2020 m. sausio 22 d., trečiadienis

ŽMOGUS - MANIPULIATORIUS

Kažkada vaikystėje visi lankėmės cirke ir, žinoma, mums patikdavo iliuzionistų, kurie įvairių manipuliacijų dėka rodė "fokusus",  pasirodymai. Į juos žiūrėjome, kaip į tikrą stebuklą.
Šie "stebuklai" - iliuzionisto manipuliacinių veiksmų, kuriuos jis atlieka pasinaudodamas žmonijos stereotipais ir ribotu suvokimu, rezultatas, plius "rankų miklumas" ir "stebuklas" paruoštas! Šiuo atveju manipuliatoriaus tikslas pakankamai skaidrus - pralinksminti publiką, ir galbūt pažadinti žiūrovų smalsumą. Bet yra kita manipuliacijų rūšis - psichologinė, kurią kiekvienas žmogus naudoja santykiuose ir kurios naudojimo savo atžvilgiu stengiasi išvengti.

MANIPULIACIJOS

Prancūziškas žodis "manipulation" verčiamas kaip operacija, poveikis, įtaka, žongliravimas. Todėl psichologijoje sąvoka "manipuliacija" turi tokią reikšmę: tai socialinio, psichologinio poveikio tipas, kurio tikslas - pakeisti kitų žmonių suvokimą ar elgesį užslėptos, apgaulingos ar prievartinės taktikos būdu.
Daugeliu atveju manipuliacijos suteikia neabejotiną žalą, nes maskuoja tikrąją ligą, kuri gali apie save prabilti sugriauto gyvenimo, iširusios šeimos arba sugriautos karjeros būdu. Humanistinės psichologijos atstovai tikra tragedija laiko faktą, kad begalinių manipuliacijų dėka šiuolaikinis žmogus beveik visiškai prarado gebėjimą save tiesiogiai išreikšti, bei tapo automatu, kuris žudo jam skirtą gyvenimo laiką tam, kad išlaikytų praeitį ir apsidraustų ateitį. Taip, jis dažnai kalba apie savo jausmus, bet retai juos jaučia. Jis mėgsta pakalbėti apie savo rūpesčius, bet nesugeba su jomis susitikti tête-à-tête. Jis keliauja per gyvenimą apgraibomis naudodamasis kaukėmis ir išsisukinėjimais, nesuvokdamas kokia yra brangi būtis.
Manipuliatorius - tai žmogus, kuris eksploatuoja, naudoja ir /arba kontroliuoja save ir kitus asmenis, lyg jie būtų ne gyvi daiktai.

MANIPULIACIJOS KLASIFIKACIJA

Manipuliavimas skirstomas į sąmoningą ir nesąmoningą. Instinktai, įsitikinimai, tikėjimas, identifikacija, vertybių sistema, įpročiai, kaip gyvenimo patirtis - tai nėra manipuliatoriaus taikiniai.
Sąmoningos manipuliacijos  metu manipuliatorius pirmiausiai ištyrinėja kitą žmogų, kaip manipuliacijos objektą. Šiais laikais, kai astrologinės ir numerologinės žinios yra lengvai pasiekiamos, detalus tyrinėjimas tampa vis paprastesniu. Vėliau sukuriama savo savanaudiškų tikslų pasiekimui reikalinga manipuliacijos taktika. Nesąmoningas manipuliatorius naudojasi vaikystėje, tėvų, šeimos aplinkoje suformuotais šablonais elgesio stereotipais ir dėl to jis mažiau sėkmingas savo manipuliacijose, negu sąmoningas manipuliatorius. Juolab nesąmoningas manipuliatorius nesuvokia, kad toks yra, nes neturi sąmoningo darbo su savo vidiniu pasauliu patirties.

MANIPULIATORIŲ TIPAI

Norint atrasti susiformavusius manipuliatoriaus metodus savyje, būtina žinoti pagrindinius manipuliatorių tipus.

1. DIKTATORIUS

Demonstruoja valdžią ir jėgą. Kad galėtų valdyti savo aukas jis jas užgožia, įsakinėja, remiasi autoritetais ir pan. Diktatorius gali būti skirtingų tipų: Prižiūrėtojas, Despotas, Svarbi persona, Dievybė.

2. SKUDURAS

Dažniausiai atlieka Diktatoriaus aukos rolę ir yra visiška jo priešingybė. Skuduras išmoksta meistriškai susitvarkyti su Diktatoriumi. Jis demonstruoja savo jautrumą ir pažeidžiamumą, pamiršta, negirdi, jis pasyvus ir tylus. Skuduras gali būti skirtingų tipų: Išsiblaškėlis, Bukis, Chameleonas, Drovuolis, Nuolaidusis.

3. KALKULIATORIUS

Siekia, kad ir kas nutiktų viską apskaičiuoti ir kontroliuoti. Jis apgaudinėja, supainioja, išpučia, stengiasi pergudrauti ir ir perpatikrinti kitus. Kalkuliatoriaus tipai: Aferistas, Viliotojas, Šuleris, Sukčius, Šantažistas.

4.PRIELIPA

Visiškai priešingas Kalkuliatoriui. Jis pabrėžtinai priklausomas, trokšta būti vedamas, ieško rūpestingumo ir pasiruošęs būti apkvailintas. Jis kitiems leidžia už jį atlikti darbus. Prielipo tipai: Parazitas, Niurzglys, Amžinas vaikas, Hipochondrikas, Bejėgis.

5. CHULIGANAS

Demonstruoja agresyvumą, žiaurumą ir priešiškumą. Jis  aplinkinius valdo bauginimais. Chuligano tipai: Keikūnas, Nekentėjas, Galvažudys, Grąsintojas. Moteriški variantai - Kalė, Migera, Burbeklė.

6. ŠAUNUS BIČAS

Demonstruojanuoširdumą, rūpestį, dėmesį. Jis tiesiog nužudo savo gerumu. Su juo sunkiau susitvarkyti, negu su Chuliganu - juk nesikausite su Šauniu biču! Konfiktuodamas su Chuliganu Šaunus bičas beveik visada laimi. Tipai: Įspėjantysis, Pacifistas, Širdukas, Nesavanaudis.

7. TEISĖJAS

Pabrėžtinai kritiškas ir skeptiškas. Jis niekuo nepasitiki, pastoviai smerkia ir piktinasi, užgaulus ir kerštingas. Tipai: Kritikanas, Visažinis, Kaltintojas, Kompromato rinkėjas, Tyrėjas, Gėdintojas, Vertintojas, Kerštautojas.

8. GYNĖJAS

Teisėjo priešingybė. Demonstruoja savo palaikymą ir nuolankumą klaidoms. Jis gadina aplinkinius pataikaudamas jiems iki beprotybės, neleisdamas ginamiesiems už save pastovėti ir įgauti savarankiškumo. Vietoje to, kad užsiimti savo reikalais, jis imasi rūpintis kitais, prisiimdamas rūpinimąsi jais iki gyvenimo galo. Tipai: Perekšlė, Guodėjas, Rėmėjas, Kankinys, Pagalbininkas, Altruistas.
Informacijos šaltiniai: spaceandman.info,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą