadinti žiūrovų smalsumą. Bet yra kita manipuliacijų rūšis - psichologinė, kurią kiekvienas žmogus naudoja santykiuose ir kurios naudojimo savo atžvilgiu stengiasi išvengti.

MANIPULIACIJOS

Prancūziškas žodis "manipulation" verčiamas kaip operacija, poveikis, įtaka, žongliravimas. Todėl psichologijoje sąvoka "manipuliacija" turi tokią reikšmę: tai socialinio, psichologinio poveikio tipas, kurio tikslas - pakeisti kitų žmonių suvokimą ar elgesį užslėptos, apgaulingos ar prievartinės taktikos būdu.
Daugeliu atveju manipuliacijos suteikia neabejotiną žalą, nes maskuoja tikrąją ligą, kuri gali apie save prabilti sugriauto gyvenimo, iširusios šeimos arba sugriautos karjeros būdu. Humanistinės psichologijos atstovai tikra tragedija laiko faktą, kad begalinių manipuliacijų dėka šiuolaikinis žmogus beveik visiškai prarado gebėjimą save tiesiogiai išreikšti, bei tapo automatu, kuris žudo jam skirtą gyvenimo laiką tam, kad išlaikytų praeitį ir apsidraustų ateitį. Taip, jis dažnai kalba apie savo jausmus, bet retai juos jaučia. Jis mėgsta pakalbėti apie savo rūpesčius, bet nesugeba su jomis susitikti tête-à-tête. Jis keliauja per gyvenimą apgraibomis naudodamasis kaukėmis ir išsisukinėjimais, nesuvokdamas kokia yra brangi būtis.
Manipuliatorius - tai žmogus, kuris eksploatuoja, naudoja ir /arba kontroliuoja save ir kitus asmenis, lyg jie būtų ne gyvi daiktai.

MANIPULIACIJOS KLASIFIKACIJA

Manipuliavimas skirstomas į sąmoningą ir nesąmoningą. Instinktai, įsitikinimai, tikėjimas, identifikacija, vertybių sistema, įpročiai, kaip gyvenimo patirtis - tai nėra manipuliatoriaus taikiniai.
Sąmoningos manipuliacijos  metu manipuliatorius pirmiausiai ištyrinėja kitą žmogų, kaip manipuliacijos objektą. Šiais laikais, kai astrologinės ir numerologinės žinios yra lengvai pasiekiamos, detalus tyrinėjimas tampa vis paprastesniu. Vėliau sukuriama savo savanaudiškų tikslų pasiekimui reikalinga manipuliacijos taktika. Nesąmoningas manipuliatorius naudojasi vaikystėje, tėvų, šeimos aplinkoje suformuotais šablonais elgesio stereotipais ir dėl to jis mažiau sėkmingas savo manipuliacijose, negu sąmoningas manipuliatorius. Juolab nesąmoningas manipuliatorius nesuvokia, kad toks yra, nes neturi sąmoningo darbo su savo vidiniu pasauliu patirties.

MANIPULIATORIŲ TIPAI

Norint atrasti susiformavusius manipuliatoriaus metodus savyje, būtina žinoti pagrindinius manipuliatorių tipus.

1. DIKTATORIUS

Demonstruoja valdžią ir jėgą. Kad galėtų valdyti savo aukas jis jas užgožia, įsakinėja, remiasi autoritetais ir pan. Diktatorius gali būti skirtingų tipų: Prižiūrėtojas, Despotas, Svarbi persona, Dievybė.

2. SKUDURAS

Dažniausiai atlieka Diktatoriaus aukos rolę ir yra visiška jo priešingybė. Skuduras išmoksta meistriškai susitvarkyti su Diktatoriumi. Jis demonstruoja savo jautrumą ir pažeidžiamumą, pamiršta, negirdi, jis pasyvus ir tylus. Skuduras gali būti skirtingų tipų: Išsiblaškėlis, Bukis, Chameleonas, Drovuolis, Nuolaidusis.

3. KALKULIATORIUS

Siekia, kad ir kas nutiktų viską apskaičiuoti ir kontroliuoti. Jis apgaudinėja, supainioja, išpučia, stengiasi pergudrauti ir ir perpatikrinti kitus. Kalkuliatoriaus tipai: Aferistas, Viliotojas, Šuleris, Sukčius, Šantažistas.

4.PRIELIPA

Visiškai priešingas Kalkuliatoriui. Jis pabrėžtinai priklausomas, trokšta būti vedamas, ieško rūpestingumo ir pasiruošęs būti apkvailintas. Jis kitiems leidžia už jį atlikti darbus. Prielipo tipai: Parazitas, Niurzglys, Amžinas vaikas, Hipochondrikas, Bejėgis.

5. CHULIGANAS

Demonstruoja agresyvumą, žiaurumą ir priešiškumą. Jis  aplinkinius valdo bauginimais. Chuligano tipai: Keikūnas, Nekentėjas, Galvažudys, Grąsintojas. Moteriški variantai - Kalė, Migera, Burbeklė.

6. ŠAUNUS BIČAS

Demonstruojanuoširdumą, rūpestį, dėmesį. Jis tiesiog nužudo savo gerumu. Su juo sunkiau susitvarkyti, negu su Chuliganu - juk nesikausite su Šauniu biču! Konfiktuodamas su Chuliganu Šaunus bičas beveik visada laimi. Tipai: Įspėjantysis, Pacifistas, Širdukas, Nesavanaudis.

7. TEISĖJAS

Pabrėžtinai kritiškas ir skeptiškas. Jis niekuo nepasitiki, pastoviai smerkia ir piktinasi, užgaulus ir kerštingas. Tipai: Kritikanas, Visažinis, Kaltintojas, Kompromato rinkėjas, Tyrėjas, Gėdintojas, Vertintojas, Kerštautojas.

8. GYNĖJAS

Teisėjo priešingybė. Demonstruoja savo palaikymą ir nuolankumą klaidoms. Jis gadina aplinkinius pataikaudamas jiems iki beprotybės, neleisdamas ginamiesiems už save pastovėti ir įgauti savarankiškumo. Vietoje to, kad užsiimti savo reikalais, jis imasi rūpintis kitais, prisiimdamas rūpinimąsi jais iki gyvenimo galo. Tipai: Perekšlė, Guodėjas, Rėmėjas, Kankinys, Pagalbininkas, Altruistas.
Informacijos šaltiniai: spaceandman.info,

2020 m. sausio 21 d., antradienis

KARMINĖ SANTUOKA

Sąvoka "Karma" pas mus atėjusi iš Rytų, bet tai, ką ji reiškia - nėra mums svetima prasmė. Visi mes žinome patarles, tokias kaip "Ką pasėsi - tą ir pjausi" arba "Kaip šauksi - taip ir atsišauks".
Karminė santuoka - tai dviejų žmonių, kurie jau buvo artimi praeitame gyvenime, sąjunga ir pas kuriuos liko tam tikros skolos vienas kitam. Ankstesniuose įsikūnijimuose jie galėjo būti vyru ir žmona, giminaičiais, vienas kito tėvais, mylimaisiais ar netgi priešais. Likimas juos suvedė šiame gyvenime, kad jie grąžintų vienas kitam skolas ir atidirbtų savo karmą (išpirktų kaltes, ištaisytų klaidas). Juk dviejų mylinčių širdžių sąjunga - viena iš pačių didžiausių skaistyklų Žemėje, kur mūsų charakteriams ir pasaulėžiūrai tenka rimti išbandymai.
Viskas per daug sudėtinga? Štai pavyzdys! Pavyzdžiui, praeitame gyvenime jūs turėjote vaikiną, kuris svajojo apie jus ir troško tuoktis, bet jūs jį palikote, nes jūs patikote jūsų viršininko sūnui. Santuoka su viršininko sūnumi jums žadėjo aukso kalnus: karjera, užsienio komandiruotės, prabanga... Ir jūs, laikydama šias perspektyvas labai įtikinamomis, paliko tą, kuris mylėjus jus labiau už gyvenimą...
Būkite tikri, kad šiame gyvenime iškils analogiška situacija ir ji kartosis iki tol, kol jūs neįsisavinsite pamokos ir nepasielgsite taip, kaip reikia. Kaip kompiuteriniame žaidime: antras lygis, antras bandymas.
Prieš santuokas niekas nieko blogo negalvoja ir karmos paprastai neperžiūri. O veltui. Jau pačios išvados, kuriomis žmonės vadovaujasi prieš sudarydami santuoką, labai daug gali pasakyti apie tolimesnį sutuoktinių gyvenimą.

AKLA AISTRA

Tai klasikinis karminės santuokos pavyzdys. Išnagrinėkime konkretų pavyzdį. Nikolajus buvo perspektyvus jaunas mokslininkas, bet jis taip stirpiai mylėjo savo sužadėtinę Aną, kad dėl jos metė mokslinius tyrimus ir nepateisino savo pašaukimo. Šiame gyvenime jis tiesiog išprotėjęs dėl darbo ir karjeros, o moterų stengiasi vengti. Nikolajaus siela prisimena praeitų klaidų patirtį, dėl to žmogus nesąmoningai bijo santuokos, taip, kaip kiti bijo vandens, uždarų patalpų ar aukščio.
Bet karmos dėsnių pakeisti neįmanoma, todėl ir šiame gyvenime mūsų herojus patenka į analogišką situaciją. Jo baimė ir bandymai pabėgti nuo meilės nugalimi unikaliu aklos aistros mechanizmu: Nikolajus įsimyli, kaip berniukas, gyvena su mylimąja, kliedi dėl jos. To pasekoje apsauginiai barjerai suyra, baimė nustumiama į antrą planą... Atrodytų gyvenk ir džiaukis? Ogi, ne!
Po kurio laiko mūsų herojui vėl teks susidurti su ta pačia problema, kaip ir praeitame gyvenime. Vėl teks rinktis tarp pašaukimo bei meilės, ir teks priimti teisingą sprendimą, kuris šiuo atveju yra toks: meilę ir darbą galima suderinti, negalima išduoti savęs ir atsisakyti savo pašaukimo.

ATĖJO LAIKAS

Jeigu jūs ištekate ar vedate ne todėl, kad pamilote visa širdimi, o todėl, kad "atėjo laikas" ar visos draugės draugai jau seniai sukūrė šeimas, tai jau įtartina. Iš biologinės pusės jūs paprasčiausiai pasiekėte santuokos amžių ir pasiruošę kurti savo šeimą, bei gimdyti vaikus (dažnai net nesąmoningai).
Karminiu požiūriu noras tekėti atsiranda tame amžiuje, kai jūs tai padarėte praeitame gyvenime, kuris nusėdo į jūsų karmą, ypač jeigu santuoka buvo nesėkminga. Kitaip tariant, praeito gyvenimo klaida, nusėdusi į karmą, laukia, kol bus ištaisyta, o atrodo, kad tai likimas stumia žmogų veikti pabandyk dar kartą.

SANTUOKA IŠ IŠSKAIČIAVIMO

Vestuvių epidemija, kaip taisyklė, prasideda paskutiniame instituto kurse. Kai nutrūksta seni ryšiai, keičiasi įprastas gyvenimo ritmas, merginas ir jaunuolius šildo viltis, kad dviese ne taip baisu pradėti naują gyvenimo etapą. Jie renkasi sau tinkamą partnerį - kuo perspektyvesnį, turtingesnį, su butu, su automobiliu...
Tokia santuoka būna laiminga tik tada, kai tarp jaunų žmonių yra jausmai ir dvasinis ryšys. Jeigu sprendimas priimamas tik dėl savanaudiškų paskatų, santuokos sėkmės tikimybė yra lygi nuliui. Karminiu požiūriu tokia santuoka ne kas kita, kaip noras išsisukti iš problemų, perkelti jas ant vyro ar žmonos pečių.
Toks noras tikrai suprantamas ir teisėtas, bet  iš tiesų niekas mūsų problemų už mus neišspręs. Nuo kokių negandų (vienatvė, skurdas, tėvų diktatas) mes nesislėptume, jos mus būtinai užklups vėl. Ir taip tęsis iki tol, kol mes nerasime savyje jėgų problemą išspręsti savarankiškai.
Jeigu savo vyrą labiausiai vertinate dėl jo pinigų būkite tikri, anksčiau ar vėliau jis jų neteks, ir jūs liksite prie suskilusios geldos.
Jums imponuoja jo padėtis ir patikimumas? Deja, ne už klanų ta diena, kai jis liks be darbo... Ir šie piktojo likimo kaprizai tai karminės pamokos. Kiekvienam teks nueiti savo kelią ir daug ko išmokti.
Daugelis jaunų jaunų merginų išteka protestuodamos prieš perdėtą tėvų kontrolę. Taip ištekėję jos papuola į ne mažesnę kabalą, tik dabar priklauso nuo vyro. Reikalas tame, kad priklausomybę nuo ko nors jos nešioja savyje ir ją platina į supantį pasaulį. Netgi tas, kuris nuo gimimo nebuvo namų despotas, tokiu taps dėl to, kad jūs to nesąmoningai laukiate. Jums liks atsidusti ir pasakyti: "Matyt tokia mano karma!"
Keiskitės! Tapkite asmenybe! Išmokite nepriklausyti nuo niekieno nuomonės. Tada jūsų gyvenimas pagerės.

PASKUTINIS ŠANSAS?

Damoms amžiuje arba turinčioms vaikelį paskata tekėti gali būti baimė, kad paskui gali būti vėlu ir ji nebus niekam reikalinga arba vaikeliui reikia tėčio... Kartais sutinkamas toks argumentas: "Aš pavargau laukti princo, tegu būna bent kažkoks vyras". Kitaip tariant, tai toks atvejis, kai mergina teka ne už to, kurio norisi, o to, kuris pasitaikė po ranka.
Jeigu po kurio laiko ji atras, kad jos sutuoktinyje yra paslėptų privalumų, santuoka bus sėkminga. Bet greičiausiai ji visą gyvenimą prisimins, kad sutiko su kompromisu ir ištekėjo ne už savo lygio žmogaus.
Ne išimtis, kad po poros santuokos metų ji tikrai sutiks savo princą. Ir tai - ne piktas likimo pokštas, o karmos dėsnis - kiekvienas žmogus pritraukia tas aplinkybes ir tuos žmones, apie kuriuos svajoja. Tik ne visi turi pakankamai kantrybės sulaukti savo "užklausos" rezultato.
Pavyzdžiui, jūs - jauna mergina ar vaikinas, turintis geras pareigas, gerą atlyginimą, butą ir automobilį. Bet visa tai neatneša jums laimės, jūs svajojate apie šeimą ir vaikus. Tokiu atveju jūs - arba žmogus, kurį psichologai vadina "nesavarankišku žmogumi", arba "senoji siela". Atskirti vieną nuo kito labai paprasta.
Nesavarankiški žmonės mano, kad jie gali būti laimingi tik tada, kai jų kažkam reikia. Jie visada skundžiasi rūpesčių, kuriuos patys ant savęs ir užkabina, našta.
O "senosios sielos" ezoterikų požiūriu, pačios pakankamai išsivystę, bet į šį pasaulį ateina, kad padėtų kitiems. "Senosios sielos" niekuo nesiskundžia, priešingai, pas jas dažnai eina išsiverkti kiti.

KARMINĖS SANTUOKOS YPATUMAI

 - Santuoka tapo netikėta patiems partneriams. Netikėta, nes pagal visas taisykles ir nuostatas jie - "ne pora". Pavyzdžiui, visiškai skirtinga socialinė padėtis, aplinka, materialinės padėtis arba didelis  amžiaus skirtumas.
- Santykiuose daug ženklų, "fatališkų" ir nulemtų. Pavyzdžiui, išoriškai jų santykiai atrodo kaip nesuderinami su laimingu buvimu kartu. Jie gali nuolat pyktis ir bartis, bet tuo pačiu neįsivaizduoja gyvenimo vienas be kito.
- Alkoholinė arba narkotinė vieno iš partnerių priklausomybė. Tokia situacija šeimoje visada yra lydima vieno iš partnerių kančiomis. Greičiausiai šiame gyvenime jie tiesiog apsikeitė vietomis ir dabar jie jaučia tai, ką kitas partneris jautė praeitame gyvenime.
- Vaikų nebuvimas - ženklas būsimos giminės pratęsimo nebuvimas. Santuokoje susijungia ne tik du žmonės, bet ir dvi giminės. Tokie santykiai egzistuoja tam, kad sutuoktiniai apmąstytų savo bruožus, kurių giminė nenori perduoti sekančioms kartoms. Jeigu toks apmąstymas neįvyksta, dažniausiai tokia santuoka išyra.
- Vieno iš partnerių sveikatos problemos. Tokia situacija susiformuoja, kad prabustų aukščiausi meilės aspektai, tokie kaip atjauta ir rūpestis, kurie negalėtų atsirasti sėkmingoje situacijoje.
- Santuoka įvyksta staiga ir gretai ir to pasekoje su kitais žmonėmis, tame skaičiuje ir giminėmis, nutrūksta santykiai dėl persikėlimo į kitą miestą ar šalį.
- Labai staigi santuoka po keleto savaičių ar dar trumpesnės pažinties. Tokiuose santykiuose viskas vyksta lyg pagal scenarijų ir pora savo naująją padėtį suvokia tik po kurio laiko. Iki to juos lyg vedė jėgos, kurių jie patys nesuvokė.
- Retai, bet nutinka, kad žmonės kartu gyvena daug metų ir neįsivaizduoja gyvenimo vienas be kito. Jie neįsimylėję, o myli iš tiesų, priimdami partnerį tokiu, kokiu jis yra, su visais trūkumais ir privalumais. Karminiu požiūriu tokie sutuoktiniai praėjo visus išbandymus, atidirbo visas pamokas, ištaisė visas klaidas ir dabar mėgaujasi vienas kitu, brangina kiekvieną akimirką, kuri jiems yra skirta. Jų likimai susipynė, jie susiję stipriais ryšiais, o ne tikslais ar pančiais.
Prisiminkite, kad karma - tai ne dogma ir ne prakeiksmas. Ji tiesiog rezultatas to, kaip jūs gyvenote praeituose ir dabartiniame gyvenimuose.
Taisykite klaidas, žingsniuokite per gyvenimą su atvira Širdimi, dovanodami Meilę. Tokiu būdu jūs būtinai sutiksite savo laimę.
Informacijos šaltinis: po-tu-storonu-mira.com, Т. Панина, газета «Оракул», pixabay.com nuotr.

DEŠINĖS IR KAIRĖS RANKŲ ENERGIJA

Žmonės visada ypatingą dėmesį skyrė papuošalų pasirinkimui. Reikia nepamiršti, kad kiekvienas iš jų gali turėti tam tikrų savybių ir dėl to papuošalus nešioti reikia teisingai.

PAPUOŠALAI ANT DEŠINĖS RANKOS

Dešinė ranka traukia energetiką. Ko nors netinkamo iš blogo žmogaus dešine ranka geriau neimti, kitaip yra tikimybė, kad jums perduos ir negatyvią energiją. Ypač ši taisyklė aktuali pinigams, juk kupiūros ištisai keliauja iš rankų į rankas ir sugeria didelį žmogiškosios energijos kiekį.

Papuošalai, nešiojami ant dešinės rankos, taip pat turi savybę pritraukti energiją. Dėl to stenkitės ant dešinės rankos nešioti papuošalus iš aukso ar sidabro. Aukso papuošalai simbolizuoja Saulę ir turi savybę sugerti Saulės energiją. Auksiniai papuošalai, sugėrę Saulės energetiką, gali ją perduoti jums.
Sidabras yra Mėnulio metalas ir taip pat turi savybę kaupti energiją. Sukaupta energetika, teigiama ar neigiama, gali pereiti jums. Kad neigiamos energijos užtaisas jums nepersiduotų, prieš einant miegoti sidabrinius papuošalus nuo dešinės rankos nuimkite.

PAPUOŠALAI ANT KAIRĖS RANKOS

Norų apyrankės
Kairei rankai, skirtingai negu dešinei, būdinga energetiką atiduoti. Tuo galima naudotis tam, kad atsikratyti negatyvo arba apsisaugoti nuo jo. Kairei rankai tinka parinkti dviejų tipų papuošalus. Vieni turi saugoti, kiti padėti atsikratyti neigiamos energijos.
Apsauginėmis savybėmis pasižymi apvalios formos papuošalai, pavyzdžiui, norų apyrankės jus ne tik apsaugos, bet ir padės pritraukti pinigus, meilę ir sėkmę. Daugelis papuošalų iš nebrangiųjų metalų turi apsaugos  nuo nužiūrėjimų ir blogų programų savybes. Juvelyriniai dirbiniai iš baltojo aukso taip pat saugo nuo negatyvios energijos.
Atsikratyti negatyvios energijos padės bet kokios formos pakabukai. Jeigu jūsų papuošalas senas ar jūs jį paveldėjote, jį reikėtų nešioti ant kairės rankos. Buvusių savininkų sukaupta energetika tame papuošale su laiku išnyks, nes kairė ranka sugeba jos atsikratyti.

KAIRĖS RANKOS ENERGIJA IR PINIGŲ PRITRAUKIMAS

Daugelyje okultinių mokslų literatūrinių šaltinių pabrėžiama, kad pinigai savyje turi blogio. Ir iš tiesų pinigai turi negatyvios energijos, dėl to daugelyje kūrinių jie aprašomi kaip blogio šaltinis. Bet nei praeitais, nei mūsų laikais be jų išgyventi neįmanoma.
Taigi, imdami pinigus į rankas, mes priimame ir negatyvo dozę. Todėl, jeigu imate pinigus iš kieno nors rankų, arba išimate juos iš bankomato, stenkitės juos imti kaire ranka.
Kairė ranka yra neigiamos energijos recipientas (įėjimo vartai). Dešinė ranka teigiamos energijos recipientas.
Bioenergetikoje poliariškumo dėsnis (t. y. teigiamos energijos pritraukimas prie neigiamos) neveikia. Bioenergetikoje viskas priešingai. Teigiamas užtaisas pritraukiamas prie teigiamo, neigiamas prie neigiamo. Pavyzdžiui, jūsų sutikto žmogaus energetika priešinga negu jūsų, kas jums nutiks? Diskomfortas? Taip ir jis gali pasireikšti bendravimo diskomfortu, galvos skausmu, savijautos pablogėjimu ir pan. Bendraujant su tokios pačios energetikos žmogumi taip nenutinka.
Taigi, kai mes imame pinigus dešine ranka, vyksta pinigų atmetimas, o kai kaire ranka - pinigų pritraukimas. Kitaip tariant, kairės rankos energija pritraukia pinigus.
Visais laikais noras užvaldyti svetimą turtą turėdavo kruvinų pasekmių, o pagrobtas turtas niekam neatnešdavo laimės. Ar tai susiję su prievarta, kuri buvo naudojama grobimo metu? Ne, ne viskas susiję su prievarta. Dabar vagys stengiasi vogti tuo metu, kai gyventojų nėra, vadinasi jokios prievartos netaiko. Bet ir tokie daiktai neturi nieko teigiamo.
Brangieji metalai, ypač brangakmeniai, puikiai sugeria visą negatyvą, kurį savyje turi žmogus. Kai daiktas būna atimtas prievartos būdu, jis savyje laiko padidinto negatyvo dozę, o dažnai ir prakeiksmą. Po to toks daiktas patenka į juvelyrinės parduotuvės vitriną, o iš ten - pas jus į papuošalų dėžutę.
Ar viskas, kas slypi tame daikte pereis jo naujajam šeimininkui?
Kaip kam pasiseks. Kažkas, užsidėjęs tokį daiktą, nori jį iš karto nusiimti. Pavyzdžiui, auskarai gali sukelti sunkumo pojūtį, nors patys būti ir labai maži, arba gali atsirasto galvos skausmas. Taip pat gali pasireikšti depresinė būsena, sugesti nuotaika. 

KAIP IŠVALYTI PAPUOŠALUS NUO NEGATYVO?

Jeigu papuošalus prakeikė, tai ir prakeiksmas pereis naujam savininkui? Dažniausiai, jeigu gaminys buvo tikslingai prakeiktas, tai greičiausi pereis. Labai svarbu yra žinoti, kaip išvalyti papuošalus nuo tokios energijos.
Keliaukime į praeitį. Pavyzdžiui, ką su savo grobiu darė vieno visų mylimo Stivensono romano "Lobių sala" herojai - piratai? Užkasdavo į žemę!
 Štai ir atsakymas! Žmogus, gavęs tokią dovaną, gali pabandyti namų sąlygomis ją išvalyti nuo negatyvo. Žemė puikiai sugeria negatyvą. Negalima tvirtinti, kad piratai tai žinojo ar taip darė intuityviai, bet beveik visuose romanuose apie vagišius, jie pagrobtus daiktus kuriam laikui užkasdavo į žemę.
Papuošalų užkasimas į žemę negali duoti 100 procentų garantijos, bet lengvas negatyvas - tikrai dings. O ką daryti, jeigu negatyvas didesnis?
Jeigu papuošalas be akmenų, tai 100 procentų negatyvo atsikratymo garantiją gali duoti perliejimas. Bet jeigu kalbame apie gaminius iš akmenų, tai be specialisto pagalbos neapsieisite.

KAIP TEISINGAI UŽRIŠTI SIŪLĄ ANT RIEŠO

Daugelyje šventų vietų žmonėms užriša raudoną siūlą nuo nužiūrėjimo. Kai kas riša ant dešinės rankos, o kai kas ant kairės. Kaip taisyklė, raudonas siūlas rišamas ant riešo.
Jeigu žmogus, rišantis siūlą, turi bent elementarių žinių žmogaus organizmo energetikos srityje, tai niekada siūlo neriš ant dešinės rankos.
Kaip jau ir minėta anksčiau - kairė ranka yra  vartai negatyvios energijos patekimui į organizmą, o ant jos užrišdami siūlą šiuos vartus uždarome.
Jeigu siūlą rišime ant dešinės rankos, tai perkirsime teigiamos energijos patekimą į organizmą.

AKMENŲ ENERGETIKA

Akmenims visada priskiriamos stiprios energetinės savybės. Laikoma, kad jie teigiamai veikia žmogaus energetiką. Vis dėl to akmenis rinktis reikia labai atidžiai. Egzistuoja daug papuošalų su akmenimis parinkimo sau būdų, pavyzdžiui, pagal Zodiako ženklą arba pagal gimimo datą. Iš esmės bet kokie papuošalai su akmenimis skleidžia savo ypatingą, nepakartojamą energetiką ir savarankiškai gali atlikti talismano funkciją.

OŠO: "POZITYVUS MĄSTYMAS - VISIŠKA NESĄMONĖ"

Turbūt visi esate girdėję apie Ošo - Indijos dvasinį mokytoją, Ošo meditacinio judėjimo kūrėją? Taip pat Jums tikrai kažkada kažkas yra sakęs, kad reikia "teigiamai nusiteikti" ir visos jūsų problemos išnyks? Arba, kad pasiektumėte savo tikslų gyvenime, užtenka tik "juos vizualizuoti" ir pridėti truputėlį "pozityvaus ketinimo"?
Ši filosofija populiari jau keletą dešimtmečių. Bet ar tai gali mums padėti gyventi sąmoningesnį ir pilnavertį gyvenimą? Vargu bau.
Dvasinis guru, Ošo, mano, kad tai - viena iš pačių "šūdiniausių filosofijų". Štai kodėl "pozityvus mąstymas" jums nepadės.
Kai Ošo paklausė, ką jis mano apie "pozityvaus mąstymo" judėjimą, jis atsakė, kad jis teikia daugiau žalos, negu naudos.
Kodėl? Nes tai reiškia, kad mes neigiame realybę ir liekame nesąžiningi patys su savimi:
"Pozityvaus mąstymo filosofija - nenuoširdi. Ji moko būti nesąžiningu su savimi. Tai reiškia - matyti tam tikrus dalykus ir neigti, kad jūs juos matote Tai galima pavadinti savęs ir kitų apgaule."
"Pozityvus mąstymas" - vienintelė filosofija, kokią į žmogaus pasąmonę įnešė Amerika - daugiau nieko. Deilas Karnegis, Napoleonas Hilas ir krikščionių šventikas Vincentas Pilas - visi šie žmonės amerikiečių protus prikimšo absoliučiai absurdiška pozityvios filosofijos idėja.
Bet kodėl būtent ši filosofija pritraukia vidutinius protus?
Deilo Karnegio knyga "Kaip užkovoti draugus ir paveikti žmones" buvo parduodama tokiu tiražu, kaip ir Biblija. Jokia kita knyga nepasiekė tokio populiarumo.
Iš tiesų, krikščioniškoji Biblija negali būti konkurencinga, nes ji dažnai dalijama nemokamai, o žmonės Deilo Karnegio knygas - pirko. Jų niekas nemokamai nedalino. Minėta knyga sukūrė tam tikrą ideologiją, kurios dėka atsirado daug panašių knygų.  Bet man tai šlykštu.
Deilas Karnegis sukūrė pozityviosios filosofijos, pozityvaus mąstymo mokyklą: nematau negatyvios dalies, nematau tamsiosios pusės.
Kodėl jūs manote, kad jeigu nepastebėsime negatyvo, tai jis dings? Jūs tiesiog kvailinate save. Realybės pakeisti jūs negalite. Naktis bet kokiu atveju ateis. Galite galvoti, kad diena tęsiasi 24 valandas, bet nuo vienos jūsų minties saulė nepradės šviesti 24 valandas per parą ten, kur jūs gyvenate.
Negatyvas - tokia pati gyvenimo dalis, kaip ir pozityvas. Jie vienas kitą atsveria.
Yra dar viena populiari knyga, tapusi šios filosofijos atrama - "Galvok ir turtėk":
"Dėl Napoleono Hilo, aš prisimenu, kad jis pats buvo neturtingas žmogus. To ir užtenka, kad visą jo filosofiją paneigti. Jis praturtėjo pardavinėdamas knygą "Galvok ir turtėk".
Jį praturtino ne pozityvus mąstymas, o kvailiai iš viso pasaulio, kurie pirko jo knygą. Jį praturtino jo darbas, jo pastangos.
Pirmosiomis dienomis, kai buvo išleista jo knyga, jis pats stovėjo knygų parduotuvėse, asmeniškai tikindamas žmones ją pirkti.
Nutiko taip, kad Henris Fordas išlipo iš savo naujausio modelio automobilio ir užsuko į parduotuvę, kad kažką nusipirkti paskaityti. Napoleonas Hilas šios progos nepraleido. Jis priėjo prie Fordo su savo knyga ir pasakė:
"Ką tik buvo išleista puiki knyga - jūs su ja būsite labai laimingas. Tai - ne paprasta knyga, o patikrintas metodas kelio į sėkmę".
Henris Fordas pažiūrėjo į vyrą ir paklausė: "Jūs šios knygos autorius?"
Napoleonas Hilas su pasididžiavimu atsakė: "Taip, aš knygos autorius". Ir jis tikrai gali tuo didžiuotis: ši knyga yra meno kūrinys. O iš šūdo sukurti meno kūrinį - aukštas meistriškumo lygis.
Henris Fordas, neliesdamas knygos, uždavė tik vieną klausimą: "Jūs čia atvažiavote su savo automobiliu ar autobusu?".
Napoleonas Hilas nesuprato, ką jis turėjo omenyje ir atsakė: "Žinoma, aš atvažiavau autobusu".
Tada Henris Fordas pasakė:
"Pažiūrėkite į gatvę. Ten stovi mano automobilis ir aš - Henris Fordas. Jūs apgaudinėjate žmones. Jūs net neturite automobilio, o rašote knygą "Galvok ir turtėk!" O aš praturtėjau nepagalvodamas, todėl ir nenoriu jaudintis dėl to. Jūs galvojate ir turtėjate? Kada praturtėsite, tada ir ateikite pas mane. Tai bus įrodymas. Knyga - tai ne įrodymas".
Kalbama, kad Napoleonas Hilas taip ir nesugebėjo susikaupti ir vėl susitikti su šiuo senuku Henriu Fordu, nors jau buvo ir truputį praturtėjęs, nes palyginus su Henriu Fordu, jis visada buvo neturtingas žmogus.
Vienaip ar kitaip, bet Henrio Fordo logika aiški.
Ne, aš netikiu pozityvaus mąstymo filosofija.

PAVOJINGA TIESA SU NUTYLĖJIMU

Ošo sako, kad priversdami save mąstyti pozityviai, jūs paprasčiausiai neigiate gyvenimo realybę ir galų gale ji jūs skaudžiai pakirs.
"Jūs manęs klausiate: ar aš ne prieš pozityvią filosofiją? Taip, aš prieš, bet aš ir prieš negatyvią filosofiją.
Aš prieš tą ir prieš kitą, nes abi šios filosofijos pripažįsta tik pusę fakto ir ignoruoja kitą pusę.
Ir prisiminkite: tiesa su nutylėjimu daug pavojingiau už melą, nes anksčiau ar vėliau bet koks melas bus atskleistas. Kiek laiko jis gali būti nepastebimas? Melas, žinoma, ir lieka melu. Jis panašus į kortų namelį - mažas vėjelis ir jis subyrės.
O tiesa su nutylėjimu yra pavojinga. Jūs galite niekada jos neužtikti, galvodami, kad tai tiesa. Taigi, tikroji problema - ne pats melas, tikroji problema - tiesa su nutylėjimu, kuri yra apsimetusi tiesa. Ir būtent tai minėtieji žmonės ir daro".
Neigiamos jūsų proto idėjos turi būti išlaisvintos, o ne užgniaužtos.
Ošo sako, kad kenksminga užgniaužti neigiamas emocijas:
"Negatyvios jūsų proto idėjos turi būti išlaisvintos, o ne užgožtos pozityviomis. Jūs turite sukurti sąmonę, kuri yra nei teigiama, nei neigiama. Tik tokia sąmonė bus švari.
Tik švarioje sąmonėje jūs gyvensite tikrą ir palaimingą gyvenimą...
Jūs nemylite žmogaus, jums nepatinka daugelis dalykų, jūs nemylite savęs, jums nepatinka situacija, kurioje jūs esate. Visos šitos šiukšlės kaupiasi jūsų pasąmonėje, o išorėje atsiranda veidmainis, kuris sako: "Aš visus myliu, meilė - tai raktas į Palaimą".
Bet tokio žmogaus gyvenime nėra palaimos. Jo viduje - pragaras.
Jis gali apgaudinėti kitus, o jeigu jis pakankamai ilgai apgaudinėja, tai pradeda apgaudinėti save. Bet tai niekada neprives prie pokyčių. Tai - paprasčiausias gyvenimo, kurio jūs niekada negalėsite susigrąžinti, švaistymas.
Pozityvus mąstymas - veidmainystės filosofija - štai koks jos teisingas pavadinimas.
"Kai jums norisi verkti, ji moko jus dainuoti. Jūs galite tai daryti, bet užgniaužtos ašaros išlįs tam tikroje situacijoje, tam tikru momentu. Egzistuota susilaikymo ribos. Ir daina, kurią jūs dainavote, buvo visiškai beprasmė. Jūs to nejautėte, tai negimė jūsų širdyje".
O jūs pritariate Ošo? Parašykite komentaruose!
Informacijos šaltiniai: liveinternet.ru, sannyas.wiki.

2020 m. sausio 17 d., penktadienis

ŽIEDO MAGIJA

Žiedas - tai ne tik statusas, mada ir grožis, bet ir apsauga. Net jeigu tai ir pats paprasčiausias žiedelis, jis gali padėti Jums gyvenime.
Apie tai, kad žiedai ir apyrankės padeda apsaugoti nuo svetimos įtakos, buvo žinoma jau ir senovėje. Visas mūsų kūnas išvagotas meridianais, o jais cirkuliuojanti energija, dažniausiai patenka pas mus per galūnes. Didžiąja dalimi per rankas. Žiedai ant rankų apsaugo nuo svetimos, nepageidaujamos energijos ir tuo padeda išsaugoti vientisumą ir sveikatą.
Astrologai ir chiromantai tvirtina, kad kiekvienas pirštas susijęs su tam tikra planeta ir stichija. Jeigu nešioti žiedus, kurie atitinka planetų ir stichijų charakterį, žiedas Jums padės.
Sidabriniai žiedai padeda magiškųjų savybių vystymui, intuicijai, ateities spėjimo ir numatymo savybėms stiprinti. Tokį žiedą galima nešioti ant bet kurio piršto.
Auksas - aktyvus metalas, padedantis aktyvuoti Jūsų asmeninę energiją patikti Jums pačiam ir aplinkiniams.

ŽIEDAS ANT NYKŠČIO

Ant nykščio rekomenduojama nešioti žiedą žmonėms, kurie yra ekspansyvūs, emocionalūs ir turi didelius energijos resursus. Užmaudami žiedą ant nykščio Jūs aktyvuojate jutiminį pasaulio suvokimą, taip pat pritrauksite priteklių.

ŽIEDAS ANT SMILIAUS

Neryžtingiems ir droviems žmonėms labiausiai tinka nešioti žiedus ant smiliaus. Puošdami žiedu šį pirštą, aktyvuojate Jupiterį ir valdžios stichiją. Tai suteikia pasitikėjimo savimi ir padeda pasiekti tikslų, ne tik darbe. Tai padeda patikėti savimi ir pakelti savivertę, suteikia ryžto ir įžvalgumo.

ŽIEDAS ANT DIDŽIOJO PIRŠTO

Didysis pirštas (žemės stichija, Saturno planeta) - atsakingas už genties atmintį. Ant didžiojo piršto reikia nešioti žiedus, kuriuos esate paveldėję. Toks žiedas Jus sustiprina ir užtikrina Jūsų ryšį su Jūsų gentimi, gimine.
Giminės žiedas sušvelnins neigiamą įtaką, padės susidoroti su sunkumais, suteiks jėgų atsilaikyti.
Būtinai dovanokite (perduokite) žiedus savo vaikams: ne tik mergaitėms, bet ir berniukams, nes tai padės Jiems gyventi.
Ant didžiojo piršto galima nešioti ir žiedus, kuriuos Jūs perkate sau ir nebūtinai iš brangaus metalo.

ŽIEDAS ANT BEVARDŽIO PIRŠTO

Žiedas ant bevardžio piršto (oro stichija, Saulės planeta) įkvepia, aktyvuoja kūrybinę energiją, padeda bendravimui.
Žiedas ant dešinės rankos benardžio piršto (o pas katalikus - ant kairės) rodo šeimos padėtį.
Jeigu ant bevardžio piršto nešiosite žiedą, padovanotą artimųjų, jis padės pagerinti santykius.
Žiedas, padovanotas mylimo žmogaus, padės Jums pagerinti asmeninius santykius ir tarnaus, kaip apsauga.
Mažas žiedelis simbolizuoja harmoningą, ramią ir savimi pasitikinčią asmenybę, didelis - žmogaus polinkį į aistras.

ŽIEDAS ANT MAŽYLIO PIRŠTO

Žiedas ant mažylio piršto (vandens stichija, Merkurijaus planeta) sustiprins Jūsų emocinę būseną ir padės saugoti psichinę pusiausvyrą, taip pat padės užmegzti reikalingus kontaktus. Ant šio piršto žiedus tinka dovanoti draugams.
Moters nešiojamas žiedas ant šio piršto pabrėžia jos koketiškumą ir nepastovumą.
Žiedas ant mažylio taip pat liudija apie pasiruošimą flirtui ir polinkį į azartinius žaidimus ir jo paskirtis yra slopinti šiuos asmenybių polinkius.

Jūs galite naudotis šiomis rekomendacijomis, bet galite pasikliauti savo vidiniu "aš" - pasąmonę Jūsų tikrai neapgaus. Tegu žiedai ir apyrankės teikia Jums džiaugsmą, pasitenkinimą ir gerina Jūsų nuotaiką.

2020 m. sausio 16 d., ketvirtadienis

ŠIAIS METAIS PALEISK VISUS, KURIE NEPASIRENGĘ TAVĘS MYLĖTI

Nors gali būti sudėtinga, bet labai svarbu ir tau teks tai padaryti: liaukis dalinti meilę tiems, kurie nepasirengę tavęs mylėti!
Liaukis rimtai bendrauti su žmonėmis, kurie nenori keistis. Liaukis būti greta žmonių, kuriems vienodai rodo – esi greta, ar tavęs apskritai nėra. Liaukis teikti pirmenybę žmonėms, kuriems esi vienas iš daugelio variantų.
Tavo instinktas – daryti viską, ką gali, kad užsitarnautum gerą reputaciją, tačiau iš tikrųjų šios pastangos suryja laiką, energiją ir prieštarauja sveikam protui.
Kai susikoncentruosi į savo gyvenimą, nes kiekvienas bus pasirengęs tave ten sutikti.
Tai nereiškia, kad nereikia savęs keisti. Tai reiškia, kad reikia liautis bendrauti su žmonėmis, kurie nepasirengę tavęs mylėti.
Jeigu tave palieka vieną, įžeidinėja, pamiršta ar negerbia žmonės, su kuriais praleidi didžiumą laiko, reiškia, darai sau meškos paslaugą ir toliau eikvodama jiems savo energiją ir gyvenimą.
Gyvenimo paslaptis paprasta – tu skirta ne visiems. Ir ne visi skirti tau. Būtent tai sukuria tą ypatingą situaciją, kai susirandi tą saujelę žmonių, su kuriais įmanoma nuoširdi meilė, draugystė, santykiai. Suprasi, kaip tai vertinga, nes jau spėjai patirti priešingą situaciją.
Tačiau kuo ilgiau stengiesi priversti save mylėti, kai tie žmonės jau nebegali to daryti, tuo ilgesniam laikui netenki tikro bendravimo. O tikri draugai tavęs laukia. Šioje planetoje milijonai žmonių, kurie tiks tau kur kas geriau.
Kuo ilgiau pasilieki su tais, kurie naudoja tave kaip atsarginį variantą, asmeninį psichologą ar žaibolaidį negatyvui išlieti, tuo ilgesniam laikui netenki to, ko tau išties norėtųsi.
Galbūt, jeigu nustotum būti su jais, imtum mažiau jiems patikti.
Galbūt jie tave išvis pamirštų.
Galbūt, jeigu nustosi stengtis ir nertis iš kailio, santykiai baigsis.
Galbūt, jei nustosi skambinėti, telefonas nutils kelioms dienoms ar net savaitėms.
Tai nereiškia, kad tu griauni santykius. Tai reiškia, kad vienintelis dalykas, kuris palaiko santykius – tai ta energija, kurią į juos investuoji.
Tai ne meilė. Tai – prisirišimas ir priklausomybė.
Vertingiausia ir svarbiausia, ką turi gyvenime – tavo energija. Ne laikas, kuris ribotas, o energija. Kam tu ją atiduodi, tuo ir užsipildo tavo gyvenimas. Kam skiri savo laiką, tai ir nulemia tavo egzistavimą.
Kai šitai suvoksi, pradėsi suprasti, kodėl taip pergyveni, kai leidi laiką su neteisingais žmonėmis, ar neteisingame darbe, ar tose vietose, kurios tau neskirtos.
Pradėsi suprasti, kad svarbiausias dalykas gyvenime – saugoti ir ginti savo energiją labiau nei visa kita.
Paversk gyvenimą saugia vieta, kurioje bus tik tie žmonės, kuriems tu nuoširdžiai svarbi.
Tu neprivalai nieko gelbėti. Neprivalai įtikinėti žmonių, kad jiems būtina gelbėtis. Neprivalai būti greta žmogaus ir dalinti jam savo gyvenimą, po gabalėlį, vien todėl, kad tau to žmogaus gaila, vien dėl to, kad “privalai”, kad bijai jam nepatikti.
Tau būtina suprasti, kad pati kuri savo likimą ir kad pati priimi tą meilę, kurios verta save laikai.
Suprask, kad esi verta tikros draugystės, tikrų santykių ir tikros meilės su žmonėmis, iš kurių sulauksi analogiško atsako. 
Informacijos šaltinis: soulpost.ru

2020 m. sausio 14 d., antradienis

KAS YRA LAIMINGI ŽMONĖS?

Laimingi žmonės atviri su savimi. Jie pažįsta kiekvieną savo galvoje esantį tarakoną vardu, žino jo biografiją ir žino, kuo kiekvienas tarakonas gali būti naudingas
Laimingi žmonės niekam neįdomūs, net psichoterapeutams. 
Laimingi žmonės ramiai sau dėvi nemadingas kelnes ir dar "pačiu storiausiu užpakaliuku siūbuoja", todėl, kad žino, jog 99% žmonių visai nerūpi svetimų užpakalių dydis, o tie, kuriuos tai jaudina, kenčia ne dėl to, kad svetimi užpakaliai, lūpų dažai ar kelnės yra siaubingi, bet dėl to, kad jiems patinka kančia.
Laimingi žmonės niekam nieko nedraudžia. Jie visada žino, kad yra komfortiškas kelias: neskaityti, nežiūrėti, nesiginčyti, neįrodinėti, netraumuoti savo psichikos. Viską savo gyvenime galima "išjungti". Na, jei ne "išjungti", tai bent jau "perjungti".
Laimingi žmonės nieko nelaukia. Jie netiki, kad rytojus bus geresnis už šiandieną, jei dėl to nieko nedarysi. Jie blaiviai vertina situaciją ir supranta, kam jie gali daryti įtaką, o kam - ne.
Laimingiems žmonėms daug nereikia. Jie renkasi aktorinio meistriškumo arba dainavimo kursus, mokosi piešti ar šokti, įveikia baimę, išeidami į sceną ar dainuodami karaoke, čiuožia pačiūžomis - paprasčiausiai todėl, kad jiems patinka muzika, menas, teatras, sportas...
Laimingi žmonės nemato kituose priešų. Jie žino, jog pasaulis begalinis ir jame gyvena 8 milijardai žmonių. Juk negali visi 8 milijardai tavęs nekęsti. Ir nebūna taip, kad visi tave mylėtų. Laimingi žmonės žino, kad už visų ideologinių, kultūrinių, religinių konfliktų yra politika. Laimingi žmonės ištiesia ranką kitiems laimingiems žmonėms ir sako "draugaukime".
Laimingi žmonės pasitiki savimi. Jie užsiima savais reikalais. Jie žino, ką daro ir dėl ko daro. Jie daro tai, kas jiems patinka.
Laimingiems žmonėms viskas visada paprasta. Jie paprastai sprendžia kasdienines užduotis, paprastai uždirba pinigus, paprastai eina pas daktarus, paprastai daro remontą, paprastai taiso sugedusį daiktą, o nepataisomą lengvai išmeta. Tai nesumenkina gyvenimiškų iššūkių, nesėkmių ar nepasiektų tikslų. Tai reiškia, kad kol mes gyvi, mes galime sugalvoti savo nuosavas taisykles.
Laimingi žmonės atviri su savimi. Jie pažįsta kiekvieną savo galvoje esantį tarakoną vardu, žino jo biografiją ir žino, kuo kiekvienas tarakonas gali būti naudingas.
Laimingi žmonės įdomūs pirmiausia sau, o tik po to kitiems. Jie nebijo sakyti "Ne", nepalieka silpnų, nepavydi stipriems... paprasčiausiai - gyvena laimingai.