2016 m. rugpjūčio 4 d., ketvirtadienis

SAVYBIŲ TESTAS STEBUKLINGI DAIKTAI

Apsilankykite stebuklingų pasakų šalyje ir atlikite testą "Stebuklingi daiktai". Išsirinkite 2 stebuklingus daiktus iš pasakų ir sužinokite kur yra jūsų jėga ir kaip ta jėga reikia naudotis.
Stebuklingus daiktus supraskite kaip resursus, kurie įsitvirtinę į psichiką nuo pat vaikystės. Bet štai tokiais stebuklingais resursais naudotis gali ne kiekvienas.
Susipažinkite su stebuklingu jūsų pasąmonės pasauliu ir suraskime joje paslėptus stebuklingus resursus.
Prisiminkite vaikystę ir pasakas, kurias jums skaitė tėvai, vyresnieji broliai ir seserys, seneliai. O gal jūs pats mėgote skaityti nuotykių ir stebuklingas istorijas?

Atlikite proaktyvų paveikslėlių testą ir prisiminkite, apie ką svajojote vaikystėje, bei supraskite ko jums reikia dabar.
Kad atvertumėte duris į pasąmonę, prisiminkite savo mėgiamą pasaką, pagalvokite, pažvelkite į stebuklingų daiktų sąrašą ir išsirinkite stebuklingus daiktus iš paveikslėlio. Pirmąjį paveikslėlį išsirinkite su stebuklingu daiktu, kuris jums dabar labai reikalingas. Antrąjį paveikslėlį išsirinkite su stebuklingu daiktu, be kuris jums mažiausiai reikalingas. Prisiminkite arba užsirašykite savo pasirinkimus ir skaitykite apie kiekvieną jūsų pasirinkimą.
Jūsų pirmojo paveikslėlio pasirinkimas - tai tas resursas ir tos jo savybės, kurios yra jūsų psichikoje, bet kurių jūs dėl tam tikrų priežasčių nepriimate. Gal netikite, kad jas turite?
Jūsų antrojo paveikslėlio pasirinkimas - tai tas resursas ir jo savybės, kurių jūs negalite įsisavinti ir jų ieškote savo partneryje. Tai yra tai, ko jums iš tiesų trūksta, bet labai reikia, kad jūsų gyvenimas pavirstų laiminga pasaka. Taigi pradėkite testą:
BURTŲ LAZDELĖ

Burtų lazdelė - tai tikėjimas savo jėgomis. Sugebėjimas spręsti jums iškeltas užduotis greitai ir kokybiškai. Tiesumas, kūrybiškas požiūris. Geranoriškumas ir pozityvus požiūris į gyvenimą.
Burtų lazdelę galite prisiminti iš pasakos "Pelenė":
"Pelenė tuoj nuskynė patį gražiausią, kokį tiktai rado, ir atnešė savo krikšto motinai. Krikšto motina jam išgremžė vidų ir, palikusi tiktai luobą, sudavė savo lazdele, o iš arbūzo tuoj pasidarė gražiausia karieta, visa auksu žvilganti.
Paskui ji priėjusi pažiūrėjo į pelėgaudžius ir rado tenai šešias peles, visas gyvas. Ji liepė Pelenei trupučiuką pradaryti pelėgaudžių dangtelį ir kiekvienai laukan bėgančiai pelei ji sudavė su lazdele, ir pelės išvirto gražiausiais arkliais.
...
Jos krikšto motina tiktai palietė ją savo lazdele, ir tą pat akimirką jos drabužiai pavirto auksuotu sidabruotu apdaru, nusagstytu brangiaisiais akmenimis; ji davė jai dar porą krištolo kurpaičių, pačių gražių gražiausių.
...
Tą akimirką įėjo krikšto motina, kuri, sudavusi savo lazdele į Pelenės drabužius, pavertė juos dar gražesniais kaip anie visi. Tada abi seserys pažino, kad ji yra ta gražuolė, kurią jos buvo mačiusios puotoje."
STEBUKLINGA STALTIESĖ

Stebuklinga staltiesė reiškia, kad kiekvienai užduočiai jūs turite ne du ar tris, o netgi dešimtis sprendimų, kuriuos jūs dėliojate kaip kozirius ant stalo. Jūs labai vaisingas idėjomis ir mokate greitai sukurti problemos sprendimo pagrindą ir taip pat greitai nustoti veikti ir pasitraukti.
Apie stebuklingą staltiesę galite prisiminti iš pasakos "Staltiesė ir tabokinė":
— Namie neturim iš ko maitintis, einam į pasaulį laimės ieškoti.
— Kad neturit iš ko maitintis, še tau staltiesę: kai norėsite valgyti, tik patieskit tą staltiesę, ir ant jos visko bus. Dar še tau ir tabokinę: kai ją atidarysi, tuoj atsiras labai gražus namas, aplink jį stovės kareiviška sargyba.
Tas padėkojo už dovanas ir sugrįžęs vėl kūrena ugnį. Kai jau prašvito ir nubudo anie broliai, jis klausia:
— Ar norit valgyti?
— O ką, broleli, valgysim, kad nieko neturim.
Tuoj patiesė jis staltiesę — rados visko valgyti ir gerti. Pavalgė jie, atsigėrė, jauniausias brolis vėl susivyniojo staltiesę, ir eina visi toliau. Išėjo iš girios, rado lygias lankas netoli karaliaus dvaro.
STEBUKLINGAS VEIDRODĖLIS

Sprendžiant konfliktinę, sudėtingą ir painią situaciją, jūs mokate pasakyti gryną tiesą į akis. Jūs neieškote aplinkinių kelių. Kitų žmonių dėmesys ir pagyros jums suteikia jėgų susitvarkyti su problema.
Stebuklingą veidrodėlį galite prisiminti pasakoje "Snieguolė ir septyni nykštukai":
Graži ir geraširdė princesė Snieguolė žavi visus, išskyrus vieną – savo pavydžiąją pamotę – karalienę.
- Veidrodėli, pasakyk, kas pasaulyje gražiausia, kas mieliausia, nuostabiausia?
Kai stebuklingasis veidrodis paskelbia, jog Snieguolė – gražiausia iš visų, ji privalo sprukti į mišką, kur gali pasislėpti nuostabiuose septynių nykštukų: Čiaudaliaus, Gudruolio, Linksmuolio, Miegaliaus, Drovuolio, Kvailelio ir Niurzglio, namuose.
Tačiau ir ten karalienė apgaule priverčia Snieguolę paragauti užkerėto obuolio. Tik stebuklingas tikros meilės bučinys gali išgelbėti visų mylimą gražuolę.
NEMATOMA KEPURĖ

Nematoma kepurė - sugebėjimas blefuoti ir būti išradingam siekiant savų tikslų. Nestandartinis, kartais labai drąsus požiūris. Mėgstate ir mokate užduotį išspręsti iki galo. Geras humoro jausmas ir ironija.
Nematomą kepurę galite prisiminti iš pasakos "Nematoma kepurė":
Nematoma kepurė – pasaka vaikams apie tinginį Timką, kuris nenori niekam nieko padėti. Visi vaikai juokiasi iš tinginio panties Timofėjaus.
Berniukas miške randa nematomą kepurę su kuria tampa nematomu ir krečia draugams šunybes.
Šis online filmukas puikiai iliustruoja patarlę: „Nekask duobės kitam, nes pats įkrisi.“
STEBUKLINGAS SIŪLAS

Jūs labai greitai surandate kelią iš bet kokios problemos ir jį nurodote. Mėgstate įkvėpti ir vesti paskui save. Mėgstate problemos sprendimo veiksmus perduoti vykdyti kitiems žmonėms.
Stebuklingą siūlą galite prisiminti iš pasakos "Nueik nežinia kur – atnešk nežinia ką":
Anksti rytą caraitė Marja išrengė Andrejų į kelionę ir da­vė jam kamuolį siūlų ir išsiuvinėtą rankšluostį.
— Mesk kamuolį pirma savęs, kur jis risis, ten ir eik. Tik žiūrėk, kad ir kur benueitum, kai prausiesi, svetimu rankš­luosčiu nesišluostyk, o šluostykis manuoju.
Andrejus atsisveikino su caraite Marja, nusilenkė į visas keturias puses ir išėjo už miesto. Metė kamuolį pirma savęs, kamuolys ir nuriedėjo — ritasi tik ritasi. Andrejus eina pas­kui jį.
Greitai pasaka sekama, bet ne taip greit darbas padaro­mas. Daug karalysčių ir žemių perėjo Andrejus. Kamuolys ritasi, siūlas nuo jo vyniojasi, pasidarė jis visai mažytis, sulig vištos galva; toks jau pasidarė mažytis, nebematyti nei ant ke­lio...
Priėjo Andrejus mišką, žiūri — stovi trobelė ant vištos kojos.
KRIŠTOLINIS RUTULYS

Jūs tikras aiškiaregys, gali būti, kad turite ekstrasensorinių savybių. Problemų sprendime dažnai remiatės intuicija ir linkę daugiau pasitikėti savo jausmais, negu logiškomis išvadomis ir žodžiais. Jūsų nuojautos dažnai tampa šviesa tunelio gale.
Krištolinį rutulį prisiminti galite iš brolių Grimų pasakos "Krištolinis rutulys":
- Kas gaus krištolinį rutulį ir jį parodys stebukladariui, tas ir sunaikins jo jėgą ir aš susigrąžinsiu sau ankstesnę išvaizdą. Ach, - pridūrė ji, - bet jau ne vienas už tai sumokėjo gyvybe, ir man, jaunuoli, tavęs gaila, jeigu tu papulsi į didelę bėdą.
- Manęs niekas negali sulaikyti, - pasakė jis, - bet tu man pasakyk, ką aš turiu padaryti?
- Tu turi viską žinoti iš anksto, - pasakė karalienė, - Kai nulipsi nuo kalno, ten kur stovi pilis, tai prie upelio pamatysi laukinį stumbrą, su juo tu turėsi susikauti. Jeigu tau pavyks jį užmušti, tai iš jo išskris ugnies paukštė, o toje paukštėje yra liepsnojantis kiaušinis, o tame kiaušinyje ir paslėptas krištolinis rutulys. Bet paukštis kiaušinių nededa, kol jos nepriverčia, o jeigu jis nukris į žemę, tai viskas aplink užsiliepsnos ir sudegs, o pats kiaušinis išsilydys, o kartu ir krištolinis rutulys ir visos tavo pastangos bus veltui.
SKRAIDANTIS KILIMAS

Skraidantis kilimas - greitas ir lankstus protas. Jūs mokate pakilti virš užduoties ir į ją pažvelgti kaip iš viršaus. Mėgstate spręsti problemas komandoje. Mokate būti minkštu ir pūkuotu, kai jums ko nors reikia iš kitų.
Skraidantį kilimą galite prisiminti iš Arabų pasakų "Tūkstantis ir viena naktis":
— Kas sukūrė maldą ne žemėje ir ne danguje?
— Suleimanas, kai jis meldėsi skrisdamas oru ant savo kilimo.
...
Užsirūstino Suleimanas išgirdęs tokį atsakymą, sušaukė savo kariuomenę — džinus, žmones, žvėris, paukščius ir roplius — ir liepė savo viziriui ad Dimirijatui, džinų karaliui, sukviesti visus maridus. Tas surinko jam šešis šimtus tūkstančių šaitanų, atėjo ir Asafas, Barachijos sūnus, su savo kariais. Sėdo Suleimanas su džinais ir kariais ant kilimo ir pakilo, o paukščiai skrido jam virš galvos, ir apsupo jis jūrų karaliaus salas...
...
Pranašas Suleimanas su savo kariuomene apsupo jūrų karaliaus salas ir prabilo: — Štai aš atvykau! Arba atremk mano puolimą, arba nusilenk man, pripažink mane Dievo pranašu, sudaužyk savo stabą, išleisk už manęs savo dukterį ir kartu su visais valdiniais pasakyk: „Liudiju, kad nėra kito dievo, išskyrus Alachą, ir liudiju, kad Suleimanas — Alacho pranašas“. Jei padarysi taip, pasigailėsiu tavęs, jei ne — niekas neišgelbės tavęs nuo mano rūstybės, jokios tvirtovės ir sienos, nes didysis Alachas įsakė vėjui tarnauti man, o kilimui atskraidinti mane čionai!
JAUNYSTĖS OBUOLIAI

Galima drąsiai kreiptis į jus pagalbos, kai reikia transformuoti pradinius užduoties duomenis, kad sprendimas atsirastų savaime. Mokate palaikyti kitus, įkvėpti jiems tikėjimo savo jėgomis ir tuo, kad jiems užduotis yra įveikiama.
Jaunystė obuolius galite prisiminti pasakoje "Jaunystės obuoliai":
Senas caras savo sūnūs išsiunčia ieškoti magiškų jaunystės obuolių, kurie grąžintų jam jaunystę.
Vyresnieji broliai nusprendžia, kad senas caras nerimtai kalba, o jaunėlis sūnus, norėdamas išpildyti tėvo norą, vis dėlto išsiruošia į kelionę...
STEBUKLINGAS KARDAS

Problemų sprendimui jūs naudojate jėgos metodus. Dažnai naudojate tai, ką kiti atideda "juodai dienai", veikdami pagal principą "Viskas arba nieko". Kartais kertate iš peties ir, kaip Aleksandras Makedonietis, svariais argumentais, savo spaudimu ir apsisprendimu tarsi "perkertate Gordijaus mazgą" ir taip išsprendžiate problemą.
Stebuklingą kardą kardą galite prisiminti iš pasakos "Stebuklingas kardas":
Narsi paauglė Kelė leidžiasi į nuotykių kupinas paieškas, kai piktasis riteris Ruberis pagrobia stebuklingąjį kardą.
Dailaus aklo ginklanešio Gereto padedama, Kelė patiria daug jaudinančių nuotykių, siekdama atgauti kardą ir išgelbėti savo brangiąją karalystę. Pakeliui šiedu nepaprasti didvyriai sutinka vieną beprotiškai juokingą padarą – pramuštgalvį dvigalvį drakoną Devoną ir Kornvalį.
Šioje stebuklingoje kelionėje Kelė ir Geretas sužino, kokia stipri yra draugystė ir narsa.
Patiko testas? Pastebėjote, kad atsiskleidė daug tiesos? Parašykite komentarą.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą