2014 m. rugpjūčio 17 d., sekmadienis

KODĖL JŪS RENKATĖS NE TUOS VYRUS, ARBA KARMINIAI RYŠIAI

Manipuliatoriai, alkoholikai, melagiai, tironai, išdavikai – kodėl juos jūs sutinkate savo kelyje? O gal juos ne tik sutinkate, o gyvenate su vienu iš tokių?
Straipsnyje aptariami labiausiai paplitę griaunančių karminių ryšių rūšys ir dvasinės jų atsiradimo priežastys. Perskaitykite iki galo ir sužinosite, kas jus verčia vis lipti ant to paties grėblio ir kaip pagaliau nustoti tai daryti.
Paklauskite bet kokios moters, kam jai reikalingi santykiai su vyru. Atsakymas – kad gyventi laimingai, abipusiai vystytis, mylėti ir būti mylima, sukurti laimingą šeimą. Bet ar taip yra iš tiesų?
Kaip nutinka, kad paklausę „širdies šauksmo“ jūs staiga atsiduriate griaunančiuose santykiuose, kurie:
-tampo jūsų nervus,
-kenkia sveikatai ir piniginei,
-atima tikėjimą savimi ir sumažina savivertę?
Ir visa tai jūs „suprantate“, bet tiesiog „nieko negalite su savimi padaryti“…

Uljana Radnaja (Ульяна Радная), kaip dvasinis praktikas ir gydytojas, aprašo problemos ištakas, remdamasi sielų tarpusavio santykių koncepcija. Jūsų NE TŲ vyrų pasirinkimo priežasties šaknys dažnai išeina už įprastos realybės ribų ir siekia ankstesnius jūsų įsikūnijimus ir erdves tarp gyvenimų. Būtent tada jūs priėmėte tam tikrą sprendimą – kontraktus, priesaikas, įžadus – kurie veikia ir iki dabar. Rašytojas Selas Reičel (Sal Rachele) tokį reiškinį vadina „karminiais ryšiais“.
„Tipiškiausia sielų tarpusavio santykių rūšis Žemėje – karminiai susitarimai. Tokie santykiai paprastai prasideda iš pirminio potraukio praeitame gyvenime, dažnai seksualiai, su noru pažinti vienas kitą giliau. Vėliau, kadangi beveik nė vienas Žemėje nėra išgydytas, tarp žmonių atsiranda problemos ir jos fiziniame gyvenime neišsisprendžia. Tada pora sielų nusprendžia susitikti būsimajame gyvenime, kad kartu tęstų darbą su iškilusiomis problemomis. Energetinės įtampos laipsnis, lydintis šį sprendimą, apsprendžia išsiskyrimo sunkumo laipsnį“ (Sal Rachel „Soul integration“).
Tokie susitarimai tarp sielų, kaip taisyklė, būna lydimi „suformuluotais sprendimais“, perduotais aukštesniosioms jėgoms, kitiems žmonėms arba pačiam sau – įžadais ir priesaikomis. Jūs apie juos pamirštate, bet jie veikia, nepaisant laiko ir erdvės apribojimų, kartais tiesiog sugriaudami jūsų gyvenimą.
KAIP KARMINIAI RYŠIAI PASIREIŠKIA?

Susitikimas su „karminiu partneriu“ paprastai yra lydimas ypatinga ir neįprasta kūno ir psichikos būsena. Pavyzdžiui, jūs perdėtai reaguojate į mažai pažįstamą žmogų. Meilė iš pirmo žvilgsnio? Visai ne! Iš esmės, jūs visai nežinote vyro ir ką jis galvoja, ir „pasiduoti jausmams“ jums nėra saugu. Tam, kad atsirastų pasitikėjimas, reikia mėnesių bendravimo. Bet jeigu tai „karminis žmogus“, su jumis tarsi „kažkas vyksta prieš jūsų valią“. Štai tipinių karminių sanykių aprašymas: „Aš iki šiol negaliu paaiškinti, ką aš jame radau. Jis netgi neatitiko išvaizdos, kokia man patinka, tipui. Bet po pirmo pokalbio man „nuvažiavo stogas“. Aš tiesiog nesivaldžiau. Jis buvo vedęs, matėmės mes ne dažnai. Bet aš jaučiau tą „skausmą“ – aš tiesiog negalėjau be jo gyventi. Kai atsisveikindavau ir nueidavau nuo jo du žingsnius, pradėdavo laužyti ir sukti kūną, kaip sergant gripu.
Kartą jis pažadėjo „greitai užeiti“, o iš tiesų prapuolė keletui dienų ir net neskambino. Aš atsipeikėjau trečią dieną ir supratau, kad beveik nieko nevalgiau ir visą laiką sėdėjau prie lango. Tik sveikas protas padėjo man grįžti į realybę ir aš ypatingos valios pastangomis atsisveikinau su juo. Bet dar keletą mėnesių drebėjau vos tik prisiminusi jo vardą. Priesaika buvo „Su juo per amžius“. Aš laiminga, kad kančios pagaliau baigėsi“.
KARMINIŲ SANTYKIŲ DĖL PRIESAIKŲ ŽENKLAI

-„Giminingumo“ arba „meilės iš pirmo žvilgsnio“ jausmas – vyrą jūs matėte keletą kartų, bet jau „mylite jį“.
-Nekontroliuojamas fizinis potraukis, iki skausmo ir karščio kūne. Per daug greitas ir audringas seksualinis kontaktas.
-„Savęs nevaldymas“, ligota, varginanti būsena, priklausomybė nuo vyro.
-Naivus pasitikėjimas mažai pažįstamu žmogumi, nes „jis geras ir negali apgauti“.
-Toli vedantys pažadai jau nuo pirmųjų susitikimų („Aš jį išgelbėsiu“, „Aš būsiu jo žmona, nepaisant nieko“, „Mes sukurti vienas kitam“).
-Jūsų galvoje pastoviai sukasi dainos, knygos ar filmai („Gražuolė ir pabaisa“, „Pelenė“ ir pan.). Tai rodo, kad kad jūsų ryšys yra pagal stiprų scenarijų.
-Neįmanoma jo palikti, netgi jeigu jūs supratote, kad kenčiate ir normalių santykių nesigauna palaikyti.
KODĖL TAIP VYKSTA?

Vėl kreipkimės į dvasinius šaltinius: „Susitarimai ir priesaikos tarp sielų atsispaudžia kaip eteriniai imprintai ir energetiniai kauzalinio kūno pėdsakai. Eterinis kūnas palaiko fizinio kūno formą. Daugelis fizinių būsenų, įskaitant ligas, užsimezga eteriniame kūne ir tada palaipsniui nusileidžia į fiziką. Kauzalinis kūnas turi priežasties ryšį su kitais žmogaus kūnais. Tai sielos dalis, kuri saugo praeitų gyvenimų atmintį, karmą, sprendimus ir sielos kontraktus“ (Sal Rachel „Soul integration“).
Taigi jūs jaučiate visus šiuos aistringus jausmus, nes jūsų eterinis ir kauzalinis kūnai stipriai veikia jūsų fizinį kūną ir emocijas. Išsireiškiant paprasčiau, pas jus atsiranda ne „meilė iš pirmo žvilgsnio“, o alinanti meilė iš praeities. Tokia būsena atsiranda tam, kad pagaliau pastebėtumėte problemą ir save išlaisvintumėte nuo karminio partnerio ir nuo šitos naštos. Kartais tam užtenka tik suvokti ir užbaigti priesaiką arba susitarimą.
Peržiūrėkime alinančių santykių su vyrais rūšis: kokius energetinius pėdsakus (priesaikas, įžadus, sprendimus) jums reikia užbaigti.
KARMINIAI RYŠIAI IR ATITINKAMOS KAŽKADA DUOTOS PRIESAIKOS

1. VYRAS JŪSŲ NEMYLI

Pasireiškimas jūsų gyvenime: ilgalaikė meilė be atsako. Jūs įsimylėjusi žmogų, kuriam esate nelabai reikalinga ir visaip stengiatės užkariauti jo meilę (o tai – neįmanoma). Jūs netgi elgiatės liguistai – jums gėda, bet jūs nesustojate… Vyras gali sąžiningai jus atstumti. Tai – skausminga, bet tikrai ne pats blogiausias variantas. Kur kas sunkiau, jeigu jis šaltakraujiškai išnaudoja jus savo tikslams. Arba jūs tyliai liūdite dėl neįmanomo, o dešimtys vertų partnerių tuo metu praeina pro šalį. Jūs galite net aiškiai suvokti, kad neturite jokių šansų. Bet kažkas yra „stipriau už jus“…
Priesaikos ir įžadai, kuriuos reikia užbaigti: amžinos meilės priesaika, priesaika „būti visada šalia jo“, ištikimybės priesaika.
Dvasinė kilmė: daug kartų sielos sudaro sutartį amžinai likti kartu. Taip nutinka, kai neteisingai suprantama Visatos natūra, nes visos sielos ir taip surištos viena su kita. Vienok, tikėdamos atsiskyrimu, sielos padaro klaidų, kad išsaugotų vienos su kita ryšį. Jeigu jūs susitiksite kitame gyvenime, gali atsirasti pareigos arba vienas prieš kitą įsipareigojimo jausmai. Dažnai moterims, davusioms tokias priesaikas, iškyla nuoskauda: „Aš tiek visko padariau, o jis taip ir nepamilo manęs“! Tokia nuoskauda – iš praeitų gyvenimų: jis jūsų ir jūsų meilės neprisiminė, o juk jūs “susitarėte”. Būtent dėl to tokius santykius sunku užbaigti: atrodo, kad reikia dar truputį palaukti, pasistengti ir jis būtinai “prisimins”. Deja…
2. VYRAS, SU KURIUO NEĮMANOMA SANTUOKA

Pasireiškimas jūsų gyvenime: jūs niekaip negalite ištekėti. Pavyzdžiui, jūs išsirenkat vedusius, kurie jus „maitina“ pažadais. Arba, susitinkate su žmogumi, kuris išreiškia nenorą tuoktis su jumis. Bet jūs liekate su juo tikėdamasi, kad jis „supras jūsų meilės jėgą ir persigalvos“.
Priesaikos ir įžadai, kuriuos reikia užbaigti: celibato įžadas, santuokinės praeitų gyvenimų priesaikos.
Dvasinė kilmė: jūs galite susitikinėti su vyrais, kurie nesituoks su jumis, dėl dviejų dvasinių priežasčių:
-arba jums visiškai „uždrausta tuoktis“ – celibato įžadas, šeimos atsisakymas dėl „dvasinės tarnystės“;
-arba jūs „jau ištekėjusi“, tai yra, jus veikia santuokos priesaikos iš praeitų gyvenimų.
Kai jausmai tarp žmonių (sielų) yra stiprūs, jie gali panorėti pašventinti savo sąjungą ritualu ir ceremonija. Tokie ritualai gali pergyventi fizinių kūnų mirtį ir persikelti į sekančius gyvenimus energetinių pėdsakų forma. Santuokos ne visada tęsiasi „iki mirtis jus išskirs“. Kartais poros nori amžinai būti kartu.
3. VYRAS SU SUNKIA PRIKLAUSOMYBE

Pasireiškimas jūsų gyvenime: jūsų išrinktasis kenčia nuo alkoholizmo, narkomanijos, lošimo manijos ar panašiai. Variantas – „visiška priklausomybė nuo jūsų“, lyg „nesugebantis susitvarykti su savo gyvenimu“ ir be jūsų santykių „ne gali gyventi“. Galimai šiuos santykius lydintys variantai:
-jo agresijos priepuoliai, kurie pavojingi jūsų gyvybei, psichikai, sveikatai;
-pinigų trūkumas: jis nesugeba pakankamai uždirbti arba akimirksniu „pinigus paleidžia vėjais“;
-jo nesibaigianti depresija, kentėjimai, kalbos apie gyvenimo beprasmybę ir suicidą;
-jo įtarumas, pavydo protrūkiai, paranoja.
Dažnai jūs taip pat labai pykstate ir išsiliejate ant vyro, vienok, nenutraukiate tokių santykių.
Priesaikos ir įžadai, kuriuos reikia užbaigti: priesaika likti su šiuo žmogumi, nepaisant nieko („Meilė – aukščiau asmeninių interesų“), gelbėtojo įžadas, priesaika aukoti save dėl kito.
Dvasinė kilmė: jeigu energija reiškiama saikingai, pilnai pripažįstant ir priimant save ir kitą, karmos neatsiranda. Jeigu bet kuris iš jūsų neigia tai, ką jūs projektuojate kitame arba gaunate iš jo, jūsų partnerio energijos vis giliau ir giliau įsispraudžia į jūsų aurą, o jūsų – į jo. Atsiranda taip vadinama priklausomybė. Priklausoma širdis patenka į tokį ratą: „Aš priimu tavo kančias, nes tave myliu taip stipriai, kad kenčiu nuo tavo kančių. Aš stipri. Aš susitvarkysiu. Leisk būti tavo gelbėtoja.“
Partneriai vis giliau įklimpsta savo prisirišime, jų emocijos susimaišo. Pavyzdžiui, vyras jaučia depresiją, nes nemato, kad jau keletą gyvenimų prisiima kito partnerio negatyvą. Moteris pradeda jausti pyktį, nes pragyveno nusivylimų priespaudoje su nepritampančiu partneriu.
4. VYRAS - NAMŲ TIRONAS

Pasireiškimas jūsų gyvenime: santykiuose su partneriu jūs pastoviai kenčiate. Vyras jus gali žeminti. Kritikuoti jūsų vertybes, išvaizdą, elgesį. Jeigu jus žeidžia neištikimybė – jis atvirai flirtuos su kitomis moterimis. Dažnai santykiai lydimi psichologiniu spaudimu ir griežta kontrole. Pasitaiko manipuliacijos, kai jūs beveik nesuprantate, ką jis padarė, bet jaučiatės sunaikinta ir išsunkta. Kartu galite jaustis kalta ir visada atrandate „už ką“. Čia priskiriami vyrai, kurie baisiai elgiasi su jumis: naudoja fizinę ir seksualinę prievartą, stambias finansines aferas, kankinantį išsiskyrimą su bandymais „sugadinti jums gyvenimą“. Tai – vieni iš pavojingiausių santykių jūsų sveikatai ir psichikai.
Priesaikos ir įžadai, kuriuos reikia užbaigti: priesaika išpirkti kaltę (jūs manote, kad kenčiate „pelnytai“ dėl kokio nors jūsų poelgio praeitame gyvenime), priesaika „dantis už dantį“ (jūs prisiekėte atkeršyti jam praeitame gyvenime, o dabar savo elgesiu jis „vėl jums suteikia tam priežastį“).
Dvasinė kilmė: jeigu sielos, esančios karminuose ryšiuose, tiki kerštu, išdavyste arba kažkuo panašiu, ko pagrindas yra ego, neigiami pėdsakai verčia manyti, kad reikia suvesti sąskaitas už praeitą gyvenimą arba atvirkščiai, ištaisyti įsivaizduojamą blogį.
Brangios moterys, turėkite omenyje, kad tai ne baudimo situacija. Niekas iš jūsų nereikalauja atlygio arba išpirkimo. Paprasčiausiai dvi sielos susitarė subalansuoti karmą tarpininkavimu, išsprendžiant praeito gyvenimo problemas. Šiuo atveju pakanka išgyti nuo savo kaltės ir leisti pasitraukti nuoskaudoms.
5. NEMYLIMAS, JUMS NUOBODUS VYRAS

Pasireiškimas jūsų gyvenime: jūs pradedate santykius ar santuoką su žmogumi, kurio beveik nemylite. Jaučiate didelį atotrūkį tarp jūsų, vertybių ir išsivystymo lygio skirtumus. Jums banalu ir nuobodu, trūksta „kibirkšties“. Šis žmogus lyg ir nepadarė jums nieko blogo, bet jūs jo beveik nekenčiate. Gali būti, kad net sau to nepripažįstate ir, bet nežinodama kodėl, tęsiate santykius.
Priesaikos ir įžadai, kuriuos reikia užbaigti: priesaika „Amžiams kartu“, santuokiniai praeitų gyvenimų įžadai (jie jau neaktualūs, bet veikia ir verčia jus būti šalia).
Dvasinė kilmė: ne visos sielos vystosi tuo pačiu greičiu. Jeigu savo kelyje jūs patobulėjote greičiau, negu tas, kuriam jūs „skolinga“, tas žmogus jus temps atgal. Iš meilės siela, judanti į priekį, gali sulėtinti savo dvasinį vystymąsi, kad „palauktų“ kitos. Kartais tai veikia. Labai dažnai siela, kuri atsisakė vystytis, temps jūsų sielą žemyn tol, kol jūs abu tapsite nelaimingi. Jūs galite užsigauti, kad jis nevertina jūsų dvasinių siekių. O jis pyksta, nes nesugeba pateisinti jūsų lūkesčių arba suprasti jūsų keistą elgesį. Šiuolaikiniame pasaulyje tokios situacijos apsunkinamos įvairiais kursais, mokančiais moterį „užauginti savo vyrą“, „padaryti iš vyro milijonierių“, „jeigu santykiai nesiklosto – tai moters kaltė, įdėk į juos dar daugiau energijos“. Kai kurie gyvenimo būdo treneriai pataria moteriai pristabdyti savo vystymąsi ir savo realizaciją „dėl vyro“. Iš tiesų, tai gali tik trumpam „sušvelninti konfliktą“, bet galutinis rezultatas greičiausiai bus netgi neapykanta vienas kitam. Taigi spręskite pačios.
6. NEPASIEKIAMAS "IDEALUS" VYRAS

Pasireiškimas jūsų gyvenime: visi vyrai, kuriuos jūs sutinkate – „netinka“. Jūs tiksliai žinote, kokie turi būti teisingi, nuostabūs, aukšto lygio santykiai ir kiekvieną kartą nusiviliate, kai su eiliniu partneriu tokių santykių nepasiekiate. Jūs tarsi prisimenate apie idealią meilę ir abipusį supratimą, su kuriais palyginus visa kita – tik smulkmenos.
Priesaikos ir įžadai, kuriuos reikia užbaigti: amžinos meilės priesaika aukštesniųjų pasaulių lygyje, priesaika rasti savo dvynio ugnį, ištikimybės ir tarnystės aukštesniosioms jėgoms priesaika („Kristaus nuotaka“).
Dvasinė kilmė: 99,9 % atvejų vienas narys iš dvynių poros lieka aukštosiose sferose, o kitas išeina tirti žemesniųjų pasaulių (persikūnija). Planetoje egzistuoja daug apribojimų, trukdančių per anksti susitikti savo dvynio ugnį. Nesulaikoma aistra žemiškąją sielą nugręžia nuo žemiškųjų įsipareigojimų. Tokia siela daugiau nenorės gyventi pasaulyje ir negalvos apie nieką kitą, tik apie susitikimą su antrininku daug aukštesnėse sferose. Ir tai ne tik todėl, kad jų meilė tokia stipri, jog neleidžia koncentruotis į žemiškus reikalus. Tai ir todėl, kad kartu su ja, ateina prisiminimai apie aukštesniuosius išmatavimus: ten nėra karo, skurdo, kančių ir taip toliau.
Didelė harmoningų santykių žemėje dalis užsimezga tarp giminingų sielų (jų pas jus pakankamai daug). Šie tarpusavio santykiai gali būti nuostabūs ir gražūs.
PRIESAIKŲ UŽBAIGIMAS - IŠSISKYRIMAS AR SANTYKIŲ IŠSAUGOJIMAS?

Įmanoma su partneriu kartu pakilti į kitą santykių lygį? Žinoma, su sąlyga, kad abu su savimi dirbs. Ar tokius santykius būtina nutraukti?
Iš tiesų priesaikos užbaigimas ne visada reiškia santykių nutraukimą. Tai reiškia, kad partneriai pradeda adekvačiai žiūrėti į santykius. Paprasčiau sakant, abu partnerius nustos veikti tas „praeities įsipareigojimas“. Jeigu jūs užbaigsite karminius ryšius, pamatysite prieš save tikrą žmogų ir jūsų santykius su juo. Ir galėsite likti su juo ne „iš pareigos“, o savo laisvu pasirinkimu. Tai gali suteikti galimybę pakilti į naują meilės ir pasitikėjimo lygį. Arba sąžinngai ir ramiai nutrauksite santykius. Kartais reikia priimti tai, kad su žmogumi reikia skubiai skirtis, kad išgelbėti savo psichiką ir gyvenimą (o dažnai ir jį patį, ypač priklausomybės atvejais).
Daugeliu atvejų karminį meilės ryšį galima pakeisti į draugystę. Tas vyras lieka brangiu jums žmogumi, tiesiog daugiau nėra pareigos jį „amžinai mylėti“ ir su juo gyventi. Tame, išsiskyrime laiku, kur kas daugiau meilės, negu intymių santykių palaikyme.
Vyras gali nežinoti apie visus šiuos procesus ir nepalaikyti jų. Tai iš esmės ir nėra svarbu. Užbaigdama priesaiką iš savo pusės, jūs išlaisvinate ir save, ir partnerį. Karminių santykių užbaigimas gali būti tikra jūsų sielos dovana jo sielai.
Šiame straipsnyje išvardinti tik labiausiai paplitę griaunančių santykių tipai ir priesaikos. Iš tiesų, jie gali turėti šimtus niuansų ir formuluočių. Pavyzdžiui, liesti ne tik meilės partnerius, o kolegas arba giminaičius.
Vienai moteriai nesiklosto santykiai su vyrais, nes ji buvo savo motinos „sutuoktinė“ ir jaučia „nesveiką prisirišimą ir norą su ja gyventi“.
Dažnai sutinkama priesaika „aukoti save Giminės labui“. Ji pasireiškia, kaip begalinis giminaičių gelbėjimas, nepaisant savo interesų ir sveikatos (o taip pat savo norų). Štai dar vienas pavyzdys:
„Kai man buvo 16 metų, aš prisiekiau visą gyvenimą mylėti ir būti ištikima vienam žmogui, maža to, aš peiliu ant rankos išpjoviau pirmąją jo vardo raidę. Mūsų keliai išsiskyrė, aš ištekėjau už bendraklasio, išvažiavau, bet ši santuoka nutrūko baisia tragedija. Po to aš vėl ištekėjau… Niekada nebuvau iš tiesų laiminga“.
Gal beskaitydami jūs prisiminėte kokius nors jus ribojančius sprendimus? Pasidalinkite savo patirtimi komentaruose arba laišku! Didžiausias džiaugsmas yra tame, kad tempti priesaikas per amžius ir kentėti – visiškai nebūtina. Savo laisva valia jūs kažkada davėte priesaiką, o dabar laisva valia galite ją užbaigti: sužinokite kaip nutraukti tokias priesaikas. Tikiuosi, kad ši informacija jums taps dideliu žingsniu į laimingus ir pilnus meilės santykius!
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą