2016 m. rugpjūčio 17 d., trečiadienis

ATSIPIRKIMAS, UŽPIRKIMAS IR AUKOJIMAS

Trumpai apie atsipirkimo ir užpirkimo sampratą ir keletas jų pavyzdžių. Atsipirkimas - tai atlygis už Jėgų suteiktą pagalbą, o užpirkimas, tai avansas Jėgoms už prašomas suteikti paslaugas. Štai kokie gali būti atsipirkimai ir užpirkimai pagal Rusijos praktikus.

ATSIPIRKIMAS

Atsipirkimas - tai mokestis Jėgoms už pagalbą ir bendradarbiavimą darbe. Nepriklausomai nuo to juodosios Jėgos ar baltosios, už "darbus" joms iš mūsų priklauso. Pavyzdžiui, kreipiantis į baltąsias Jėgas (pavyzdžiui šventuosius), mes uždegame žvakes cerkvėje, kurias ten pat ir nusiperkame. Pavyzdžiui, verbos taip pat ne kas kita, o duoklė baltoms Jėgoms už kasdieninę pagalbą mūsų reikaluose.
Lygiai taip pat ir dirbant su mirusiaisiais (darbas ant šventoriaus), kur mes paliekame paminėjimo lauktuves (rus. помин), kad nuraminti mirusiųjų sielas. Paprastai tai būna kūčiukai, blynai ar pan., kuriuos mes paliekame ant mirusiojo kapo ir žvakės mirusiesiems bei ramybės maldos.
Dirbant su velniais ir demoniškais ritualais, paliekamos monetos, degtinė. Atskirais atvejais šviežias kraujas ar mėsa. Tai paliekama ant sankryžos.

ATSIPIRKIMAS ANT KAPO

Po ritualo atlikimo, jeigu rituale nenurodyta kitaip, atsipirkimas atliekamas yra toks:
- alkoholis, mėsa, kraujas, saldumynai;
- obuolys: lyginis skiltelių skaičius (širdies reikalams);
- medus koriuose ir juoda duona (pritraukimams, rus. приворот);
- galima palydėti žodžiais: "Išklausei, tai priimk ir neatmesk. Ar malonumu, ar išsipildymo jėga būkit, tegu mano reikalas pasiseka, nes maldavimo žodžiai tvirtesni už titnagą. Jums šis atsipirkimas, man - tai, kas nurodyta paruoškite. Amen. (rus. Выслушал так прими, да не отвергни; то услада ,то силой исполнены будьте, да дело мое сойдется, иже словеса молвленные тверже кремня. Вам сей откуп, мне – то, что указанно уготовьте. Aминь).

ATSIPIRKIMAS: JUODOSIOS MAGIJOS VARIANTAI

Juodosios magijos (rus. Чернокнижные) variantai:
- degtinė + žalios mėsos gabalėlis (porčiai);
- trys kiaušiniai: du sudaužyti, jų turinį išpilti ant žemės, užkasti ant kapo/paslėpti jame;
- bandelė iš tešlos: vanduo su medumi, truputis druskos, miltai (pakenkimui);
- gabalėlis lašinių, perdurtų nedidele šakele (universalus variantas);
- juoda duona + pienas (blogiui).
Visa išvardinta paliekama ant kapo, tai yra numirėliams.
Kapinių šeimininkui/šeimininkei atskirai - sankryžoje, šventoriaus teritorijoje.

UŽPIRKIMAS

Užpirkimas, reikalingas dirbant kapinėse ir atliekamas prieš ritualą. Užpirkimo tikslas - įsiteikti dvasioms, kurios tarpininkaus tinkamo kapo darbui paieškoje, taip pat nuvaikys tam tikrus trukdžius, tokius, kaip kapinių darbuotojus, ne laiku atsirandančius giminaičius ir lankančiuosius, laidojimo procesijas arba tokioje egzotiškoje vietoje vienatvės ieškančias poreles.
Užpirkimo šaknys yra pagonybėje, kai Dievams nešdavo daiktus, kad Dievai būtų palankūs. Iš esmės tai yra alkoholis su nedidelėmis variacijomis, kurios priklauso nuo būsimo ritualo.
Užpirkimas taip pat gali būti atskiras ritualas, didinantis būsimo darbo arba noro išsipildymo efektyvumą.

AUKOJIMAS

Kapinių šeimininkas - tai dvasia, įkūnijanti viso Šventoriaus jėgą. Jis gyvena pačioje seniausioje kapinių dalyje, kur palaidotas pats pirmasis žmogus. Į jį kreipiamasi, kai užsakoma porčia ir panašūs neigiami veiksmai. Kad gauti Šeimininko palankumą, užmegzti su juo kontaktą, periodiškai aukojama degtinė, šviežia mėsa su krauju, juoda višta/gaidys, papjaunama vietoje ir stambūs pinigai. Aukojami dalykai paprastai paliekami po senu medžiu kapinių teritorijoje, tariant užkalbėjimo žodžius.


JUODOSIOS MAGIJOS VARIANTAI

Juodosios magijos (rus. Чернокнижные) variantai:
- medus sumaišytas su miltais iki vienalytės masės;
- 7 baltos spalvos kiaušiniai;
- kiaulės širdis;
- gabalėlis žalios mėsos;
- juodas gaidys/višta/2 viščiukai.


 

 

 JOLITOS DAUNORAITES-SAVILIONIENES PATIKSLINIMAI

Yra kapinių šeimininkė, su kuria reikia sveikintis vos įėjus į kapines, įvardinti ko atėjai, prašyti pagalbos, dėti jai užpirkimą. Senųjų kapinių (rus. погоста), apleistų kapinių prižiūrėtojas yra visai kas kita. Paprastai tai būna paskutinio palaidoto žmogaus dvasia. Jeigu po to laidojamas kitas, tai "pareigos" perduodamos pastarajam. Norėjau paminėti, kad dirbant su mažaisiais ritualais, universali auka yra uždegamas šlakelis spirito.

Informacijos šaltiniai: magija-portal.ru, Jolitos Daunoraites-Savilionienes patikslinimai, pixabay.com nuotr.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą