2021 m. spalio 14 d., ketvirtadienis

AURVEDOS KILMĖ IR ISTORIJA


VEDOS IR VEDŲ ŽINIOS

Retai pasitaikanti sėkmė ir laimė lydi žmones, kurie prisiliečia prie tokių dieviškų žinių, kaip Vedų žinios. Ajurveda - vienas iš keturiasdešimties Vedų mokslų, žinomų, kaip Vedų žinios. Žmonės, turintys Vedų žinių, gyvenime elgiasi tinkamai, spontaiškai elgiasi teisingai, jaučia laimę, moka derinti savo galimybes su norais. Jeigu žmogus taip elgiasi ir jaučia tikrąją laimę mėgaudamasis šiomis dieviškomis žiniomis, tai jis sugeba paskui save vesti ir kitus žmones.

Dabartiniu metu, kai esame Kalijugos laikmetyje, daug nesėkmingų ir nelaimingų žmonių, nori nešti žinias kitiems žmonėms, bet patys nėra pilnavertiškai jas įvaldę. Ir tai nėra vien tik Ajurvedos ar kito medicinos mokslo atvejai, tai apima visas gyvenimo sritis.

Vedose yra posakis, kad tuščias indas negali pagirdyti, o užgesusi žvakė negali sušildyti. Puikiai žinome kaip vyresniosios (sovietų laikus mačiusios) kartos mamos sakydavo: "Kad tik mano vaikui būtų gerai, aš pati tai jau kaip nors..." Iš Ajurvedos pozicijos - tai visiškai neteisingas požiūris. Tik apsirūpinęs, savarankiškas žmogus gali kitą žmogų padaryti laimingu ir sėkmingu. Tik žmogus, turintis tikrų žinių, gali vesti žmones paskui save šių žinių įsisavinimo keliu.

KAS YRA AJURVEDA

Kaip kurie žmonės mano, kad Ajurveda - tai Vedinė medicina.

Ajur - tai gyvenimas, ir tai nėra tiesiog gyvenimas, o gyvenimas, nugyventas nuo gimimo iki mirties, ir ne tiesiog pragyventos, o pragyventas su švaria sąmone.

Veda - tai ne paprasčiausios žinios, o žinios, kurios nepriklauso žmogiškajam protui, tai žinios, kurios žmogų veda už žinių ribų.

Taigi Ajurveda - tai mokslas apie gyvenimą, nugyventą švaria sąmone nuo gimimo iki mirties, žinios, kurios veda už žinių ribų.

Pačiame termine nėra jokios užuomenos, tai tai medicinos mokslas, ar gydo tą ir tą... Tai - mokslas apie gyvenimą. Reiškia, kad šitos žinios apima visus gyvenimo aspektus ir tai, kaip šie aspektai įtakoja mūsų sveikatą.

Jeigu žmogus fiziškai sveikas, bet dirba pamainomis - naktį dirba, o dieną nepailsi, tai nors jis sako, kad jis sveikas, mes žinome, kad toks nenatūralus gyvenimo būdas kažkada sukels disbalansą. 

Dar vienas klaidingas įsitikinimas, kad Ajurvedą žmonės laiko indų medicina.Šios, kaip ir visos Vedų žinios, priklauso visai žmonijai. Kitas reikalas, kad šiandieninė Indija - yra lopšys, šalis, kuri maksimaliai išsaugojo šias žinias, todėl turi teisę būti lydere ir dėl to kartais sakoma, kad Ajurveda - tai indiška medicina. Indija, tai vienintelė šalis pasaulyje, kuri turi dvi sveikatos apsaugos ministerijas: viena ministerija, tokia, kaip ir pas visus - Indijos sveikatos apsaugos ministerija, o antroji - tai Ajurvedinės medicinos ministerija, kuris vadinasi Ayush. Tai - fenomenalu, nes valstybiniame lygyje ši medicina pripažįstama oficialiai.
Ajurveda - tai pirmoji medicinos žinių sistema žemėje ir Vedų laikais ši sistema buvo paplitusi po visą tuometinį pasaulį.
Jeigu prisiminsime vakarų medicinos atstovą Hipokratą, tai jam yra priskirti šie ždodžiai: "Savo vaistus palikite vaistinėje, jeigu žmogui negalite padėti maistu". Šiuo sakiniu Hipokratas išdėstė vieną iš Ajurveos postulatų, taigi Hipokratas, būdamas vakarų medicinos atstovas, buvo įvaldęs Vedų žinias. Jeigu Ajurveda yra pirmoji medicinos sistema, tai tokios žinomos medicinos srovės, kaip Kinų medicina, Tibeto medicina, Arabų medicina, tokios technologijos, kaip į mūsų gyvenimą atėjo kaip hirudoterapija, homeopatija, daugelio yra laikomos šiuolaikinio medicinos mokslo pasiekimais, bet visa tai yra Ajurvedos dalis.
Apie Ajurvedą kartais sakoma, kad tai - mums svetima medicina, bet Ajurvedos žinių pagrindas yra žinios apie gamtos dėsnius. Ar galima teigti, kad Indijoje yra kitokie gamtos dėsniai, negu kitose šalyse? 
Informacijos šaltinis: youtube.com

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą