2019 m. gegužės 30 d., ketvirtadienis

RINKITĖS ŽMONES SU JŪSŲ LYGIO VERTYBĖMIS

Anksčiau aš galvojau, kad žmogus gali būti bet koks: vagis, chamas, apgavikas. Reiškia – taip susiklostė jo gyvenimas šeimoje, taip išauklėjo tėvai, arba sielai reikia praeiti būtent tokias pamokas...
Aš ir dabar tai suprantu, bet noriu, kad mane suptų kitokie žmonės, visiškai kitokie... Žmonės, kuriems garbingumas, žodis, orumas ir sąžinė reiškia daug.
Greičiausiai dėl didelio buitinio užimtumo moterys retai pagalvoja apie šias vertybes. Tiksliau, laikoma, kad tokios vertybės nesusiję su moteriškumu, nepadeda rasti vyro, ištekėti ir, greičiausiai, tik tik trukdo realizuotis... Bet taip galvoti yra klaidinga. Bet kokie santykiai gali būti ilgalaikiai ir kokybiški tik su viena sąlyga: jeigu žmonių vertybės sutampa.
Vyras, kuris negali paaiškinti, ką jam reiškia garbingumas ir žodžio laikymasis, man sukelia įtarimų. Jeigu sąžinę jis nusako taip: "aš stengiuosi nemeluoti, dažniausiai – tiesiog patyliu", tai kaip asmenybė jis atrodo gan prastai. Sąžinė – tai tikrai kai kas daugiau. Jeigu žmogus negali savarankiškai sau nustatyti moralinių kategorijų, kontroliuoti savęs, vertinti savo poelgius, tai atrodo labai liūdnai.
Psichologai gali paaiškinti bet kokį žmogaus elgesį. Ieškant sau pasiteisinimų - tai labai patogus mokslas. Žmogus turi daugybę seksualinių kontaktų, manipuliuoja, vengia atsakomybės? Reiškia, būdamas vaiku, jis buvo per mažai mylimas, dėl traumuojančių santykių su motina yra sutrikęs jo prisirišimas ir taip toliau. Bet jeigu tu užaugai, tapai suaugusiu, išsiauklėk save pats! Ieškok savo sąmonės! Visada galima rasti kitiems suteikiamo skausmo pateisinimų, bet dažniausiai juk tu suvoki ką darai arba bet jau supranti iš atsakomųjų reakcijų į tavo veiksmus?
Jeigu tavo smegenys sveikos (be organinių pažeidimų iš vaikystės laikų), tu turi mokėti analizuoti. Net jeigu nežinoma jėga tave verčia pavogti arba pasinaudoti kito žmogaus kūnu vieną kartą, tu juk sugebi suprasti, pajausti, kad kitam darai bloga? Ir tu tai matai! Matai, bet renkiesi šias abejones nukišti į giliausią sąmonės kampelį ir pateisinti save.
Jeigu žmogų valdo žemo lygio vertybės: pinigai bet kokia kaina, malonumai bet kokia kaina, savo užgaidų tenkinimas, žmogus tampa purvino, žemo lygio būtybe.
Kalbant psichologine kalba, gyvulys "Jis" nustelbia "Aš", kai nėra "Super-aš". "Aš" suvokia ir tenkina nesąmoningus "Jo" norus ir poreikius, laikydamasis "Super-aš" normų ir įstatymų. Žmogaus psichikoje esančios visos trys dedamosios "Jis", "Aš" ir "Super-aš" paverčia žmogų išbaigta asmenybe. Priešingu atveju gaunasi surogatas, arba neišbaigtas ir su tokiu negalima sukurti nieko pilnavertiško.
Nei protas, nei intelektas, nei išsilavinimas patys sau nėra aukštesniojo lygio vertybės. Aukštesniojo lygio vertybės formuojasi iš vidinio tyrumo ir pilnatvės, kai nenuilstamai dirbama su savimi. Dėl tokių vertybių žmogus tampa ne tiesiog gyva būtybe, o Žmogumi. Tik aukštesnio lygio vertybės: orumas, pagarba, savigarba, valios ir proto jėga, sąžinė - sukuria aukštesnes sielos vibracijas ir žmogus tampa tyras ir šviesus.
Tokiems žmonėms negalima gyventi, draugauti, dirbti su purvinais personažais. Jų niekada negalės suprasti. Juos neišvengiamai stengsis slopinti ir sunaikinti. Pasąmonė daug kartų stipresnė ir galingesnė už supersąmonę.
Rinkitės žmones su jūsų lygio vertybėmis ir būsite laimingi!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą